ZapLog-dossier: bijstand

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

DENK-Kamerlid loopt boos weg bij debat: ‘Dat is gewoon gelogen!’

woe 14 feb 2018 11:50
Denk-Tweede Kamerlid Farhid Azarkan werd gisteravond tijdens een door Leefbaar Rotterdam georganiseerd debat over de Nederlandse identiteit zo kwaad dat hij boos het podium verliet. Aanleiding voor Azarkans woede was een opmerking van Telegraaf-journalist Wierd Duk. Duk hield een pleidooi over integratie, wat hij “een ingewikkeld proces” noemde. “Kijk maar naar de tweede en derde generatie. Een groot deel daarvan is gewoon niet zo succesvol”, zei Duk. “Natuurlijk zijn er heel veel...

Leven van een uitkering

vri 23 okt 2015 17:53
Hieronder heb ik opgeschreven hoe ik werkloos ben geworden en welke gevolgen dat heeft gehad. Nadat mijn laatste contract erop zat en ik tijdelijk in de WW was beland merkte ik dat ik mezelf had overwerkt. Ik had toen meteen uit moeten laten zoeken wat er precies aan de hand was voordat het te laat zou zijn. Maar dat heb ik niet gedaan. De dag waarop ik zou zijn aangewezen op de bijstand kwam steeds dichterbij. Het beleid in Nederland is in de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Vanaf het...

Dwangarbeid in Nederland - Werk Loont - Video

vri 23 okt 2015 14:26
Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen. Sinds de verzorgingsstaat plaats heeft moeten maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. In Rotterdam werken ze met een verplichte tegenprestatie en met het programma 'Werk Loont', waarbij iedereen, ongeacht opleiding of werkervaring, een dag per week papier moet prikken. Bekijk de schokkende reportage:...

De grootste bankroof aller tijden

zon 15 feb 2015 17:59
Iedereen die ‘The great train robbery’ gezien heeft, weet hoe lastig het is om ongestraft veel geld te stelen. Vandaag de dag kun je zelfs niet zoals vroeger gewoon een bankgebouw binnenstappen en 10.000 Euro cash opnemen want, ze hebben nauwelijks cash in huis. Als je cash wilt hebben dan mag je dat eerst bestellen om het later op te halen. Het overvallen van de bank voor cash is volledig zinloos geworden tenzij je als overvaller met een paar duizend Euro genoegen neemt. Alles is digitaal...

“Basisinkomen: positief, goedkoop en makkelijker” (Mogelijk een experiment in Nijmegen)

din 13 jan 2015 22:48
GroenLinks in Nijmegen wil dat de gemeente een proef gaat doen met een basisinkomen voor een groep mensen die in de bijstand zit. Het basisinkomen zal lager zijn dan de bijstandsuitkering, maar mensen krijgen dan wel alle vrijheid iets bij te verdienen. Volgens raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld (GroenLinks) is het grote voordeel van deze regeling dat veel overbodige regels waar bijstandsgerechtigden mee geconfronteerd worden, dan overboord kunnen. Positieve benadering De...

Tegenprestatie voor leefloon in Nederland verplicht

maa 12 jan 2015 12:20
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, moeten daar iets voor terugdoen. Deze maatregel wil de federale regering in België invoeren. In Nederland is sinds 1 januari 2015 deze voor-wat-hoort-wat-regeling verplicht voor iedereen met een bijstandsuitkering. Maar grote gemeenten hebben moeite met het vinden van klussen voor deze mensen, blijkt uit onderzoek van het Nederlandse RTL Nieuws. dinsdag 6 januari 2015 Voorlezen op een school. Vrijwilligerswerk bij de voetbalclub. Koffie schenken...

Delen delen delen: Twee zinnen mokerslag voor bijstandsouders

din 5 aug 2014 20:18
Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn. Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureaus of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er...

Een lichtpuntje voor de uitkeringsgerechtigde

zon 19 jan 2014 15:10
131217-loesjeInmiddels weten we allemaal wel dat er zoals te verwachten viel, schandelijk misbruik wordt gemaakt van de participatiewet die sinds kort is ingegaan. Deze regeling waarbij er een tegenprestatie wordt gevraagd van de uitkeringsgerechtigde klinkt op zich voor veel mensen heel logisch. Immers, wanneer je honderden Euro's ontvangt van de overheid per maand dan mag je daar best iets voor terug doen toch? Mensen die zo denken gaan daarbij voorbij aan het feit dat in veel gevallen deze...

Bijstandsaanvragen van ondernemers uit midden- en kleinbedrijf blijven stijgen

vri 17 jan 2014 20:09
Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is de opleving voor het MKB in 2013 jaar uitgebleven. Vanaf 2011 toont het aantal bijstandsaanvragen door kleine ondernemers een stijgende lijn. Ook in het vierde kwartaal van 2013 zette die trend door. IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van...

