ZapLog-dossier: bolsjewisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

MSM: "Bolsjewisme Joodse beweging"

din 19 mei 2015 15:50
Jan Bank vertelt in het geschiedenis radio programma OVT over zijn boek “God in de oorlog” Voor het eerst dat ik iemand, in een MSM programma, hoor zeggen dat er een link bestaat tussen het feit dat het Bolsjewisme vooral een Joodse beweging was en de vervolging van de Joden tijdens de Tweede Wereld Oorlog. De kerken zagen, met het oog op de situatie in de Sovjet Unie, het Bolsjewisme en het communisme als een groot gevaar voor het voortbestaan van de kerk. OVT over God in de oorlog ...

Hoe Winston Churchill over Joden dacht

woe 6 mei 2015 17:06
Hoe Winston Churchill over Joden dacht Hieronder staat een artikel van Winston Churchil dat hij in 1920 schreef over de Russische revolutie en wie daar volgens hem verantwoordelijk voor waren. Het is een veelzeggend stuk, dat een goede inkijk geeft in de wereld van de jaren 20 van de vorige eeuw en hoe er toen in hogere kringen over Joden werd gedacht. De meest opvallende punten uit het stuk zijn mijns inziens dat Churchill de Russiche revolutie vrijwel geheel op het conto van de Joden...