ZapLog-dossier: communisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

IJsbreker, Gladio en Gladio 2.0

don 27 apr 2017 19:50
IJsbreker, Gladio en Gladio 2.0 Zonder de Bolsjewisten hadden we nooit van Hitler gehoord en was er geen Tweede Wereld Oorlog geweest. Die stelling durf ik wel aan. Een stelling die de gemiddelde geschiedenisliefhebber nogal vreemd in de oren zal klinken maar dat komt misschien omdat de gemiddelde geschiedenisliefhebber niet verder kijkt dan zijn of haar neus lang is. Als je klakkeloos aanneemt wat er in de geschiedenisboekjes staat en zelf niet logisch leert nadenken over zaken als oorzaak...

Hoe Winston Churchill over Joden dacht

woe 6 mei 2015 17:06
Hoe Winston Churchill over Joden dacht Hieronder staat een artikel van Winston Churchil dat hij in 1920 schreef over de Russische revolutie en wie daar volgens hem verantwoordelijk voor waren. Het is een veelzeggend stuk, dat een goede inkijk geeft in de wereld van de jaren 20 van de vorige eeuw en hoe er toen in hogere kringen over Joden werd gedacht. De meest opvallende punten uit het stuk zijn mijns inziens dat Churchill de Russiche revolutie vrijwel geheel op het conto van de Joden...

Volkskrant-oorlogspropaganda volledig uit de bocht

don 12 feb 2015 22:34
De redactie van de Volkskrant draait overuren om anti-Russische propaganda te spuien. Toen Rusland nog communistisch was en midden in Duitsland stond was dat nog enigszins geloofwaardig, maar nadat de Russen zijn teruggetrokken achter de grenzen van 1712 en het communisme hebben afgezworen is het alleen maar ridicuul geworden. Poetin is niet de aanstichter van het Oekraine-conflict, maar reageert slechts op de tomeloze NAVO-expansie ten koste van de Russische invloedssfeer. De Volkskrant is...

Merkel: Eurozone dreigt verloren te gaan; Finland: EU heeft kanker

maa 30 dec 2013 21:38
'Niemand zal Europa redden,' waarschuwde Angela Merkel, die de huidige situatie in de EU zelfs vergeleek met het dreigende uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, volgend jaar precies een eeuw geleden. Duitsland dreigt hulp aan crisislanden stop te zetten - Ook Merkel vergelijkt huidige situatie met uitbreken Eerste Wereldoorlog Volgens het bekende en als betrouwbaar bekend staande Franse dagblad Le Monde is de Duitse kanselier Angela Merkel bij de EU-top vorige week enorm tekeer gegaan tegen...

Een Heerlijke Nieuwe Wereld

zat 7 dec 2013 12:14
Een Heerlijke Nieuwe Wereld In 1962 sprak Aldous Huxley in Berkeley californie over de “ultieme revolutie”. Huxley verklaarde dat de mensheid tot dan toe, tijdens revoluties, altijd de maatschappij had veranderd maar volgens Huxley zou de ultieme revolutie de mensheid zelf veranderen. Hij sprak over een heersende klasse, een elite, die het volk zo ver zou krijgen, via psychologie, biologie, de farmacie en techniek, dat zij hun slavernij en onderdanigheid zouden gaan liefhebben. Huxley...

Het motief voor 911:Follow the money, ongedekte cheque van $250 mjrd

maa 20 mei 2013 17:03
De meeste 911 researchers noemen als voornaamste motieven uitbreiding van de macht van het veiligheidssapparaat en het starten van oorlogen om het militair-industrieel complex winstgevender te maken en uit te breiden. Ongetwijfeld zijn dit belangrijke zaken die een grote rol speelden, er is echter nog een zeer voorname reden, die niet met de toekomst, maar met een rekening uit het verleden te maken had. Deze voorname reden was de cover-up van de grootste financiële gecombineerde elite en US...

Chavez onteigend bijna 10 eigendommen per week

don 1 maa 2012 08:37
Veelal horen we het wel als dictator H. Chavez iets nationaliseert. Het liefst maakt de man er een show van en komt de man op TV met zijn ¨alo Payaso¨. De man speelt dan of hij een beetje verontwaardigd is en komt dan met vulgair taalgebruik voor de dag. De Bourgeoisie krijgt dan de schuld, wordt niet veel later de huid vol-gescholden, bedreigd en vaak komt er dan een misplaatst glimlachje en onteigend de man hier en daar wat. In 2011 waren er 499 nationalisaties/onteigeningen in de...

