• Syntactisch gerelateerd: contra · contract · verlenging · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: contractverlenging

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Brief aan Bert van Marwijk

maa 12 dec 2011 07:23
Geachte heer Van Mar­wijk, beste Bert, Gefe­lici­teerd met uw nieuwe con­tract. Wat wij in Rot­ter­dam al sinds 2000 weten, namelijk dat u top bent, is duidelijk ook in Zeist doorge­dron­gen. Mooi. Uw con­tractver­leng­ing leek me een goed moment voor een tussen­ti­jdse eval­u­atie. Aangezien u als bond­scoach toch een beetje een man van het volk bent, wilde ik u vanaf nu graag tutoy­eren. Vind je vast niet erg. Ik wil het graag hebben over de EK-loting, Portugal, Cruijff,...