• Syntactisch gerelateerd: begrip · ipen · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: begripen oprekken

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: allochtoon · niet goed · geert wilders · »»

Open brief aan Geert Wilders

maa 4 jul 2011 06:39
Geachte heer Wilders, Het PVV-voorstel tot oprekken van het begrip allochtoon geeft blijk van groot inzicht in waar het naar toe moet met ons land. Het is een van de beste ideeën die de PVV ooit naar voren heeft gebracht. Niet alleen omdat alle andere ideeën zo idioot waren, maar ook omdat het voors­tel het begin is van een nieuwe, overzichtelijkere wereld. Er moeten méér begrip­pen wor­den opgerekt!... ...