ZapLog-dossier: broeikaseffect

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Schaliegas winning nog schadelijker dan gedacht

woe 17 sep 2014 15:29
De Amerikaanse president Barack Obama heeft besloten dat Amerika moet overstappen van het vieze steenkool op het schonere schaliegas. Dat klinkt als een stap vooruit, maar nieuwe metingen wijzen uit dat er veel meer methaan weglekt bij de winning ervan, het gas kan wel tachtig keer schadelijker zijn voor het klimaat dan CO2. Schaliegas is nog veel schadelijker dan tot nu toe werd gedacht Een duurzaam Amerika leek afgelopen voorjaar even binnen handbereik. Na bijna acht jaar tegenstand...

‘Jammer, maar schaliegas lijkt niet de oplossing (2013)

zon 10 aug 2014 17:38
De impact van schaliegas wordt overschat, zegt geoloog J. David Hughes. Er mogen grote reserves zijn, maar om de winning ervan op peil te houden zijn ieder jaar meer boorputten nodig. Dat betekent: boren tegen de klippen op. Ten koste van water, omgeving en atmosfeer. Vooral economen raken opgewonden van schaliegas. Ze zien het ‘nieuwe gas’ als een comeback voor de olie- en gassector en als de brandstof voor de 21ste eeuw. Ze kijken daarbij naar de Amerikaanse gas boom die het aandeel van...

Het smerige spel achter het Energieakkoord

zat 31 aug 2013 20:50
Onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER) is er door maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de overheid gewerkt aan een nieuw Energieakkoord voor duurzame groei. Onderstaande citaten zijn uit het Energieakkoord overgenomen. “Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief met afspraken voor de korte en middellange termijn,...

Hoe Nederlandse klimaatwetenschappers worden geïndoctrineerd

din 14 mei 2013 13:11
Af en toe word ik geïnterviewd door studenten. Logisch. Als ik een student was, zou ik ook wel eens willen praten met iemand die al veertig jaar de wetenschap volgt. Vaak gaat het over het klimaat dan wel het milieu. Al een jaar of dertig heb ik daar immers een eigenzinnig standpunt over. Afgelopen vrijdag was het weer zo ver. Twee jongemannen van een Nederlandse universiteit. Ze waren door hun hoogleraar op pad gestuurd om na te gaan hoe de zogeheten klimaatsceptici denken. Eigenlijk waren...

Paleo tegen de verwoestijning

maa 11 maa 2013 22:23
Kun je een enigszins coherente post produceren op een aaifoon? We gaan het proberen, wakker wordend met een lekker clichématige beker Starb*cks, steelse blikken werpend op al het schoons dat zich op luchthavens vertoont. Gisteravond zag ik deze intrigerende TED talk van de Britse ecoloog Allan Savory. Hij bevestigt een vermoeden dat ik lang heb gehad, maar waar ik geen vinger achter kon krijgen, omdat ik er simpelweg te weinig van weet. Het is de intensieve akkerbouw die de aarde naar z’n...

Een alternatieve verklaring voor klimaatverandering

woe 23 jan 2013 12:49
...

We halen te veel water uit de grond

vri 13 jul 2012 14:16
De stijging van het zeepeil is mee een gevolg van het oppompen van grondwater. Het zeepeil stijgt, op wereldniveau. Dat is een staalhard gegeven. Tussen 1961 en 2003 nam het met bijna 8 centimeter toe. De gevolgen van het broeikaseffect zijn onweerlegbaar, hoe hard sommige hardnekkigen nog altijd proberen ze te minimaliseren. In het vakblad Nature Geoscience ontrafelen wetenschappers de invloed van drie verschillende factoren op deze stijging: de expansie van de oceanen als gevolg van het...

Het Venus syndroom op Aarde?

woe 11 jan 2012 17:51
Het door mensen veroorzaakte broeikaseffect is een kleine stijging van de temperatuur als gevolg van extra CO2 in de atmosfeer. Dit kan problemen geven, maar pas echt gevaarlijk is klimaatverandering die zichzelf versterkt door middel van positieve feedback. Bijvoorbeeld, als het warmer wordt verdampt er meer water uit de oceanen. Meer waterdamp in de atmosfeer betekent een sterker broeikaseffect: water kan effectief de infrarode straling absorberen die de Aarde uitzendt. Deze vastgehouden...

Klimaatonderzoek gefinancierd door Charles Koch Foundation

maa 31 okt 2011 20:59
Het klimaatonderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd in de Verenigde Staten is onbetrouwbaar omdat het deels is bekostigd door de Charles Koch Foundation. De Volkskrant: De temperatuur overal op Aarde stijgt snel. Dat was al bekend, maar het is nu ook de conclusie van de Amerikaanse wetenschapper Richard Muller, die wordt gerekend tot het kamp van de klimaatsceptici. Even opvallend is dat zijn onderzoek voor een deel is bekostigd door een stichting die het gedachtegoed van klimaatsceptici...

