ZapLog-dossier: clash of civilizations

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Van distantie tot racisme: IS als clash tussen beschavingen?

vri 22 aug 2014 17:49
Tot tweemaal toe riep Bart De Wever "de moslimgemeenschap" op om zich te distantiëren van de terreurdaden van IS. Achter de oproep tot distantie die vaak klinkt wanneer misdaden onder de vlag van de Islam worden gepleegd, schuilt echter een niet onschuldig mechanisme. Een mechanisme dat terug te voeren valt op racistische vooronderstellingen die op hun beurt extremisme verder voeden. Om de zoveel tijd weerklinkt in onze contreien de roep dat "de moslimgemeenschap" zich dient te...

wat is eigenlijk beschaving?

zat 10 dec 2011 21:22
Beschaving is een moeilijk in te vullen begrip. Het is het woord voor alles wat een menselijke samenleving bij elkaar houdt. Wanneer over een eeuwenoude beschaving wordt gesproken, dan bedoelt men de civilisatie, de manier van leven die een historische gebied en zijn bewoners typeert. Heeft men het over de beschaving van een aanwijsbaar persoon, dan bedoelt men zijn goede manieren en zijn vermogen om de belangen van andere mensen op de juiste manier in harmonie te houden met die van...

Islam de zondebok

don 13 jan 2011 22:00
Dr Jocelyne Cesari interview spreekt over islam en het Westen Jocelyne Cesari bespreekt hoe misconcepties over de islam verlammend werken op internationale betrekkingen. De islam, zegt ze, is uitgegroeid tot een zondebok voor het begin van het verval van het Westen. Cesari doceert "Jihad in World Politics" aan de Harvard Extension School. Faculty Insight: Islam in the West - a clash of civilizations? from thoughtcast on Vimeo. ...

Interview met Wilders online

din 15 apr 2008 20:56
Jaaahaaa, het is eindelijk lachen gieren brullen geblazen met onze nationale polderfascist... Geert Wilders!!!! © Muntz & Van de Wint ...