ZapLog-dossier: biobrandstoffen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Is schaliegas goed voor het klimaat?

zon 17 maa 2013 09:40
picture 100 Tien jaar geleden werd er beweerd dat biobrandstoffen goed waren voor het klimaat. Het Europese Parlement nam Richtlijn 2003/30/EG (ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer) aan. In de motivatie van het besluit lezen we: Een intensiever gebruik van biotransportbrandstoffen is een onderdeel van het pakket maatregelen dat nodig is ter naleving van het Protocol van Kyoto, alsook van enig ander beleidspakket ter nakoming van verdere...

Doet Europa Indonesische biobrandstof in de ban?

zat 20 okt 2012 08:02
De Europese Unie wil graag duurzame biobrandstof gebruiken om de CO2-uitstoot te verlagen. Maar de biobrandstoffen, die nu op de markt zijn, worden verbouwd op kostbare landbouwgrond of ze zorgen niet of nauwelijks voor een reductie in de CO2-uitstoot. In Indonesië wordt regenwoud gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages. De ontbossing leidt tot verlies van biodiversiteit en heeft tot gevolg dat de veenachtige bodem CO2 gaat uitstoten. Het totale oppervlak van dergelijke plantages...

Biobrandstoffen wederom minder duurzaam dan fossiele

din 3 apr 2012 10:48
CE Delft relativeert duurzaamheid groene brandstoffen Als je naar CO2-emissies tijdens de productie, naar landgebruik en kunstmest kijkt, zijn de meeste biobrandstoffen nog minder duurzaam dan gewone benzine of diesel. Dat akelige vermoeden is zojuist door onderzoeksbureau CE Delft bevestigd, in een rapport dat in opdracht van Greenpeace Nederland is geschreven. Van de onderzochte brandstoffen komt biodiesel uit soja het slechtst uit de bus, op de voet gevolgd door biodiesel uit koolzaad,...

USA: subsidie mais-ethanol geschrapt

don 5 jan 2012 17:48
In de VS zijn twee belangrijke federale steunmaatregelen voor bio-ethanolproductie geschrapt. En dat is niet erg, suggereert een commentaar in Chemical & Engineering News. Het betreft een belastingvoordeel van 45 dollarcent per gallon (3,79 liter) voor oliemaatschappijen die bio-ethanol door de benzine mengen, en een heffing van 54 dollarcent per gallon op ethanol die uit het buitenland wordt geïmporteerd. Het probleem met die ethanol is dat ze vrijwel helemaal uit maiskorrels wordt...

De beperkingen van biobrandstof en biomassa

zat 10 dec 2011 17:06
De Amerikaanse marine heeft een contract afgesloten om 450.000 gallons (bijna 2 miljoen liter) biobrandstof, gemaakt van vet en plantaardige olie, in te kopen. De biobrandstof kost ongeveer vier keer zoveel als de normale (fossiele) brandstof. In de komende zomer zal al die biobrandstof worden verbruikt door schepen en vliegtuigen in de buurt van Hawai. De Amerikaanse marine wil in 2020 de helft van alle benodigde brandstoffen uit duurzame alternatieven halen, niet omdat biobrandstof zorgt...

Frituurvet is geen biobrandstof. Of toch wel?

woe 29 jun 2011 10:42
In november 2009 maakte de KLM een testvlucht, waarbij een van de 4 motoren draaide op een mengsel van kerosine en biobrandstof. Het leverde de KLM geen groen imago op, maar kritiek. In de berichtgeving over het biobrandstof-experiment werd gewezen op de enorme hoeveelheid landbouwgrond, die nodig is om te kunnen vliegen op biobrandstof. In maart 2010 presenteerde de KLM plannen om vanaf 2011 routinematig biobrandstof bij te mengen in kerosine. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds...

