ZapLog-dossier: big chemistry

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Hormoonverstorende stoffen bedreigen mens en dier

don 4 feb 2016 17:59
Consumentenbond, Greenpeace en Wemos waarschuwen: Leg deze risicovolle stoffen nú aan banden om nog meer schade te voorkomen Hormoonverstorende stoffen bedreigen gezondheid en milieu. De Europese Commissie beloofde de definitie van deze schadelijke stoffen voor 2013 op te stellen, zodat de schade aan banden gelegd wordt. Maar de commissie stelde de definitie keer op keer uit, met als excuus dat het nodig was nader onderzoek te doen naar de economische gevolgen van regulering. Nederland kan...

Man-made chemicals: onaccepteerbare blootstelling van het leven

din 2 jul 2013 21:04
Trailer docu: Unacceptable Levels Ed Brown gaat op onderzoek uit en ontdekt dat de chemische revolutie, sinds 1940, niet alleen voordelen voor de mensheid opgelevert. Net als Josh Fox (die in Gasland de onconventionele winningsmethode van schaliegas onderzoekt) probeert Brown met zijn camera de grijze wereld van conservatieve en progressieve wetenschap sinds de opkomst van Big Chemistry te beschrijven. In de docu beschrijft Brown zijn zoektocht, sinds 1940 zijn er meer dan 80.000 man-made...

Chemische industrie moet haar eigen troep gaan opruimen

don 21 maa 2013 10:56
Saneringsfonds voor failliete vakbroeders bepleit De chemische industrie zou een fonds moeten oprichten dat de rotzooi opruimt als een van haar leden omvalt. Daarvoor pleit althans Liesbeth van Tongeren, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Betrokkenen hebben nog niet gereageerd maar de kans lijkt klein dat ze staan te juichen. Van Tongerens pleidooi is ingegeven door de constatering dat het saneren van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost minstens 70 miljoen euro gaat kosten. Er circuleren...

Nederlandse chemie vreest te worden afgeschreven

din 27 nov 2012 12:43
Internationle chemieconcerns investeren niet genoeg meer in Nederlandse productielocaties om de toekomst daarvan te verzekeren. Om het tij te keren zou de overheid goedkoop Gronings aardgas ter beschikking moeten stellen, suggereert branchevereniging VNCI in een zeldzaam somber persbericht. De VNCI citeert recente CBS-cijfers die voorspellen dat de investeringen in 2013 22 procent lager uitkomen dan in 2012. En dat terwijl de afgelopen tijd al niet meer dan één miljard euro per jaar werd...

Weer chemiebedrijf gesloten om twijfel veiligheid

woe 21 nov 2012 14:24
Inspectie SZW keurt controlekamer Organik Kimya af Opnieuw heeft de overheid ingegrepen bij een chemisch bedrijf. Dit keer is de controlekamer van Organik Kimya in Rotterdam-Botlek stilgelegd omdat het er tijdens een calamiteit met gevaarlijke stoffen te gevaarlijk is voor de operators, meldt de Inspectie SZW. De stillegging betekent automatisch dat het hele bedrijf plat ligt totdat de veiligheid in en rond de controlekamer aantoonbaar is verbeterd. Volgens een persbericht van SZW volgt de...

De vastgeroeste veiligheid van de chemische industrie

zon 26 aug 2012 12:07
De petrochemische industrie houdt de adem in. Van Chemie-Pack kon ze nog zeggen dat dit knoeiertje niet representatief was. Maar de roestvorming bij Odfjell is lastiger uit te leggen. Mocht iemand beweren dat een tankopslag óók geen chemische fabriek is, dan is er Thermphos dat dit jaar al drie forse boetes heeft gekregen wegens overschrijding van emissienormen. En de klapper is de strafzaak die het OM aanspant tegen Dow Benelux. Details zijn nog niet vrijgegeven maar het lijkt er op dat...

Big Pharma, Toen en Nu

vri 17 aug 2012 12:59
[youtube]WuhbyHE8mDg[/youtube] ...

