• Syntactisch gerelateerd: bodem · daling · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: bodemdaling

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: frisia · zout · wadplaten · waddenzee · zandplaten · man-made · zoutwinning · »»

Zoutwinning Waddenzee gevaar voor vogels

din 4 feb 2014 09:53
Het winnen van zout onder de Waddenzee betekent een gevaar voor land en vogel. De bodem van de zee zal dalen, waardoor wadplaten die normaal droogvallen, dreigen te verdrinken. Deze platen zijn voedselgebieden voor tienduizenden trekvogels. Dat betogen Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Waddenvereniging. Hun waarschuwing richt zich tot staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, die een aanvraag voor zoutwinning van het bedrijf Frisia heeft ontvangen. Dijksma verblijft in het...