ZapLog-dossier: bijbel

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Bijbel: 'Vluchteling liefhebben als jezelf'

zon 25 okt 2015 18:02
De bijbel leert hoe christenen om dienen te gaan met vluchtelingen. Abraham, Isaäk en Jakob vluchtten wegens hongersnood. Mozes vluchtte uit Egypte nadat hij een opzichter had vermoord. Maria en Jozef vluchtten met de pasgeboren Jezus naar Egypte. Na Jezus zijn kruisdood werden zijn volgelingen vervolgd en vluchtten weg. Of iemand nu vlucht vanwege economische omstandigheden, vanwege zijn geloof, omdat hij iemand heeft vermoord of om welke reden dan ook, de bijbel vraagt christenen...

De Shemitah: een Bijbelse waarschuwing en voorspelling

zat 18 jul 2015 16:43
De Shemitah: een Bijbelse waarschuwing en voorspelling De moderne mens kan volgens de wetenschap beter niet meer geloven in mysterieuze zaken die buiten de rede omgaan. Er is echter een groot schemergebied tussen rede en mysterie waarvan de wetenschap niet zo goed weet wat ze er mee aan moet. Persoonlijk ben ik niet zo fundamentalistisch als het om geloof of wetenschap gaan. Wat mij betreft kan het allemaal prima samengaan en ben ik niet zo overtuigd van mijn gelijk op het ene of het ander...

“1500 jaar oude Bijbel bevestigt dat Jezus nooit gekruisigd is”

don 1 mei 2014 14:54
Er is momenteel veel te doen rond de Bijbel die in 2000 is gevonden in het gerechtsgebouw in de Turkse hoofdstad Ankara. De Arabische zender Al Arabiya meldde in 2012 dat Jezus Christus een gewoon sterfelijk wezen was en nooit is gekruisigd. De 1500 jaar oude Bijbel bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. Het Vaticaan had eerder al officieel gevraagd het boek te mogen inkijken, aldus de National Turk. In het boek zou een passage staan die de kern van het...

Jezus spreekt... zichzelf tegen.

din 11 feb 2014 14:16
Veel uitspraken van Jezus spreken elkaar tegen of zijn in strijd met andere bijbelteksten. Ook handelt Jezus niet altijd naar zijn eigen woorden. 1. Hoeveel keer kraaide de haan..... (Johannes 13:38) Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben. VERSUS (Marcus 14:30) En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben,...

Brief aan de Bijbelgordel

maa 17 jun 2013 07:18
Er is sinds kort sprake van een mazelenuitbraak in Nederland. Of eigenlijk is er sprake van een mazelenuitbraak in de Nederlandse Bijbelgordel. De reden dat de uitbraak zich beperkt tot de sliert bevindelijk gereformeerde dorpen laat zich raden. God vindt ze een stel stommelingen omdat ze zich niet tegen de ziekte hebben ingeënt. ...

Waarom schaffen we vrijheid van godsdienst niet af?

maa 20 jun 2011 06:41
In de Tweede Kamer wordt druk gede­bat­teerd over het wel of niet invo­eren van een ver­bod op rit­ueel slachten. Ik schreef eerder al eens hoe ik daar tege­naan kijk, en ben blij ver­rast dat het ver­bod er daad­w­erke­lijk lijkt te komen. Vol­gende halte: afschaf­fen van de enige reden waarom dit überhaupt een dis­cussie was. De vri­jheid van godsdienst. ...

Ik wil Mein Kampf kunnen kopen!

din 15 feb 2011 17:12
10,6 procent van de Koran is antisemitisch. Dat zegt Geert Wilders. En in Mein Kampf zou minder antisemitisme te vinden zijn, dus daarom moet de Koran ook verboden worden. Net als Mein Kampf. Wat klinkt dat toch vreselijk nauwkeurig! Niet 10 procent, niet 11, maar 10,6 procent! Alsof Geert persoonlijk, met een potloodje in de hand, blocnootje ernaast, de Koran heeft zitten doorspitten. Nou nee. Een beetje anti-islamwebsite geeft dat soort getalletjes for free. En het is helemaal niet...

Quiz: komt dit uit de Bijbel of uit de Koran?

zon 28 nov 2010 14:18
Een leerzaam spel over wat god/allah allemaal wil. Voorbeelden: Als een man seks heeft met een dier, dan moet de man en het dier worden gedood. Koran of Bijbel? Als een man seks heeft met zijn vrouw tijdens haar menstruatie moeten beiden worden verbannen uit het volk. Bijbel of Koran? Als je eigen broer, zoon, of dochter, blijkt te geloven in een valse god, aarzel niet, maar maak hem van kant. Bijbel of Koran? Je hebt flash nodig om de Engelstalige quiz te kunnen spelen (anders krijg je...

