ZapLog-dossier: autochtonen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

DENK-Kamerlid loopt boos weg bij debat: ‘Dat is gewoon gelogen!’

woe 14 feb 2018 11:50
Denk-Tweede Kamerlid Farhid Azarkan werd gisteravond tijdens een door Leefbaar Rotterdam georganiseerd debat over de Nederlandse identiteit zo kwaad dat hij boos het podium verliet. Aanleiding voor Azarkans woede was een opmerking van Telegraaf-journalist Wierd Duk. Duk hield een pleidooi over integratie, wat hij “een ingewikkeld proces” noemde. “Kijk maar naar de tweede en derde generatie. Een groot deel daarvan is gewoon niet zo succesvol”, zei Duk. “Natuurlijk zijn er heel veel...

Een misdaad tegen de menselijkheid

din 12 apr 2016 20:38
Welke vreselijke misdaad is er nu weer begaan? Is het bankenkartel opnieuw een heel land plus inwoners aan het mollen ter wille van de dollar en de euro? Genocide ergens? Goten vol met bloed enzo? Nee, het is nog veel erger! Iemand heeft Zijne Heiligheid Keizer Naast Allah Erdogollum voor rotte vis uitgemaakt en niet zo'n beetje ook, en dat doet hem heel erg veel pijn aan de zeer lange tenen. Zijn slippendrager spreekt er schande van: De Turkse vicepremier Numan Kurtulmus noemde het gedicht...

IN YOUR FACE! BURGEMEESTER KEULEN: DUITSE VROUWEN ZELF SCHULDIG AAN VE

woe 6 jan 2016 22:22
IN YOUR FACE! BURGEMEESTER KEULEN: DUITSE VROUWEN ZELF SCHULDIG AAN VERKRACHTINGEN DOOR VLUCHTELINGEN Geplaatst in: politiek op: 6 januari Auteur: m k DE SATANISCHE AGENDA VAN DE NWO WORDT THANS IN IJLTEMPO UITGEROLD * NET ALS IN DE OUDHEID WORDT DUITSLAND ‘VRIJGEGEVEN’ AAN DE INVASIE-LEGERS TER PLUNDERING EN VERKRACHTING * DOEL NWO: HET SCHEPPEN VAN ZO’N GROOT MOGELIJKE HEL VOOR DE AUTOCHTONEN * HIER IS DECENNIA LANG NAARTOE GEWERKT * OOK IN NEDERLAND GAAT DIT GEBEUREN Hier het...

De andere kant of het gelijk van de PVV’er

din 25 aug 2015 09:46
Vanuit de overheid is een tendens waarneembaar om iedereen die tegen immigratie is te demoniseren en in de extreem-rechtse hoek te plaatsen. Met veel bombarie wordt op de 'goede' emoties gespeeld: "je kunt die mensen toch niet laten verkommeren" en "we moeten ze toch opvangen" en "ze hebben het heel moeilijk anders kwamen ze niet hier". Op diverse forums zijn shills operatief die zachthartigen van redelijke en 'beschaafde' argumenten voorzien, de door de EU bekokstoofde regels herhalen,...

False Flag Parijs - operatie om moslims en autochtonen te verdelen

vri 9 jan 2015 10:19
Er hebben zich de afgelopen jaren misschien wel meer ‘valse vlag’ operaties voltrokken dan menigeen wil of kan geloven. Vaak is het moeilijk om te achterhalen waarom dit zou plaats vinden en welk doel het dient. Veelal heeft het bij de ‘valse vlaggen’ van de afgelopen jaren vooral ten doel gehad om politiestaat maatregelen in te kunnen voeren. De aanslagen van 911 waren bedoeld om het door Amerika zelf geschapen Al Qaïda en het vriendje van de Bush-familie, Osama Bin Laden, de schuld...

Allochtonen associëren democratie vooral met vrijheid

don 16 mei 2013 13:05
Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en het begrip van de grondwet en de democratie onder zowel allochtone als autochtone Nederlanders. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden worstelt met de begrippen grondwet en democratie en behoefte heeft aan meer informatie. Het onderzoek is uitgevoerd door FORUM, het instituut voor de multiculturele samenleving. Wanneer er concreet werd gevraagd over grondrechten, bleek dit voor alle Nederlanders erg moeilijk. Ook is het...