Honger wordt door de mens veroorzaakt

din 7 jun 2011 17:34
We hebben een onderzoek gepubliceerd waarin werd gewaarschuwd dat de gemiddelde prijs van de belangrijkste voedingsmiddelen zoals maïs, tarwe en rijst in de komende 20 jaar meer dan verdubbelen zal, waardoor miljoenen mensen tot chronische honger gedwongen worden. Er zijn reeds meer dan 900 miljoen mensen die niet genoeg te eten hebben. Dit is een door de mens veroorzaakte ramp: het resultaat van een internationaal voedingssysteem dat voor een paar enorme winsten maakt terwijl miljoenen...

Droogte in Europa: minder koolzaad, minder biodiesel

zat 28 mei 2011 19:29
Door de droogte in Europa dreigt de koolzaadoogst in Duitsland te mislukken. Duitsland produceert een kwart van alle koolzaad in Europa en een slechte oogst zal gevolgen hebben voor de produktie van biodiesel in Europa. Ongeveer 75% van het Duitse koolzaad wordt verwerkt tot biodiesel. Er zijn zorgen dat de droogte ook in de rest van Europa schade zal aanrichten aan de koolzaadoogst. Maar tot nu toe is alleen voor Duitsland onherstelbare schade gemeld. Men schat dat de Duitse koolzaadoogst...

Grenzen aan de groei: graanproduktie

maa 28 maa 2011 10:25
De stijgende voedselprijzen worden niet alleen veroorzaakt door speculanten. Het aanbod aan voedsel kan niet langer de stijgende vraag bijbenen. De vraag stijgt door toegenomen welvaart in opkomende economieën en door het gebruik van biobrandstoffen. Het aanbod blijft achter door een aantal oorzaken. 1. Misoogsten: je kunt de slechte Russische graanoogst in 2010 wijten aan klimaatverandering of aan een toevallige speling van de natuur. Maar feit is dat de oogst 35% lager was dan in 2009. Die...

Bioplastic, Big Agra en Big Chemistry, deel 2

woe 16 maa 2011 00:31
Voorwoord Hierbij het tweede deel van een vrije artikel vertaling van Jim Thomas uit 2008. In dit artikel wordt de invloed en de toekomst van de industriele gentech bioplastics in America en Europa kort besproken. De huidige toepassing van synthetische biologie (man-made chemicals 2.0) in Amerika komt met de innovatiedrift van onze volksvertegenwoordig (bijv. Verhagen) met rasse schreden dichterbij. Zakken met voedsel Zover de verwijderingstrategie van bioplastics. Maar het vervangen van...

Problemen voor Egyptenaren nog lang niet over

din 15 feb 2011 08:05
In 1996 was de Egyptische productie van aardolie  maximaal en  sindsdien daalt zij, terwijl tegelijkertijd het verbruik van aardolie gestaag oploopt. Deze tegenstrijdige trends hebben ertoe geleid dat Egypte een netto-importeur van olie is geworden met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Sinds 2004 liepen de kosten van subsidies (met name voor olieprodukten en voedsel) op van 3% tot 9% van het BBP. Ongeacht wie de volgende regering vormt in Egypte, deze problemen zullen blijven en de...

"Gebruik biobrandstoffen door EU doet CO2-uitstoot stijgen"

maa 8 nov 2010 15:44
Het gebruik van biobrandstoffen in Europa zal wereldwijd meer land vergen. De Europese plannen om meer gebruik te maken van biobrandstoffen, zullen ervoor zorgen dat er wereldwijd nog meer CO2 in de atmosfeer belandt. Dat is de verrassende conclusie van studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP). In het onderzoek "Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU" wordt de geplande inzet van biobrandstoffen van 23 EU-lidstaten...

Houd Schiphol biobrandstof-vrij

woe 22 sep 2010 11:11
In 2007 voorzagen economen nog dat de luchtvaart in 20 jaar tijd zou verdubbelen. Nu is het 3 jaar later en de luchtvaartsector heeft het zwaar. Giovanni Bisignani, directeur-generaal van de IATA (International Air Transport Association), riep vorige week op om meer te investeren in biobrandstoffen voor het vliegverkeer. Biobrandstoffen zijn het enige alternatief voor aardolie, dat de luchtvaartsector heeft. Vliegtuigen vliegen niet op steenkool, kernenergie of...