De bijbel: Een handboek voor genocide

maa 25 okt 2010 15:37
...

De Balken en de Splinters

woe 9 dec 2009 22:53
Wat opvalt aan het hele debat over de islam, is de irrationaliteit en de vaak stuitende onbeschoftheid, waarmee de anti-islam lobby zich weert. Als de islam ter sprake komt, komt men meestal niet verder dan kwalificaties als 'moordzuchtig', 'achterlijk', 'primitief', 'gevaarlijk' en dat soort diepgaande en scherpe analyses. Enige zelfrelativering over het eigen 'superieure' cultuurgoed, het christendom, kom je zelden tegen. Het lijkt wel of oude tijden herleven, toen het communisme nog een...

Bijbel is “catalogus van wreedheden”, zegt Saramago

don 22 okt 2009 13:45
Na een bestand van bijna twintig jaar heeft de Portugese Nobelprijswinnaar literatuur José Saramago zijn aanvallen op de katholieke kerk hernomen. Nu heeft hij het op de Bijbel zelf gemunt. Hij beschrijft het als een “handboek van slechte zeden” en een “catalogus van wreedheden en van het slechtste van de menselijke natuur”. Bij de lancering van zijn jongste boek ‘Caïn’, genoemd naar de oudste zoon van Adam en Eva in het Bijbelboek Genesis, voer Saramago gisteren (21 oktober)...

'God schiep de aarde niet, hij scheidde haar'

don 8 okt 2009 08:49
De eerste zin van de Bijbel klopt niet. God was niet de schepper van de aarde, stelt hoogleraar Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit donderdag. ,,God schiep wel de mens en de dieren, maar niet de aarde zelf'', aldus Van Wolde die vrijdag haar oratie over dit onderwerp uitspreekt. De wetenschapster nam de Hebreeuwse bijbeltekst nog eens nauwkeurig onder de loep. Het werkwoord 'bara' wordt al eeuwenlang vertaald met scheppen. Ten onrechte, vindt Van Wolde. Volgens haar is de vertaling...

Bijbelse teksten die moord, sexisme, slavernij en genocide prediken

don 3 sep 2009 17:20
Lezers van de vrijmoedige religieuze website Ship of Fools hebben een belangrijke verkiezing gehouden, namelijk die van de ergste passages uit de bijbel. Het is een lichtvoetig project, schrijft The Daily Telegraph, maar de uitslag mag er zijn. 1. "Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij." (1 Timoteüs 2;12) Het gaat hier om een passage uit de eerste pastorale brief van Paulus aan zijn leerling Timoteüs, die vaak wordt...

Pinksterboodschap moslims: Bloed van Jezus niet nodig om Heilige Geest te ontvangen

zat 30 mei 2009 12:28
DEN HAAG - Christenen nemen een extra dag vrij om te vieren dat zij door het drinken van het bloed van Jezus zijn uitverkoren om de Heilige Geest te ontvangen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap stelt in haar Pinksterboodschap echter dat niet het bloed van Jezus, maar een rein leven voorwaarde is voor het ontvangen van de Heilige Geest. Jezus voorspelde volgens hen bovendien geen geest, maar de profeet Mohammed. ...

Goed nieuws op een Goede vrijdag: Jezus leefde nog lang en gelukkig

vri 10 apr 2009 12:31
Het is goede vrijdag, een goede dag om het goede nieuws te vernemen dat de goede Jezus door de goede God van een barre kruisdood werd gered. In 1899 publiceerde Ahmad, de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, aanwijzingen dat Jezus, na de kruisiging te hebben overleefd, naar Afghanistan en Kashmir is gereisd om daar te prediken aan de verloren stammen Israels. Zijn graf zou onder de naam 'Yus' nog steeds te zien zijn in Srinagar. Het onderzoek van Ahmad inspireerde onderstaande BBC...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (deel 2)

maa 2 maa 2009 21:57
Het grote boek van het christendom is "de Bijbel", een combinatie van het "Oude Testament" en het "Nieuwe Testament". Typisch christelijke uitdrukkingen die inhouden dat de Oude Deal is vervangen door de Nieuwe Deal. Want (Lat.) "testamentum", als vertaling van het Grieks (in het NT) diathèkè, is een verbond - een overeenkomst - zoals Abraham die sloot met God bij zijn besnijdenis. Het Nieuwe en het Oude Testament zijn twee vrij bonte verzamelingen teksten. Maar het door Jezus gebruikte...