Australië erkent eindelijk dat aboriginals er eerst woonden

woe 13 feb 2013 15:48
Australië heeft 225 jaar na de aankomst van de blanke kolonisten voor de eerste keer bevestigd dat er op het continent al autochtonen leefden. Het parlement in Canberra nam woensdag een wet aan die zegt dat de aboriginals als eerste bewoners van het continent worden erkend. Ongeveer een half miljoen van de 22 miljoen inwoners van Australië, beschouwen zichzelf als aboriginals. Met deze wet ligt de weg naar een referendum over een grondwetswijziging open. Met de grondwetswijziging kunnen...

Steeds meer Canadezen afhankelijk van voedselbank

vri 2 nov 2012 18:32
Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het aantal Canadese mensen blijft toenemen die afhankelijk zijn van liefdadigheid voor voedsel, rapporteert Press TV. Statistieken van Food Banks Canada toonde dat in maart 2012 meer dan 882.000 Canadezen een voedselbank gebruikte, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Kinderen en jongeren zijn goed voor ten minste 38 procent van degenen die honger lijden in Canada, met autochtonen disproportioneel vertegenwoordigd, gaf...

Werkloosheid onder allochtonen stijgt

maa 6 feb 2012 16:30
In 2011 waren er 262.000 autochtonen, 104.000 niet-westerse allochtonen en 52.000 westerse allochtonen op zoek naar werk. Dit zijn de nieuwste cijfers van het CBS. Onder niet-westerse allochtonen is het aandeel van de beroepsbevolking dat werkloos was iets toegenomen, van 12,6 in 2010 naar 13,1 procent een jaar later. Deze toename is echter minder groot dan in de twee voorgaande jaren. Ook de werkloosheid onder westerse allochtonen is licht toegenomen, tot 7,1 procent. Daarentegen was de...

Een vreemde in eigen land

vri 29 jul 2011 22:42
Boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid Veel burgers zijn boos en ontevreden. Over de buurt, over de politiek, maar vooral over de ‘buitenlanders’. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de oorsprong van deze ‘witte woede’. De buurtbewoners voelen zich vooral miskend. Wellicht dat dit inzicht aanknopingspunten biedt voor de toekomst. In oude volksbuurten, maar ook in vrij nieuwe steden als Almere en Zoetermeer is steeds vaker een geluid hoorbaar van...

’Nederland kan leren van Israël’

maa 21 feb 2011 17:27
Frits Bolkestein raakte eind vorig jaar een gevoelige snaar met zijn uitspraak dat ’bewuste Joden zich moeten realiseren dat er voor hen geen toekomst is in Nederland’. De uitspraak riep vele reacties op: verhitte kritiek, verwijzingen naar antisemitisme onder autochtonen en vertegenwoordigers uit de moslimgemeenschap riepen op de hand in eigen boezem te steken. Trouw zocht vier recent geëmigreerde jonge Joodse Nederlanders op in Tel Aviv en Jeruzalem en vroeg naar hun beweegredenen om...

Antisemitisme komt juist van autochtonen

din 21 dec 2010 23:33
Antisemitisme in Nederland, althans op internet, komt vooral uit de koker van autochtone Nederlanders. Ook neemt het niet significant toe. Dit blijkt uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Deze conclusies zijn opvallend, gezien de discussie die recentelijk losbarstte over discriminatie van Joden in Nederland. In zijn boek ’Het verval’ luidde Manfred Gerstenfeld de noodklok: antisemitisme in Nederland zou verontrustend toenemen, en vooral op het conto te schrijven zijn...

Werkloosheid onder allochtonen toegenomen: 11%

zon 14 feb 2010 00:26
Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2009 voor het eerst sinds 2005 weer toegenomen. De werkloosheid nam de afgelopen jaren, met name onder niet-westerse allochtonen, juist sterk af. In 2009 was 11% van de niet-westerse allochtonen werkloos. Daarmee zijn zij bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Onder autochtonen was de werkloosheid 4,0%. Ten opzichte van een jaar eerder nam de werkloosheid in beide groepen toe. In 2008 was 9,0%...