Vernederende klusjes voor Amsterdammers in bijstand

din 24 dec 2013 12:44
De gemeente Amsterdam laat mensen in de bijstand 32 uur per week onbetaald dossierpagina's tellen, planten water geven of schoenen poetsen. Ook moeten zij als onderdeel van hun reïntegratie strijken, afwassen, nietjes uit paperassen halen of takken rapen in het Amsterdamse Bos. De bijstandsgerechtigden zelf noemen het werk zinloos en vernederend. De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) zegt bijstandsgerechtigden 'werknemersvaardigheden' te willen aanleren, zoals 'op tijd komen, je aan...

Zelfmoord of indirecte moord?

woe 4 dec 2013 22:47
moordNeem pak em beet 700.000 werklozen en geef ze een uitkering waar ze ternauwernood het hoofd mee boven water kunnen houden en eigenlijk te weinig hebben. Maak ze afhankelijk van voedselbanken en laat vervolgens de werkloosheid verder oplopen zodat dag in dag uit de kans op het vinden van regulier werk steeds kleiner wordt. Daar wordt je al niet echt vrolijk van, maar dat is nog lang niet erg genoeg. Nee laten we ook wat participatie wetgeving introduceren uit de koker van Jetta Klijnsma om...

Wanneer gaat de zon weer schijnen ?

zat 9 nov 2013 19:28
De Nederlandse politici leggen de burgers steeds hogere lasten op. Als deze daarop reageren door steeds minder te besteden dan roept onze premier op om toch alsjeblief de portemonnee te laten rinkelen. Er is immers economische groei nodig. Ouders geeft met vrije hand en nu belastingvrij aan uw kinderen! Ondertussen stijgen de overheidstekorten elke minuut, krijgen we te horen dat we straks “misschien” wel tot ons 75ste jaar moet blijven werken. Als toetje wordt het belastingvrij sparen...

Zorgcontroleurs komen straks ongevraagd bij de mensen binnenvallen

vri 13 sep 2013 09:57
In een advies aan staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid) oordeelt de Raad van de Rechtspraak vandaag hard over diens plannen voor de hervorming van de zorg. Het advies gaat over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die in 2015 de bestaande vervangt. In dat jaar gaan begeleiding en dagbesteding van langdurig zieken van de volksverzekering AWBZ over naar gemeenten. De WMO regelt onder meer wat gemeenten wel en niet mogen. Omdat de wet nog bij de Raad van State ligt en dit...

Cuijk, Mill en Grave controleerden water van uitkeringsgerechtigden

zon 28 jul 2013 20:49
CUIJK - De gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave hebben het waterverbruik van 500 uitkeringsgerechtigden maandenlang gecontroleerd. Als iemand weinig water gebruikt, kan diegene op een ander adres wonen en eigenlijk geen recht hebben op een uitkering. De drie gemeenten hebben het waterverbruik gecontroleerd van december 2012 tot juni 2013. Ze kregen daarbij hulp van Brabant Water. Zes huishoudens verbruikten minder dan de gemiddelde hoeveelheid water. Het ging om vijf huishoudens in...

Aantal mensen in de WW 77 procent hoger dan 5 jaar geleden

maa 4 feb 2013 09:44
De afgelopen vijf jaar is het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename het grootst. ...

Toenemende armoede in Nederland !?

zon 9 dec 2012 21:07
Het begrip armoede in de zin van armlastigheid, schaarste, geldnood, niet meer echt mee kunnen doen zal veel Nederlanders verbaasd doen kijken. In ons lage landje leven we immers in een sociale welvaartstaat. Wie kent niet clichés als “Voor wie werken wil is altijd wel werk te vinden” en “In de bijstand krijg je meer geld dan met werken te verdienen is”. Nee, het is bij ons nog lang geen USA, India of Bangladesh. Toch kunnen de veranderingen die gaande zijn en ons nog staan te wachten...

Fraudecontrole mag, ook zonder verdenking

zat 6 okt 2012 23:58
via geenstijl Ouderenbonden, advocaten en belangenverenigingen zijn verbijsterd over twee vergaande wetten die in alle stilte deze week door de Eerste Kamer zijn aangenomen. De eerste wet regelt dat de overheid voortaan bij miljoenen Nederlanders het huis binnen mag treden om eventuele fraude op te sporen. Op grond van de tweede wet verliest iemand die voor de tweede keer fraudeert tot maximaal vijf jaar zijn complete inkomen. Beide wetten gaan gelden voor iedereen die een vorm van uitkering...

