ZapLog-dossier: baltic dry index

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Baltic Dry Index: Wereldeconomie zakt terug

maa 16 feb 2015 18:50
De Baltic Dry Index (BDI) heeft recent het laagste punt bereikt sinds 1986 (zie grafiek). De Baltic dry Index wordt gezien als een belangrijke barometer voor de staat van het wereldwijde economische verkeer. Dat de index nu zo laag staat voorspelt dus weinig goeds voor de wereldeconomie ...

De werkelijke slachtoffers van de dalende olieprijs

vri 12 dec 2014 15:52
Overal in de Westerse mainstream media wordt breed uitgemeten hoe moeilijk Rusland het wel niet heeft met die sterk dalende olieprijzen. Bijna niemand denkt erover na wie nu werkelijk getroffen zullen worden door de sterk dalende olie- en grondstofprijzen. De chauvinistische Nederlander wrijft zich in de handen want de alsmaar dalende olieprijs heeft grote gevolgen voor het “agressieve” Rusland. Net goed, want dat zal hem (Poetin) een lesje leren. Wat velen voor het gemak vergeten is...

Baltic Dry Index weerspiegelt de paniek op grondstoffenmarkten

woe 10 dec 2014 21:43
De Baltic Dry Index, de index die de prijsevolutie van bulkvervoer - vooral grondstoffen - op zee uitdrukt, is in de afgelopen maanden steeds dieper wegzakt. De recente prijsdaling is vergelijkbaar met de situatie zes jaar geleden, toen het omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers het financieel systeem zijn de grondvesten deed daveren. Want niet alleen olie is fors goedkoper geworden, andere grondstoffen zijn eveneens door de knieën gegaan. Het olieverhaal is heel specifiek...

Waarom voorspellen experts economische ineenstorting?

woe 12 nov 2014 18:12
We leven in een tijd waarin alles kunstmatig in de lucht wordt gehouden, terwijl de volgende grote crisis op de stoep staat. Als alles zo goed is als men ons wil doen geloven, waarom voorspellen zoveel experts dan een economische ineenstorting? Er zijn een aantal ongekende parallellen tussen de situatie in 2007 en nu. Net als nu hadden we toen ook te maken met een valse illusie van rijkdom. Ook in de herfst van 2007 stond de Dow Jones op een recordhoogte en bereidden de Amerikanen zich...

Grafiek: Baltic Dry index bijna gehalveerd

vri 31 jan 2014 09:36
Terwijl op de aandelenmarkt het enthousiasme de bovenhand voert is het sentiment in de scheepvaart beduidend minder positief. We hebben het dan over de Baltic Dry Index, een index voor de prijzen die betaald worden voor het vervoer van bulkgoederen. Deze index wordt gezien als een indicator voor de stand van de wereldeconomie, omdat de scheepvaartsector op het allerhoogste niveau vrij inelastisch is. Baltic Dry index Het duurt twee jaar om een groot vrachtschip voor bulkgoederen te bouwen en...

Wat niet meer verkocht wordt, wordt niet meer getransporteerd.

vri 6 maa 2009 22:03
Her en der lees je de laatste tijd berichten over de weer oplopende Baltic Dry Index, de graadmeter voor scheepvaartverkeer. In deze index wordt de vergoeding uitgedrukt die betaald wordt om goederen met schepen van A naar B te brengen. Deze index was de afgelopen tijd met 96% gezakt.... Nu loopt deze weer op, het getal is verdrievoudigd. Drie keer bijna nix is echter nog steeds erg weinig. Even een rondje langs de velden: In Subic Bay, een verlaten marine basis op de Filippijnen, gaan...