Opwarming wordt steeds moeilijker meetbaar

maa 31 okt 2011 19:44
Afgelopen week werd het BEST-onderzoek naar de gemiddelde temperatuur op Aarde gepubliceerd. De onderzoekers uit Berkeley bevestigden de opwarming sinds de jaren 70. Maar de gegevens van de onderzoekers laten ook zien dat er sinds het jaar 2000 geen opwarming meer meetbaar is. Aanhangers van de theorie van het versterkte broeikaseffect houden bij hoog en bij laag vol dat de stijgende CO2-concentratie nog altijd zorgt voor verdergaande opwarming. Alleen meten we (volgens hen) niet de juiste...

Klimaatverandering: waar is de warmte gebleven?

maa 10 okt 2011 20:41
De afgelopen 10 jaar is de opwarming van het klimaat stilgevallen. De gemiddelde temperatuur stijgt niet verder. Terwijl volgens de theorie van het versterkte broeikaseffect en voortgaande opwarming had moeten optreden. De klimaatmodellen van het IPCC geven aan dat het ieder decennium 0,2°C warmer zal worden. De afgelopen 8 jaar is ook het opwarmen van de oceanen gestopt. Waar is al die voorspelde warmte gebleven? In de wetenschap is het gebruikelijk om de hypothese te verwerpen als de...

Klimaatverandering: het nieuwe evenwicht

zat 10 sep 2011 10:45
Je hoort wel eens dat 'het de laatste 10 jaar niet warmer geworden is'. Of dat 'de klimaatverandering al 10 jaar pauzeert'. Daar zit een kern van waarheid in. In El Nino-jaren zoals 2010 is het wel warmer. Maar in La Nina-jaren zoals 2008 en 2011 is de temperatuur flink lager. De oceanen, de enorme plas water, die als centrale verwarming voor de hele planeet fungeert, zijn sinds 2003 niet verder opgewarmd. De afgelopen 8 jaar is de warmteinhoud van het oceaanwater niet meer...

Het verzwakte broeikaseffect

din 8 feb 2011 08:21
Wordt het broeikaseffect versterkt door de menselijke CO2-uitstoot? Of zijn er andere oorzaken aan te wijzen voor de opwarming van de atmosfeer? Tussen 1950 en 2010 nam de Outgoing Longwave Radiation (OLR), de langgolvige warmtestraling die de aarde afgeeft, toe met 2,5%. Een warmere planeet zal meer warmte uitstralen, maar dit verklaart slechts een deel van de toename van de OLR. Dr. Noor van Andel meent dat de extra toename van de OLR betekent dat de atmosfeer meer warmtestraling...

Verzwakt broeikaseffect: satellieten voorspellen nog meer afkoeling

vri 14 jan 2011 08:13
Satellieten die sinds 1979 de temperatuur van de atmosfeer meten, kijken ook hoeveel langgolvige warmtestraling de aarde uitstraalt. Deze 'outgoing longwave radiation' (OLR) is de manier waarop de atmosfeer afkoelt. Volgens de theorie van het versterkte broeikaseffect neemt de OLR af doordat er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Als je de uitgaande warmtestraling en de temperatuur naast elkaar legt, zie je iets opvallends. Na een periode waarin minder warmtestraling (rode lijn) wordt...

Halen klimaatmodellen oorzaak en gevolg door elkaar?

din 21 dec 2010 08:40
Klimaatmodellen worden geprogrammeerd met parameters: de samenstelling van de atmosfeer, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid zonnestraling. De modellen berekenen de gevolgen van meer broeikasgassen voor temperatuur en luchtdrukverdeling. De modellen, die het IPCC gebruikt voor zijn prognoses, laten zien dat de luchtdrukverdeling boven de Atlantische Oceaan zal veranderen door meer CO2 en hogere temperatuur. Volgens de klimaatmodellen (GCM's) zal de Arctische Oscillatie (AO) vaker en langer...

Auto’s hebben de dino’s vermoord

woe 28 apr 2010 08:30
Vergeet al die meteorietenflauwekul. Doe ook niet meer denken aan insecten. Ook niet continentale drift. Nee nu is het namelijk zeker hoe het wel is gegaan. De dino’s zijn door global warming kapot gegaan. Of nee, juist door global cooling, veroorzaakt door broeikaseffect. ...

Wat wordt het “vrieshuis of broeikas”

zat 17 okt 2009 00:08
In mei 2006 kwam Al Gore met de Amerikaanse documentairefilm over de opwarming van de Aarde “An Inconvenient Truth” waarmee Al Gore de wereld rondtrok om zijn ongerustheid te ventileren over klimaatverandering. Alhoewel Gore geen weerdeskundige of klimatoloog is, hij is afgestudeerd op bestuurskunde, kreeg hij de nobelprijs voor vrede voor de documentaire. Honderden wetenschappers over de wereld onderschreven via het IPCC het gevaar van het broeikaseffect, CO2 en klimaatverandering. Als...