Geschiedsvervalsing: is Greenpeace nu voor of tegen biobrandstof ?

vri 16 apr 2010 11:32
Ik heb het idee dat Greenpeace de zaak een beetje bedondert. De Rainbow-Warriors hebben in het verleden altijd geroepen dat we koolzaadolie, palmolie en bio-ethanol moesten gaan gebruiken. Die biobrandstoffen zijn klimaatneutraal, euh ... die brandstoffen veroorzaken minder CO2-uitstoot dan de fossiele brandstoffen die we diep uit de aardkorst halen. Maar op de website van Greenpeace vind je alleen maar nieuwsberichten terug van 2006 en later. In die berichten lees je dat Greenpeace tegen het...

Landroof: Westerse bedrijven kopen Afrikaanse landbouwgrond

maa 7 sep 2009 12:20
De afgelopen jaren hebben Westerse bedrijven grote stukken landbouwgrond in Afrika opgekocht. Vaak met de bedoeling om voedsel te verbouwen. Volgens een studie van het Britse International Institute for Environment and Development (IIED) werd er in 5 Afrikaanse landen (Ethiopië, Ghana, Madagascar, Mali en Sudan) sinds 2004 2,5 miljoen ha. landbouwgrond verpacht aan buitenlandse bedrijven, investeerders of regeringen. Dit wordt gepresenteerd als een win-win-situatie. De buitenlandse...

Biobrandstoffen: doorgroeien of ermee kappen

maa 31 aug 2009 13:04
Dagelijks worden er wereldwijd 85 miljoen vaten vloeibare brandstof geproduceerd. En die gaan allemaal op. De voorraden blijven min of meer constant, het dagelijks verbruik bedraagt ook 85 miljoen barrels. Er wordt steeds minder benzine en diesel gemaakt uit aardolie. De wereldwijde olieproduktie is immers aan het dalen. Het aandeel biobrandstoffen stijgt de laatste jaren snel. In 2004 werden er dagelijks 500.000 barrels aan biobrandstof geproduceerd, dat was toen 0,6% van alle vloeibare...

Biobrandstof voorlopig nog niet duurzaam

maa 10 aug 2009 12:02
Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzocht met internationale collega's de invloed van de productie van biobrandstoffen in Zuid-Oost Azië op de lokale biodiversiteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ze concludeerden in een recent gepubliceerde studie dat wanneer rekening wordt gehouden met het verlies in biodiversiteit en het vrijkomen van CO2 ten gevolge van de aanleg van...

Waarom protesteert Greenpeace wel tegen steenkool, maar niet tegen biodiesel ?

zon 31 mei 2009 17:43
De natuurbeschermers van Greenpeace voeren wel regelmatig actie tegen de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Maar de organisatie komt niet in actie tegen de bijmengverplichting van biobrandstof in de benzine en diesel die binnen de EU verkocht wordt. Ik zie tenminste nooit actievoerders van Greenpeace bij tankstations of bij biodieselfabrieken. Greenpeace verkondigt al jaren dat de menselijke CO2-uitstoot door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool, de belangrijkste oorzaak is voor...

Niet alleen benzine, maar ook voedsel wordt snel duurder

don 26 jun 2008 12:15
Gisteren maakte het CBS bekend dat de voedselprijzen in NL t.o.v. een jaar geleden met ruim 6 % zijn gestegen, de sterkste prijsstijging in 6 jaar. De inflatie zal dus alleen nog maar verder oplopen. Vooral melk en zuivelprodukten stijgen sterk in prijs. De stijgende brandstofprijzen zullen ook worden doorberekend in de consumentenprijs van voedingsprodukten. De gemiddelde Nederlander besteedt 11 % van zijn inkomen aan voeding. In Zuid-Afrika is dat 80 % en in Bangla Desh zelfs 87 % van het...

