ZapLog-dossier: ctivd

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

CTIVD: Jaarverslag 2010-2011

zon 1 mei 2011 08:47
Op 28 april 2011 heeft de CTIVD haar jaarverslag 2010-2011 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. De CTIVD gaat onder meer in op de diepte-onderzoeken die zij heeft uitgevoerd, haar monitoringsactiviteiten en de behandeling van klachten over de beide diensten. Download hier het jaarverslag (PDF) ...

NISA-studiedag Ethiek & Effectiviteit van inlichtingen in het kader van contraterrorisme

zon 28 feb 2010 11:50
De Netherlands Intelligence Studies Association plant voor het najaar 2010 een op Nederland gerichte studiedag over Ethiek & Effectiviteit van Inlichtingen in het kader van Contraterrorisme. Inlichtingen spelen een cruciale rol bij de vormgeving van contraterrorisme. Dit geldt niet alleen voor het dagelijkse werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook politie, justitie en andere bij de preventie en repressie van terrorisme betrokkenen vallen uiteindelijke terug op inlichtingen. Op de...

Geen excuses voor de Telegraaf

vri 4 dec 2009 15:52
Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) is niet van plan excuses aan te bieden aan de Telegraaf voor het afluisteren door de AIVD van journalisten van die krant. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs had excuses van Ter Horst geëist. Volgens Paradijs zijn excuses op hun plaats nu de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, de CTIVD, heeft geoordeeld dat de inlichtingendienst AIVD te vroeg is begonnen met het afluisteren van Telegraaf-journalisten. Ter Horst is...

Inlichtingen en Veiligheid Defensie: Kwaliteit, IT en Samenwerking

zon 14 jun 2009 20:16
Inlichtingen en Veiligheid Defensie: Kwaliteit, IT en Samenwerking ...

Meer dan 200.000 professionals doen maar wat tegen terrorisme

vri 12 jun 2009 02:30
Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin...

MIVD soap gaat verder door Karskens...

maa 8 jun 2009 22:10
‘Terreur’ op de kazerne Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD lijkt sinds het aantreden in 2006 van generaal-majoor Pieter Cobelens nogal wat mis te gaan. Een MIVD-medewerker: ‘Deze man is een gevaar voor de democratie, die middels terreur zijn personeel onder druk zet.’ Eigenbelang is de sigarenrokende carrièremilitair evenmin vreemd. Een MIVD’er: ’Hij rijdt in een dure Mercedes lease-auto, betaald van operationele gelden. Hij heeft lak aan de wet.’ Zo...

Hoe deden de AIVD en MIVD hun werk afdgelopen jaar?

din 5 mei 2009 20:09
Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2008-2009 is verkrijgbaar, en HIER te downloaden. Over de Commissie De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is ingesteld bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 2002 (WIV 2002). Zij houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De Commissie toetst zowel het...