Vervang rente door ‘zakaat’

maa 2 maa 2009 14:38
Stan van Houcke citeerde pas een interessant Bijbelvers en gaf er het volgende commentaar op: In het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8 is te lezen: Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land. Deze wijze woorden getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt deze oudtestamentische profeet voor de menselijke begeerte die onverzadigaar is, maar hij waarschuwt...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (deel 1)

woe 18 feb 2009 17:28
Dit stukje is niet bedoeld om een dolk in het hart van christenen te steken. Het is maar een poging om in een kort stukje Jezus te belichten zoals ik denk dat hij uit zijn context is gehaald, met bepaalde tragische gevolgen. Het christendom is één van de meest merkwaardige godsdiensten die er zijn. Ongetwijfeld zijn er de meest bizarre sekten van kleine marginale clubjes die mogelijk opmerkelijker zijn, maar het christendom is een religie van betekenis. Het christendom is opmerkelijk...

Het Einde der Tijden is nabij... volgens de gelovigen

woe 3 sep 2008 08:52
In de Verenigde Staten wonen ongeveer 70 miljoen fundamentalistische Christenen. Ook president George W. Bush heeft zich tot deze Born-Again Christians bekeerd, al is het onduidelijk of hij er werkelijk in gelooft. Deze fundamentalisten nemen de Bijbel letterlijk en het boek Openbaring speelt daarbij een grote rol. Over de inhoud van dat Bijbelboek ging de reportage van gisteren. In de Openbaring van Johannes staat een cryptisch toekomstvisioen, dat kan worden geplaatst rond het einde van de...

Het boek Openbaringen in de Bijbel

din 2 sep 2008 17:19
Apocalypse Terwijl de Islam op dit moment regelmatig wordt veroordeeld als een achterlijke en agressieve religie, groeit tegelijkertijd in de VS het aantal mensen dat de Bijbel letterlijk neemt. In dat boek staan echter de meest vreselijke dingen. Het boek Jozua bevat in de hoofdstukken 5-12 het verslag van een weerzinwekkende genocide. De bewoners van Kanaän werden uitgeroeid door de Israëlieten, want zo had de Heer bevolen. Stad na stad werd veroverd en geen van de inwoners werd gespaard. Aldus...

Het Antichrist Complot

maa 18 aug 2008 16:51
Volgens de christenen laat de antichrist zich helemaal leiden door de satan en deze zou door deze persoon trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zou ook een soort geestelijk adviseur hebben, de valse profeet genaamd. Aanvankelijk zou die zich presenteren als degene die alle problemen van de wereld zou komen oplossen en zou hij de absolute macht over de mensheid krijgen. Van wezenlijk belang daarbij voor de christenen is dat hij zich zou...

Op zoek naar orgies en dierenseks uit de Bijbel

maa 30 jun 2008 05:43
Sodom en Gomorra hebben écht bestaan, beweert een Amerikaanse archeoloog. De locatie: twee heuvels vlak boven de Dode Zee in Jordanië. Een vertwijfelde blik is het resultaat als je in het overwegend Islamitische Jordanië vertelt dat je op zoek bent naar Sodom en Gomorra. ‘Dat ligt toch in Amsterdam?’ is het grapje dat meer dan één keer voorbij komt. En denk niet dat moslims de symboliek van Sodom en Gomorra niet kennen. Ook in de Koran worden de steden genoemd. Door en door...

Meedoen = leuk

vri 6 jun 2008 12:55
Het zal iedereen inmiddels genoegzaam bekend zijn dat het nodig is dat er wat keburt. Balkenende dient alle middelen rechtens gewipt te worden, dat doen we het liefst met ons allen. Aangifte doen bij de polititie in uw stad is de koninklijke weg. De politie zal eerst vreemd staan te kijken. Als u dan vertelt dat er meer mensen zijn die aangifte doen en dat u aangifte doet om het openbaar ministerie te helpen bij het ongebruikelijke fenomeen van 'terrorisme in de Nederlandse politiek', dat het...

Een geschiedenis van God

din 22 apr 2008 12:23
Toen de mensheid nog maar pas begon met het optekenen van gebeurtenissen, speelden de goden reeds een belangrijke rol. Bij de Sumeriërs, die ruim 5000 jaar geleden als eersten een schrift ontwikkelden, was de tempel het centrum van beschaving en de eerste kleitabletten bevatten lijsten van geschenken aan de goden. Drie grote goden beheersten het bestaan: Anu, de hemel, Enlil, de wind, en Enki, de zoetwaterstroom. Daarnaast werden de zon, de maan en Venus aanbeden. In iedere stad werd een van...

The Pharmacratic Inquisition

don 6 maa 2008 17:40
Als je Zeitgeist je beviel, zul je van deze houden ! Hier een DVD die ik jullie niet wil onthouden (ik weet niet of hij al langs is gekomen hier, maar volgens mij niet. Ik heb hem zelf nog niet gezien , maar de film is er een uit de Zeitgeist hoek. Dit is namelijk wat er op de websites bij wordt vermeld: If you enjoyed “Zeitgeist - The Movie” you'll love this video; the creators are listed as one of the sources for the Zeitgeist Movie. The Pharmacratic Inquisition 2007 is a video...