ZapLog-dossier: babylon

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Verdraagzaam zijn volgens K3 - Alle Kleuren

maa 9 nov 2015 10:15
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2hMONUl66tc[/youtube] ...

De satanische geest

woe 3 dec 2014 13:58
Dit is een belangrijk essay door Lyndon La Rouche waarin wordt beschreven hoe het satanisme altijd een centraal onderdeel van de westerse "cultuur" is geweest. Joods Kabbalisme (vrijmetselarij) vind zijn oorsprong in oude satanische "mysterie religies." Hun doel vindt weerslag in de NWO: mensen omvormen tot demonen. Letterlijk, worden wij satanisch bezeten. Satanisme is niet "gewoon een gekke occulte bevlieging." De geest van de Satanist is puur kwaadaardig; de Satanist is een voormalig...

Was Aristoteles een Babylonische spion?

woe 10 apr 2013 21:53
Hierbij een zeer interessant artikel over de filosoof Aristoteles. Bij mijn onderzoek over de geschiedenis van bankieren ben ik na Babylon nu bij Griekenland uitgekomen. Toen Aristoteles geboren werd in het jaar 384 v.Chr., heerste de Babylonisch/Perzische macht over een groot deel van de wereld en in heel Griekenland. Athene was volledig geruïneerd aan het einde van de dertig jaar durende Peloponnesische oorlog in 404 VC, en leefden voornamelijk op officiële Perzische vergoedingen en...

Bankieren in de Oudheid

zat 30 maa 2013 16:22
Een interessant boek van de wat onbekende schrijver David Astle is het boek: The Babylonian Woe (Het Babylonische leed). Hij schreef dit boek reeds in 1975, het boek gaat over de oorsprong van geld. Het boek is wat lastig te lezen (Hij springt wat van de hak op de tak) maar onderbouwing van zijn stellingen door middel van de bijgeleverde referenties in het boek maken het een boeiend boek. Korte introductie, de oorsprong van bankieren loopt parallel met de geschiedenis van de oude...

Vrijdag…poezie op Zap

vri 23 sep 2011 04:32
Uitgedoofd Waar kan ik nu mijn wrevelpijlen nog op richten? Wie kan ik nog met vloek en anathema slaan? De kandidaten mogen in de rij gaan staan. Niet dringen, want we hebben volop bliksemschichten, En dozen vol met flitsen en met onweerslichten; Een onheilsboodschap en een woordenvloedorkaan, En per persoon één enkel boeking naar de maan, Zodat ik één per één nu praat met de betichten. Gij boetedoener, nader en kom voor mij knielen. Spreek op en zeg de waarheid,...

Hoe de Perzen hun imperium vestigden

zat 1 jan 2011 18:34
Het Perzische Rijk was een van de meest mysterieuze beschavingen in de oude wereld. Perzië werd een imperium onder de Cyrus de Grote, die een beleid van religieuze en culturele tolerantie creëerde die het kenmerk werd van Perzische overheersing. Wat Israël liever vergeet is dat Cyrus nadat hij Babylon veroverde de joodse ballingen bevrijde en hen naar Jeruzalem terugzond met de opdracht daar Gods tempel te herbouwen. Constructie wapenfeiten zijn een innovatief systeem van waterbeheer,...

Met een tank door Babylon scheuren

vri 10 jul 2009 10:10
De oude stad Babylon geldt als een van de grootste archeologische vindplaatsen ter wereld. Amerikaanse soldaten hebben er enorme schade toegebracht Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. De Amerikanen gebruikten de oude stad in 2003 en 2004 als basis voor duizenden soldaten. Dat is, zo schrijft een onderzoeker van het British Museum ?alsof je een kamp opslaat bij de piramides of Stonehenge?. De Soldaten scheurden met tanks door de straten, braken gebouwen af die in de weg stonden...

Bijbels Babylon weer open voor toeristen

din 5 mei 2009 14:38
De wereld is weer een toeristische trekpleister rijker. Na zes jaar is het historische Babylon in Irak weer open voor het publiek. Babylon heeft heel wat te verduren gehad. Het Amerikaanse en het Poolse leger gebruikten de Bijbelse stad na de bevrijding van Irak als militair kamp. Zandzakken Daarbij groeven ze loopgraven en gebruikten ze archeologisch materiaal als vulling voor zandzakken. Saddam Hoessein herbouwde de stad eind jaren zeventig op de oude fundamenten. Het werd een...

Michael Hudson on tour

don 5 maa 2009 21:06
"De parasiet neemt de hersenen van de gastheer over, zodat de gastheer denkt dat de parasiet onderdeel is van het lichaam van de gastheer." "De economische modellen van Babylon, vierduizend jaar geleden, waren verfijnder dan de modellen die tegenwoordig gebruikt worden." ...