• Syntactisch gerelateerd: zuinig · »»
  • Gerelateerde discussie

    Niet goed (onder)wijs

    »»

ZapLog-dossier: beszuinigingen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Niet goed (onder)wijs

maa 14 feb 2011 07:49
Er is een goede kans dat je het hebt gemist, maar afgelopen woens­dag werd in Nieuwegein geprotes­teerd tegen de 300 miljoen euro die het kabi­net wil bezuini­gen op passend onder­wijs. Dat min­is­ter van Onder­wijs, Cul­tuur en Weten­schap Marja van Bijster­veldt, die haar beleid kwam verdedi­gen, door de aan­wezige ler­aren met badeend­jes werd beko­geld vind ik vrij raar. Dat er niet meer ophef is rond deze bezuinig­ing is echter nog gekker. ...