Waar blijft de hittegolf ?

maa 23 jun 2008 20:51
Het IPCC voorspelde ons dat door de stijgende CO2-concentratie in de lucht de temperatuur zou blijven stijgen. Maar het valt allemaal een beetje tegen. Het is dit jaar nog niet boven de 30 graden geweest en ook de komende week zal dat niet gaan gebeuren. In het jaar 2007 was er maar 1 tropische dag (boven de 30 graden). Het gemiddelde is 3 tropische dagen en als we de voorspellingen van het IPCC mogen geloven, dan zouden we juist meer dan 3 tropische dagen per jaar krijgen .... toch. Is de...

De werkelijke reden waarom we biobrandstoffen moeten gebruiken.

don 12 jun 2008 21:43
Ik kan wel een samenzweerderig stukje schrijven op Zapruder. Maar ik had geen idee dat ik zo dicht bij de waarheid zat. Amerikaanse regeringsmedewerkers vertellen doodleuk dat de benzineprijs zo laag gebleven is omdat men tegenwoordig bioethanol toevoegt aan de benzine. Maisboeren in de VS krijgen subsidie uit Washington om de grondstof voor die ethanol te verbouwen. De belangrijkste reden lijkt niet te zijn het verlagen van de CO2-uitstoot, maar het laag houden van de benzineprijs. The...

Gebruik biobrandstoffen zal voedseltekort veroorzaken

din 25 maa 2008 11:55
De VN heeft een noodoproep gedaan aan alle lidstaten om voor 1 mei met 324 miljoen euro over de brug te komen voor voedselhulp. Als het geld er niet komt, kan er in landen als Afghanistan en Sudan minder voedsel worden uitgedeeld en dreigt hongersnood. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN zit in de problemen door de sterk gestegen voedselprijzen. Vergeleken met juni 2007 is de VN 55% meer kwijt aan de inkoop van voedsel. Grondstoffen als soja en maïs worden steeds vaker gebruikt voor...

Voedselprijzen stijgen door tekort aan gewassen

din 11 maa 2008 08:03
Amsterdam, 10 maart. Prijzen van levensmiddelen zijn in Nederland de afgelopen twaalf maanden fors gestegen door tekorten aan landbouwproducten op de wereldmarkt. De prijs van boter steeg het hardst met 23,7 procent. Dit blijkt uit vanmorgen gepubliceerde nadere details van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om winkelprijzen in februari ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Naast zuivel (melk steeg 18,5 procent) stegen ook oliën en vetten fors in...

Geen Peakoil, maar Peak-food

din 19 feb 2008 14:14
Nog maar kort geleden zag men biobrandstoffen als oplossing om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Greenpeace en andere milieu-activisten juichten als er CO2-neutrale koolzaaddiesel werd gesubsidieerd. Die dagen zijn voorbij. De produktie van biobrandstoffen is inefficient en veroorzaakt vaak nog meer CO2-uitstoot dan de produktie van ouderwetse benzine en diesel. Maar het meest zorgelijk is de stijging van de voedselprijzen door het gebruik van...

Na Peakoil en Peakcoal komt …… Peakfosfaat

don 14 feb 2008 15:08
De hoeveelheid aardolie op de planeet is eindig, het raakt ooit op. Zo is ook het mineraal fosfaat slechts beperkt voorradig. De fosfaatwinning is behoorlijk winstgevend. Het mineraal is een belangrijk ingrediënt van kunstmest. In het afgelopen jaar brak de prijs van een ton fosfaat record na record: van $ 300 naar $ 400 en nu al weer hard op weg naar $ 800 dollar. De prijsstijging van kunstmest wordt natuurlijk doorberekend in de voedselprijzen. De bedrijven die kunstmest produceren zien hun...