ZapLog-dossier: atheïsme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Religiant en religieus: de Partij van de Rede en secularisatie van wetgeving

vri 11 maa 2016 10:27
Religiante wetten zijn wetten, die erop neer komen, dat er voor ingezetenen met een geloof bepaalde wettelijke voorrechten (privileges) wel gelden, die voor ingezetenen, die dat geloof niet belijden, niet gelden. Ook het omgekeerde: het verschijnsel, dat bepaalde wetten niet gelden voor gelovigen, maar wel voor niet-gelovigen, wordt geduid als "religiant". "Religiant" is dus, kort samengevat, het verschijnsel, dat er voor gelovigen andere wetten gelden als voor niet-gelovigen. "Religiant"...

Saoedische vader eist executie atheïstische zoon

din 27 aug 2013 21:42
Saoedi-Arabië lijkt op de oude Sovjet-Unie. Ook het woestijnrijk heeft een strenge, totalitaire staatsideologie. De staatsfilosofie van de Sovjet-Unie, het marxisme-leninisme, was atheïstisch, die van Saoedi-Arabië, de wahabitische islam, is juist fel religieus. Het is onduidelijk welke van die twee ideologieën het meest tiranniek is of was. De Sovjet-Unie had zijn 'dissidenten', schrijvers en andere intellectuelen die zich openlijk afzetten tegen de staatsideologie. Ze liepen grote...

Atheïsme is volgens Turkse socioloog een vorm van autisme

woe 24 apr 2013 14:55
Voor socioloog Fehmi Kara, de directeur van de Vereniging voor de gezondheid en onderwijs van autistische kinderen in de Turkse stad Adana, kan er geen twijfel over bestaan: omdat hun hersenen niet in staat zijn tot het geloof zijn autisten per definitie atheïsten. ‘Autistische kinderen kennen geen geloof in God omdat ze het gedeelte van de hersenen missen dat hen daartoe in staat stelt. Daardoor kunnen zij niet bidden, of in God geloven.’ Een bericht van Peter Edel Kara dringt aan op...

Laten we Voltaire trots maken

don 3 jan 2013 13:35
Wie verlicht is, is verdraagzaam. Die stelling werd al door Voltaire (1694-1778) ingenomen. Deze grootse Verlichtingsdenker was bovenal een bepleiter van verdraagzaamheid; verdraagzaamheid tussen verschillende religies als zodanig én tussen burgers onderling. Ik vermoed dat we het aan denkers als Voltaire te danken hebben dat vandaag de dag het woord ‘verlicht’, wanneer het gebruikt wordt om iemand te omschrijven, geassocieerd wordt met redelijkheid en ruimdenkendheid. Voltaire...

Vrouw volgt een jaar lang de regels van de bijbel en schrijft er een boek over

maa 29 okt 2012 07:16
...

Atheïsten Billboard

vri 23 maa 2012 21:26
...

Basis van Atheïsme berust op logicafout deel 2

zat 8 okt 2011 23:49
In dit artikel word de basis van materialisme bekeken. Het blijkt dat materialisme geen basis heeft die bewezen is. Het is louter een aanname dat materie een scheppend vermogen heeft. Dat word middels simpele voorbeelden duidelijk gemaakt. Intrigerende artikel met zeer orginele invalshoeken. ...

Atheistisch getinte comics

maa 9 maa 2009 10:25
Treffend ende hilarisch! ...

Richard Dawkins: ‘Jezus zou nu atheïst zijn’

zat 22 maa 2008 09:06
„Als God de wereld heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen?" De Engelse wetenschapper Richard Dawkins trekt onvermoeibaar ten strijde tegen religie. „Ik hecht hartstochtelijk aan de waarheid." Darwins Rottweiler wordt hij wel genoemd, wegens zijn militante atheïsme en aan verering grenzende bewondering voor de vader van de evolutieleer. Maar professor Richard Dawkins, bioloog en auteur van de bestseller The God Delusion (God als Misvatting), bevallen zulke kwalificaties maar matig. ...