ZapLog-dossier: chloorthalonil

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De giftige pesticide drift, een verhaal uit Minnesota (VS)

vri 18 mei 2012 19:18
De inwoners van diverse gemeentes in het noordwesten van Minnesota beklagen zich over de pesticiden welke besproeid worden op de vele aardappelvelden. De pesticide drift is de verspreiding van pesticide door de wind tijdens het spuiten en volgens de inwoners leidt dit tot vele gezondheidsproblemen voor zowel mens als dier. Afgelopen donderdag (17 mei) werd een perconferentie gehouden, de bewoners beklaagden zich dat gevaarlijke pesticiden, zoals chloorthalonil, over hun eigendommen...