Roemer: Ik kan met bijna iedereen regeren

zon 8 jan 2012 12:41
Van een onbekend Kamerlid groeide hij uit tot een immens populaire fractievoorzitter. In anderhalf jaar tijd klom Emile Roemer op tot politicus van het jaar, en zelfs tot Nederlander van het jaar volgens tijdschrift HP/De Tijd. Het zelfvertrouwen van de SP-politicus groeit met de dag. 'Van mij mag 2012 het jaar van de verkiezingen worden. Ik ben er klaar voor.' 'Als je op verkiezingen zit te wachten, kan je het beter niet zeggen", glimlacht SP-fractievoorzitter Emile Roemer (49). Hij weet ook...

De asociale crypto fascistische staat van Nederland

woe 21 dec 2011 14:23
Gisteravond, is dankzij de , overigens niet bij het debat aanwezige en dus doof, stom en blind gedogende SGP en ruggengraatloze spruitjeslucht uitwasemde CDA de perverse Wet Werk en Bijstand met daarin de individu miskennende toets op het huishoudinkomen door de Eerste kamer gejast. Ik had nog een kleine hoop dat het verstand van dit ‘gedistingeerde’ gezelschap het zou winnen, maar dat was ijdel. Het tegenspartelen van de CDA was duidelijk voor de buhne. Na wat vage toezeggingen zonder...

Moeder vermoordt kinderen en pleegt zelfmoord om voedselbonnen

vri 9 dec 2011 04:59
Een drama in Texas. In de stad Laredo heeft een moeder haar twee kinderen in het hoofd geschoten en daarna zichzelf gedood na een 7 uur durende gijzeling. Bizar detail: het oudste kind, de 12-jarige Ramie Marie Grimmer, hield op Facebook bij wat er tijdens de gijzeling gebeurde. Zij stierf enkele uren na de gijzeling aan haar verwondingen. De gijzeling vindt plaats op een kantoor van het Texaanse departement voor Gezondheid. Moeder Rachelle Grimmer, 38 jaar oud, richt een pistool op een...

315.000 Nederlanders krijgen bijstandsuitkering

din 31 mei 2011 20:31
In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verder opgelopen. Eind maart 2011 zijn 315.000 bijstandsuitkeringen verstrekt, bijna 8.000 meer dan eind 2010. Het eerste kwartaal van 2011 is het negende kwartaal op rij met een toename van het aantal uitkeringen. Vanaf begin 2009 zijn er 56.000 bijstandsuitkeringen bijgekomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal nam naar verhouding het aantal bijstandsuitkeringen onder...

Aantal bijstandstrekkers groeit harder dan de economie

woe 2 maa 2011 22:59
In 2010 steeg het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen jonger dan 65 jaar met 9%. Het totaal aantal komt daarmee uit op 307.000. De stijging was nog groter dan in 2009: toen meldde het CBS een toename van 8,4%. Als deze groei aanhoudt, verdubbelt het aantal bijstandsuitkeringen in 8 jaar tijd: in 2019 zouden we uitkomen op meer dan 600.000 bijstandsuitkeringen. Dat is geen ondenkbaar scenario: zoals ik eerder schreef zitten er 500.000 leerlingen op het MBO en deze zullen uiterlijk over 5...

300.000 bijstandsuitkeringen in Nederland

zat 4 sep 2010 17:14
Eind juni 2010 werden 300.000 bijstandsuitkeringen aan personen in Nederland tot 65 jaar verstrekt. Hiermee is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen tot het niveau van eind december 2006. De toename in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg bijna 3%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De arbeidsmarkt liet in het tweede kwartaal van 2010 voorzichtige tekenen van herstel zien. Bij de bijstandsuitkeringen is de groei van het aantal uitkeringen iets afgevlakt. In het tweede kwartaal nam...

Geen 'dwangarbeid' in bijstand

maa 8 feb 2010 12:54
UTRECHT (ANP) - Een bijstandsgerechtigde, die vindt dat hij niet hoeft mee te doen aan een re-integratieproject van de gemeente Amsterdam, heeft bot gevangen bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in zaken over sociale zekerheid. Volgens de raad is er geen sprake van dwangarbeid. ...

Bewust baanloze zwicht voor ‘repressie’

woe 31 okt 2007 14:01
Bewust baanloze begint eigen bedrijf Bewust kiezen voor werkloosheid. Dit type werkloze is bijna uitgestorven. Liever een baanloos bestaan, dan een loze baan. Onder dit motto leeft de bewust baanloze Gertjan van Beijnum (51) al ruim 28 jaar van een bijstandsuitkering. ‘Het is niet dat ik niet kán werken, ik wil het niet. Ik ben tegen loonarbeid’, zei hij afgelopen april in de Volkskrant. ...