Universiteiten Noord-Korea 10 maanden dicht, studenten in fabriek.

din 28 jun 2011 15:05
De universiteiten van Noord-Korea moeten de komende tien maanden de deuren sluiten. Studenten zullen worden ingezet in fabrieken en in de landbouw. Het land verkeert in ernstige economische problemen. De bevolking van Noord-Korea krijgt nog steeds optimistische berichten uit Pyongyang te horen. Zo zou Noord-Korea tegen 2012 "een groot, welvarend en sterk land" worden. Dat jaar viert Noord-Korea zijn honderdste verjaardag en Kim Jong-il wordt dan in februari 70 jaar. Hij hoopt volgend jaar de...

Anti-socialistisch manifest - Pamela Hemelrijk

maa 20 jun 2011 21:56
Telkens als ik en plein publique verklaar dat ik het socialisme beschouw als een perverse ideologie; dus niet als een op zichzelf loffelijk en nastrevenswaardig ideaal dat helaas in de praktijk faalt door tegenwerking van gewetenloze egoïsten, maar als een intrinsiek onrechtvaardig en immoreel, om niet te zeggen crimineel systeem, dat onvermijdelijk gedoemd is om uit te draaien op totale zelfdestructie of totale dictatuur (ja hoor eens, zo denk ik er nu eenmaal naar eer en geweten over, en...

Het nieuwe communisme

din 8 feb 2011 11:00
Het communisme slaagde vooral in het vestigen van de dictatuur van de voorhoede van het proletariaat.Het is nu (en wordt in de toekomst) makkelijker dan ooit om mensen in ieder geval een minimum bestaansniveau te verschaffen. Waren Karl Marx en Friedrich Engels hun tijd domweg te ver vooruit? Deze stelling lijkt vreemd. Het gaat op dit moment al decennia bergafwaarts met het communisme. In 1989 stortte de ene na de andere communistische dictatuur uiteen. Communistische partijen zijn splinterpartijtjes geworden. De overgebleven communistische landen China en Vietnam lijken steeds meer...

Socialisme: 1 Waarom

zat 25 dec 2010 18:38
Waarom socialisme is de logische vraag als we, ogenschijnlijk, in een redelijk functionerend systeem leven. De meeste van ons hebben het niet slecht (dat is wat anders als goed) en zijn redelijk tevreden met hun omstandigheden. Alhoewel niet perfect is de democratie met zijn sociale vangnet van bijstand, WW en WAO te verkiezen boven de dictatuur van socialisme, toch? Wel dat is maar helemaal de vraag. Natuurlijk, ik ben niet blind, ken de geschiedenis en weet hoeveel ellende, armoede en...

Het Socialistisch Alternatief 2

zon 12 dec 2010 15:16
Michael Lebowitz; Monthly Review Press, New York, 2010 In deze tweede uiteenzetting over dit boek van Lebowitz een nadere detaillering van hoe dit alternatief eruit ziet. Omdat er in Nederland nauwelijks een socialistische praktijk bestaat, is eenieder die hier zijn gedachten over laat gaan al gauw onthand door gebrek aan informatie. Gelukkig hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden, omdat in Zuid-Amerika deze praktijk wel degelijk bestaat. Het boek van Lebowitz is dan ook in grote...

Doema: Stalin beval executie 22.000 Poolse intellectuelen

vri 26 nov 2010 15:11
Sovietdictator Josef Stalin heeft persoonlijk opdracht gegeven tot het bloedbad in het bos van Katyn in 1940, dat aan circa 22.000 Polen, voornamelijk officieren en intellectuelen, het leven kostte. Dat heeft de Doema, het Russische parlement, nu ook toegegeven. Tientallen jaren lang schoof Moskou de verantwoordelijkheid voor het bloedbad op de nazi's. In 1990 gaf de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov, toe dat de geheime dienst van de Sovjet-Unie NKVD op last van...

Filosofische weerlegging van Marx en anderen.

vri 18 jun 2010 11:32
In navolging van een vorig topic waarin ik las dat men vond dat Marx filosofisch verdedigbaar was (http://zaplog.nl/zaplog/article/het_kapitalisme_is_de_weg_naar_de_hel/)zal ik hier een poging trachten te doen waarin ik aantoon dat dit niet zo is: Zelfbeschikking is een recht, en wel een natuurlijk recht, de band tussen een persoon en zijn lichaam is dan ook een natuurlijke band. Een band die niet bestaat tussen u en ik of mijn lichaam en dat van een ander. Wij zijn van nature verschillende...

Communistisch Manifest: Doel bijna bereikt

woe 17 maa 2010 22:20
De macht over de hele wereld wil iedereen natuurlijk wel hebben. Maar daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. Je moet allereerst de hele mensheid hun vrije wil en alle eigendommen afnemen. Dat dachten Marx en Engels ruim 160 jaar geleden ook al en schreven er in het Communistisch Manifest al eens een mooi stappenplan voor. ...