Oceanen spelen een hoofdrol in klimaatverandering

din 28 jul 2009 16:19
De zeeën en oceanen beslaan 70% van het aardoppervlak: dus 70% van alle energie die de Zon aan de Aarde schenkt, valt op een wateroppervlak. Een klein deel van het zonlicht wordt weerkaatst door het oppervlak, maar het overgrote deel van de zonne-energie wordt geabsorbeerd door de waterkolom. Op 100 m. diepte is het stikdonker. Alle energie, die het water absorbeert, wordt omgezet in warmte. Het zeewater warmt op door absorptie van zonlicht en niet door de lucht die boven het wateroppervlak...

De zon schijnt, maar is rustiger dan tijdens het Dalton-minimum

maa 13 jul 2009 19:20
We beelden ons in dat we op onze planeet de temperatuur kunnen beinvloeden. Wat extra CO2 en methaan in de atmosfeer blazen en het wordt zomaar 2 graden warmer. Als we allemaal ons dak wit verven maken we die opwarming weer ongedaan. Er zijn plannen om te verhinderen dat orkanen ontstaan: als we genoeg koud oceaanwater naar boven pompen, dan zijn we in de toekomst verlost van Katrina, Hugo en al die andere hurricanes. Maar buiten onze dampkring zijn andere krachten aan het werk. De...

Help, de broeikas is lek

zat 4 jul 2009 08:18
Twee jaar geleden was er veel ophef over het smelten van het ijs op de Noordpool. Nog nooit was er zo weinig ijs overgebleven. Binnen 5 jaar zou de Noordpool in de zomer wel eens ijsvrij kunnen worden. De olie-industrie maakte al plannen om te gaan boren in de maagdelijke bodem van de Noordelijke IJszee. Vorig jaar was er ook nog spectaculair nieuws. Voor het eerst sinds decennia kon men een rondje om de Noordpool varen boven Canada en Siberie langs. Maar dit jaar blijft het stil. Het...

Broeikaseffect berekeningen fout verklaard

vri 9 mei 2008 09:55
Miklós Zágoni is niet alleen een natuurkundige en milieu-onderzoeker. Hij is ook een activist betreffende de opwarming van de aarde en de meest onbevangen voorstander van de Kyoto overeenkomsten van Hongarije. Dat wil zeggen: was.... Totdat hij de details van een nieuwe theorie van het broeikas effect onder de ogen kreeg; een theorie, die niet alleen veel nauwkeuriger klimaat voorspellingen geeft hier op Aarde, maar ook op Mars. De theorie werd ontwikkeld door een andere Hongaarse...

Chaos in spits door sneeuw

din 25 maa 2008 10:44
Rotterdam, 25 maart. Het treinverkeer en de snelwegen ondervinden vanochtend veel hinder van het winterweer. De sneeuw veroorzaakte tientallen ongelukken en vertragingen. Op het hoogtepunt van de spits, om 08.30 uur, stonden er 120 files met een totale lengte van 888 kilometer. Daarmee is het de een na drukste ochtendspits ooit. Na 09.00 uur nam de drukte op de wegen snel af, meldde de ANWB. ...

Koudegolf doet klimaatsceptici in de handen wrijven

woe 5 maa 2008 16:18
De opwarming van de aarde door de mens is een fabeltje.” Een uitzonderlijke koude maand januari in Noord-Amerika heeft daar tot een golf van lezersbrieven en opinieartikels geleid die brandhout maken van het broeikaseffect. Deze week hielden de non-believers zelfs een congres in New York. ...

Steeds weer die broeikas

vri 11 jan 2008 19:07
Vijf keer werd het leven op aarde grotendeels uitgeroeid. Dat zou telkens komen door een broeikaseffect, aldus de nieuwste trend in de aardwetenschap. Wetenschap is modieus. Een tijdlang waren meteorieten hip. Die trend werd gezet door vader Luis en zoon Walter Alvarez toen zij in 1980 aannemelijk maakten dat de inslag van een meteoriet het uitsterven van de dinosauriërs veroorzaakte, 65 miljoen jaar geleden. Meteorieten kwamen in de mode als verklaring voor grote uitstervingen in het verre...

Kettingreactie veroorzaakte broeikas

vri 4 jan 2008 16:26
De stijgende wereldtemperatuur van vandaag de dag geeft aanleiding tot (intenties tot) politieke verdragen om de koolstofdioxide (CO2) uitstoot te reduceren zoals het onlangs getekende verdrag van Bali. Een vergelijkbare situatie waarbij een versterkt broeikaseffect optrad vond 55 miljoen jaar geleden plaats. Een verhoogde CO2 concentratie veroorzaakt door vulkanisme zou methaan (ook een broeikasgas), opgeslagen bevroren toestand in ondiepe zeebodems, in de atmosfeer hebben gebracht na...