ZapLog-dossier: communitarisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Waarom heeft kritiek op neoliberale praktijken zo weinig effect?

maa 26 aug 2013 21:34
Sinds de jaren ‘80/’90 is onder neoliberale regie markwerking een nieuw panacee geworden om de stagnerende economische en maatschappelijke dynamiek een nieuwe impuls te geven. Opvallend daarbij was het gemak waarmee de sociale democratie zich daaraan heeft aangepast. Nog niet zo lang geleden waren het immers sociaal democraten, die alle heil verwachtte van staatsinventie. Die aanpassing werd theoretisch onderbouwd met de introductie van de Derde Weg als een nieuwe sociaal democratische...

Toezicht en regels maken geen einde aan het graaien

din 26 mei 2009 18:58
Door Amitai Etzioni Het debat over de vraag hoe de wereld te bevrijden uit de economische crisis heeft zich grotendeels toegespitst op de rol van de staat, met name op regulering. Maar om te kunnen slagen dient regulering te berusten op een andere normatieve cultuur dan die welke op dit moment in veel kapitalistische landen, vooral in de Verenigde Staten, de overhand heeft. Die nieuwe – of hernieuwde – cultuur zou niet alleen gericht zijn op het stellen van grenzen aan wat bankiers,...