Redden giftige vlamdovers levens of Big Chemistry? Update

maa 23 jul 2012 20:52
Dat Big Chemistry het niet zo nauw neemt met de veiligheid van mens en milieu wordt langzaam maar zeker door allerlei schandalen duidelijk, wat telt is de winst en het creëren van (virtuele) groei. Veiligheid komt wel een keer later. Tot deze branche behoren ook producenten van vlamdovers, van deze man-made chemicals wordt beloofd dat ze een zegen voor de mensheid zijn. Indien er een brand uitbreekt dan redden deze stofjes ons leven. Maar helaas blijken dit weer eens valse beloftes zijn,...

Redden giftige vlamdovers levens of Big Chemistry?

woe 23 mei 2012 21:34
Voorwoord Onderstaand vrij vertaald artikeltje is afkomstig uit de New York Times en beschrijft de giftige vlamdovers in meubels. (Trouwens deze giftige vlamdovers worden aan heel veel plastic producten toegevoegd, bijvoorbeeld electronica.) In Nederland is het niet wettelijk verplicht dat meubels vlamdovend zijn maar in Engeland weer wel. In de EU bestaat er nog geen regelgeving voor meubels en is de landelijke wetgeving doorslaggevend. Net als de banken door de ecomische crisis worden...

Chinese milieu-revolutie: The Warrios of Qiugang

zon 22 apr 2012 12:01
The Warrios of Qiugang is een docu welke de 1900 inwoners van een klein dorpje volgt in de strijd tegen de vervuiling van hun omgeving door 3 chemiebedrijven. Quigang ligt in de Chinese provincie Anhui en lijdt onder de lucht- en watervervuiling van de 3 locale chemische fabrieken. De regionale overheden en de fabrieken proberen de bewoners het zwijgen op te leggen maar de strijders van Quigang geven niet op. Via China’s milieuwetgeving proberen ze hun gelijk te halen. Toen de vervuiling...

USA: hormoonverstoorder BPA blijft bestanddeel van voedsel

zon 1 apr 2012 11:42
Afgelopen vrijdag (30 maart) kwam de Food and Drug Administration met het bericht dat de man-made chemical niet wordt verboden in voedselverpakkingen. Bisfenol A oftewel BPA is een chemicalië waaraan de westerse mens niet kan ontsnappen. Vele onderezoekers houden het verantwoordelijk voor vele gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziektes, voortplantingsproblemen, gedragsproblemen en borst- en prostaatkanker. De onderzoekers gaan ervan uit dat de chemicalië deze problemen bij een heel...

Man-made chemicals, diabetes en obesitas

woe 21 maa 2012 21:49
En jawel, weer een artikel over de negatieve gevolgen van onze geprezen welvaartsmaatschappij. Ook een oude bekende bisfenol A komt weer aan bod. Zelfs op een site van de plastic industrie PRW wordt er melding over gemaakt. En wederom gaat het over hormoonverstoorders, de invloed van deze groep van chemicaliën houdt zich niet aan de veronderstelling waaraan de industrie zoveel waarde aan hecht: de dosis bepaalt het gif. In de middeleeuwen vond Paracelsus dit verband. Paracelsus kwam met...

De wedergeboorte van de verboden giftige pesticide DDT

zat 10 dec 2011 19:48
Voorwoord Hieronder een vrij vertaald artikel van Aimin Chen. Nogmaals wordt benadrukt dat DDT niet de perfecte oplossing is voor het malaria probleem. Uit veelvuldig onderzoek blijkt dat DDT niet alleen de malariamug doodt maar ook onze gezondheid en die van toekomstige generaties. Bijvoorbeeld: DDT lijkt geen directe factor te zijn bij de ontwikkeling van borstkanker echter een studie uit 2007 vond men een verband tussen een verhoogd risico bij vrouwen die tijdens de piek van het...

