ZapLog-dossier: citi

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: bank · liquiditeit · wall street · faillissement · fraude · citigroup · steun · »»

Wall Street too big to Jail ?

maa 5 dec 2011 18:49
...

Citigroup stond op rand van faillissement

vri 14 jan 2011 01:54
Citigroup de derde bank in Amerika stond in de week van 24 november 2008 aan de rand van een faillissement toen rekeninghouders in snel tempo geld van de bank haalde en derde partijen weigerde de bank langer krediet te verstrekken. Dit is te lezen in een overheidsrapport dat afgelopen donderdag is vrijgegeven. De nieuwe bevindingen werpen licht op de mate waarin Citigroup, die een lange geschiedenis van problemen kent en overheids steun ontving, gevaar liep om tijdens het najaar van 2008 niet...