• Gerelateerde discussie

    Een Chinese Wijze

    »»

ZapLog-dossier: chuang tzu

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Een Chinese Wijze

zon 7 dec 2014 12:54
Een uitmuntende theoloog uit Oxford merkte ooit op dat zijn enige bezwaar tegen de huidige vooruitgang was dat die voort- in plaats van terugschreed — een zienswijze die een zekere student zo fascinerend vond dat hij op stel en sprong een essay schreef over enige onopgemerkte analogieën tussen de ontwikkeling van ideeën en de voortbeweging van de gewone zeekrab. Ik weet zeker dat de Spreker, zelfs door zijn geestdriftigste vrienden, er niet van verdacht zal worden dat hij deze gevaarlijke...