• Syntactisch gerelateerd: 911 commission · commission · report · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: byebye 911 commissionreport

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: 911 · martelen · coverups · »»

Leeuwendeel conclusies 911-commissie gebaseerd op “martel-inlichtingen”

don 14 mei 2009 16:20
Veel van het materiaal dat wordt aangehaald door de zogenaamde "911-commission" is afkomstig van "terror war" gevangenen die werden blootgesteld aan "harde ondervraging" door de CIA tijdens de regeringsperiode Bush. Meer dan een kwart van alle voetnoten in het 911-rapport verwijzen naar CIA ondervragingen van Al Qaida leden met behulp van controversiële ondervragingsmethoden. De informatie verkregen via marteling is zelfs het middelpunt van het rapport meest cruciale hoofdstukken: de...