ZapLog-dossier: bible belt

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Een handleiding wat u politiek correct moet zeggen na een overval

din 16 jan 2018 12:04
Niet dat wij het u toewensen, maar het is ronduit verontrustend dat het aantal inbraken stijgt, de busjes met hele groepen……. – mogen wij, politiek correct – niet schrijven of zeggen, die door het land rijden, om dan als de sprinkhanenplaag zoals beschreven in de bijbel de buurt kaalvreten. Navraag in de vaderlandse Bible Belt leerde overigens dat het hier gaat om de straf van de heer, ontevreden over uw racistische houding. Maar goed, als App is hij nog niet verschenen en daarom...

Mazelenepidemie of self fulfilling prophecy?

maa 8 jul 2013 21:17
Sinds 1994 mogen in Engeland doktoren niet meer zelfstandig vaststellen of iemand mazelen heeft. Waarom niet? Omdat, hoewel de doktoren zelf vonden dat ze mazelen vanaf een kilometer afstand konden herkennen, uit nadere laboratorium-analyse bleek dat ze het slechts 3.7% van de keren bij het rechte eind hadden. Vergelijkbare statistieken duiken overal op waar men overschakelt van een puur klinische diagnose, naar een klinische diagnose + laboratoriumtest. Hoe dat kan? Wel, de klinische ziekte...

Preachers who Rock: Dominees for 9/11 Truth

zon 8 feb 2009 20:28
Onder de bezielende leiding van Opper-truther David Ray Griffin is er weer een nieuwe beroepsgroep toegevoegd aan het immer uitdijende 9/11 Truth gilde: Religious Leaders for 9/11 Truth. Mocht de 9/11-beweging nog eens een eigen Staat willen oprichten, dan kunnen dus voortaan ook de aanhangers van alle wereldreligies er moeiteloos terecht. ...