ZapLog-dossier: cpn

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Propaganda werkt!

don 4 maa 2010 16:33
Propaganda werkt. De recentelijke opkomst van nieuwe non-valeurs in de vaderlandse politiek, die een platform vinden bij de gevestigde media, is daarvan een treffend voorbeeld. Hoe vaker zulke figuren zich op de aandacht van deze media mogen verheugen, hoe meer zetels hun deel zullen zijn. In de jaren dat de inmiddels ter ziele gegane Communistische Partij Nederland (CPN) nog op een aanzienlijke electorale aanhang kon rekenen, bedienden de media en de politiek zich van een andere tactiek,...

De BVD en de Christenen voor het Socialisme (CvS)

vri 30 nov 2007 08:32
BVD-Infiltratie in CvS beweging: Wie was de mol ? De beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) bestond voor een deel uit leden van de Communistische Partij Nederland (CPN) en bijna alle aanhangers waren fans van het Oostblok. Vandaar de warme belangstelling die de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) voor deze mensen had. De archieven van CvS zijn bewaard gebleven. De archieven van de BVD zijn ook bewaard gebleven. Als notulen en BVD-rapporten op een rijtje worden gelegd, blijkt dat maar...

Operatie Diepvries: De zwarte lijst van de BVD

vri 23 nov 2007 23:32
Als de stofwolken van de Tweede Wereldoorlog in 1945 zijn opgetrokken, is er een nieuwe realiteit ontstaan in Europa. In de gebieden die door de Sovjet-Unie zijn bezet, worden al snel communistische marionetregeringen geïnstalleerd. Na Duitsland is er nu een nieuwe vijand: de Sovjet-Unie. De angst in ons land wordt goed zichtbaar als in 1948 in Tsjechoslowakije de communisten de macht grijpen. Waar de CPN de gang van zaken luid toejuicht, protesteert de meerderheid van de Nederlandse bevolking...