Fransen bannen giftige UV-filter in zonnecrèmes

din 20 sep 2011 19:42
Het Franse agentschap voor de veiligheid van gezondheidsproducten (AFSSAPS) heeft aangekondigd om de chemicalië 3-Benzylideen-camphor (3-BC) te gaan verbieden. 3-BC is een UV-filter in zonnecrèmes en wordt via de huid door het lichaam opgenomen. Het goedje is waargenomen in moedermelk. 3-BC bezit hormoonverstorende eigenschappen, aangenomen wordt dat het een zeer sterke xeno-oestrogeen is. Deze endocriene disruptors oftewel hormoonverstoorders kunnen diverse lichaamsfuncties nadelig...

Formaldehyde kankerverwekkend, big chemistry schreeuwt moord en brand

zat 18 jun 2011 16:40
Vorige week verklaarde de Depratment of Health and Human Services (HHS), de chemicalie formaldehyde als bewezen carcinogeen. HHS baseerde zijn uitspraak op twee gelijkwaardige rapoorten, uitgegeven door de sleutelorganisaties IARC (International Agency for Research) en EPA (Environmental Protection Agency) on in 2009. Maar ondanks het groeiende wetenschappelijke bewijs over de gezondsheidseffecten van formaldehyde is het maar afwachten of de overheid met een stengere regelgeving komt....

De verwarring rond hormoonverstoorder BPA

zat 11 jun 2011 19:53
Bisfenol A, ook wel bekend als BPA, wordt gebruikt als bouwsteen om harde transparante kunststoffen te maken en voedelblikken aan de binnenkant van een coating te voorzien. In het lichaam imiteert BPA het vroulijke hormoon oestrogeen en de man-made chemical wordt in verband gebracht met afwijkingen in de geslachtsorganen, verhoogde kans op kanker en diabetes. Op vele plaatsen ter wereld is de chemicalie ondertussen uit babyflessen verbannen. De rapporten over de risico’s trekken veel media...

USA: Big Chemistry houdt informatie over chemicalien achter

maa 6 jun 2011 14:26
Tja, als je er om vragen moet ...................... De chemische industrie in Amerika is verplicht om de Environmental Protection Agency (EPA) alle informatie te overhandigen welke aantonen dat de chemicalie een mogelijk risico vormen voor de volksgezondheid. Een van de beste manieren om een chemicalie op toxische eigenschappen te onderzoeken is de blootstelling van zwangere vrouwen en het bloed van de navelstreng. Indien de man-made chemical de baby ongehinderd kan bereiken dan bezit de...

Industrie pleit voor bio-etheen

maa 23 mei 2011 19:55
Invoerrechten staan groene plastic zakken in de weg Zodra Brussel de huidige importheffingen laat vervallen, is bio-ethanol concurrerend als grondstof voor wat nu nog ‘petro’-chemie heet. De lobby om dit voor elkaar te krijgen is in volle gang, zo onthulde de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie tijdens haar traditionele voorjaarspersconferentie. Bij die gelegenheid werd tevens duidelijk dat de Nederlandse chemische industrie qua omzet alweer dicht tegen het niveau van voor...

Bioplastic, Big Agra en Big Chemistry, deel 2

woe 16 maa 2011 00:31
Voorwoord Hierbij het tweede deel van een vrije artikel vertaling van Jim Thomas uit 2008. In dit artikel wordt de invloed en de toekomst van de industriele gentech bioplastics in America en Europa kort besproken. De huidige toepassing van synthetische biologie (man-made chemicals 2.0) in Amerika komt met de innovatiedrift van onze volksvertegenwoordig (bijv. Verhagen) met rasse schreden dichterbij. Zakken met voedsel Zover de verwijderingstrategie van bioplastics. Maar het vervangen van...

Bioplastic, Big Agra en Big Chemistry, deel 1

maa 14 maa 2011 22:27
Voorwoord Op het discussieforum vroeg ouwe knar of ik wat meer achtergrond info over het thema biopolymeren kon leveren. In het eerste stuk over bioplastics is er een artikel van Jennifer Berry vrij vertaald. Dit artikeltje is deel 1 van de invloed van Big Agra en Big Chemistry op bioplastics. Het oorspronkelijke artikel komt uit 2008 en is afkomstig van Jim Thomas. Daar Europa een beetje achter de ontwikkelingen in the USA aanholt, is dit schrijven toch actueel voor wat ons te wachten...