Marx voor dummies; de complete versie

maa 22 feb 2010 09:24
Voor iedereen die ook maar iets wil begrijpen van onze maatschappij is het lezen van het werk van Karl Marx een absolute noodzaak. In de brochure van VONK wordt de basis van het marxisme nog eens goed uitgelegd. Het gaat over verschillende onderwerpen, o.a. dialectiek, economie en geschiedenis. Handig voor de beginneling, maar ook voor gevorderden zeker de moeite waard om eens te lezen! ...

An Iron Fist has come down on Europe - Nigel Farage

din 9 feb 2010 19:53
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fdoMssKv38o[/youtube] ...

De immoraliteit van socialisme

zat 9 jan 2010 02:22
Door John B. Ridpath tijdens een debat in 1990 Het overkomt mij weer. Ik heb vaak met socialisten gedebatteerd. Het onderwerp was de moraliteit van socialisme en de moraliteit van kapitalisme. Wat ik vanavond ter verdediging van het kapitalisme zeg heb ik vaak gezegd. En ik ben herhaaldelijk, inclusief vanavond, begroet met een zeer onfilosofisch, emotioneel, hart verscheurende serie van commentaar dat zich vaak accumuleert naar geen definitie van socialisme, vaag commentaar over het...

De Balken en de Splinters

woe 9 dec 2009 22:53
Wat opvalt aan het hele debat over de islam, is de irrationaliteit en de vaak stuitende onbeschoftheid, waarmee de anti-islam lobby zich weert. Als de islam ter sprake komt, komt men meestal niet verder dan kwalificaties als 'moordzuchtig', 'achterlijk', 'primitief', 'gevaarlijk' en dat soort diepgaande en scherpe analyses. Enige zelfrelativering over het eigen 'superieure' cultuurgoed, het christendom, kom je zelden tegen. Het lijkt wel of oude tijden herleven, toen het communisme nog een...

Ravi Batra: de nieuwe gouden eeuw

zat 14 nov 2009 11:42
Ben dit boek aan het lezen en bijna uit en het is fabuleus! Deze man heeft bijna alle grote sociale sociale gebeurtenissen uit het recente verleden tot bijna op de mm nauwkeurig voorspeld. Dit boek gaat met name over de op handen zijnde arbeidersrevolutie in de VS, India, Latijns Amerika en Europa. Geen speld tussen te krijgen volgens mij. Zijn voorspellingen (inmiddels meer dan 30), zijn praktisch allemaal uitgekomen. Bijvoorbeeld de eerste drie uit 1978: 1. Het Sovjet communisme maar niet...

Fidel en zijn vriend Hugo exporteren de Revolutie

din 25 aug 2009 20:15
Fidel Castro is een echte revolutionair en wat hij heeft gezegd over de ophanging van Saddam Hoessein gaf daarvan een goed beeld. Meer dan tachtig jaar oud, ernstig ziek, en wellicht bijna dood heeft Castro gezegd dat hij niet dezelfde weg als Saddam zal bewandelen. "Dat is niet de weg om te gaan," zei hij aan zijn Venezuelaanse tegenhanger, Hugo Chavez, met wie hij een nauwe vriendschapsband heeft. "Als de Yankees ooit binnenvallen, verstop je niet in een gat zoals Saddam," waarschuwde hij...

Documentaire: China from the Inside

vri 21 aug 2009 13:52
Geweldige documentaire over de ontwikkeling van communistisch China. Het land maakt grote economische ontwikkelingen door en de Communistische Partij probeert hier zoveel mogelijk mensen van mee te laten profiteren als één uniforme maatschappij. Uiteraard kan dat niet altijd goed gaan en worden lokaal individuele rechten soms geschonden, gepaard gaande met corruptie, uitbuiting en propaganda. Ik kreeg soms het idee dat ik naar een stuk van George Orwell 1984 verfilming zat te kijken. In de...

Anatoliy Golitsyn - New Lies for Old

woe 3 dec 2008 00:28
Anatoliy Golitsyn - New Lies for Old - The Communist Strategy of Deception and Disinformation (1984) ...

George Orwell’s 1984 & Animal Farm

zat 13 okt 2007 13:46
George Orwell: 1984 1984 is de verfilming van het boek van de Britse schrijver George Orwell uit 1948. Het is een beroemde anti-utopie van de westerse wereld anno 1984, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind. George Orwell: Animal Farm Animal Farm is de verfilming van een roman van de Britse schrijver en journalist George Orwell. Het satirische verhaal, dat ook als moderne mythe of allegorie kan worden opgevat, gaat over een groep...

Atoomaanval op Nederland

woe 26 sep 2007 22:15
Wat zou er zijn gebeurd als Nederland in de jaren zestig door communistische troepen was binnengevallen? De geheime plannen van toen zijn alsnog uitgelekt, in Polen. ...