ZapLog-dossier: calvijn

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

4 1/2 eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid: deel 6

zon 31 mei 2009 13:10
Nederland is schuldig aan grootschalige genocide op haar eigen onderdanen. Nog maar nauwelijks bevrijd van de onderdrukker, start de regering vanaf 1946-‘47 een bloedige megaslachting van 150.000 ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden. Eerdere agressie leverde aan het begin van de vorige eeuw al een dodental van 70.000 op. Tezamen bijna net zo veel als het inwonertal van Eindhoven. De wreedheden zijn ongekend. De christelijke partijen, vanouds gesteld op het VOC-verleden, dringen aan...

4 1/2 eeuw calvinistische normen en waardenloosheid (V): Vroom dansen rond het Gouden Kalf

don 21 mei 2009 11:47
Het heldhaftig verzetsimago van Nederland dat de overheid graag naar de buitenwereld toont is een leugen. De Nederlandse bereidheid om ingeschakeld te worden in de Duitse oorlogseconomie blijkt namelijk overweldigend groot te zijn geweest. De christelijke regering die naar Londen is gevlucht, geeft met name de top van het bedrijfsleven toestemming tot collaboratie met de nazi’s. Ambtenaren moeten hun medewerking verlenen aan de bezettende macht. De bevolking is zo uitgebreid geregistreerd en...

De strijd tegen de menselijkheid

zat 28 maa 2009 20:03
Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vier eeuwen strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking. In deel drie: de strijd...

Calvijn: seriemoordenaar, mensenhater en godsdienstwaanzinnige

vri 20 maa 2009 13:36
Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vier eeuwen strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking. In deel twee: de...