ZapLog-dossier: cu

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Brief aan Jolande Sap

maa 30 apr 2012 05:18
Geachte mevrouw Sap, Afgelopen week was ongetwi­jfeld een van de tur­bu­lentste weken uit de Ned­er­landse par­lemen­taire geschiede­nis. Niet alleen viel deze week het kabi­net, maar de scher­ven die dat opleverde, wer­den nog dezelfde week weer geplakt. Ik kan me niet voorstellen dat dat al eens eerder is gebeurd. Dankzij kor­daat optre­den van Jan Kees de Jager, Alexan­der Pech­told, Arie Slob en u, staan we er opeens miss­chien wel beter voor dan een week gele­den. De...

Eurofracties PVV, CDA en CU doen gooi naar Big Brother Award 2011

don 11 feb 2010 23:30
Het CDA, de Christenunie en de PVV stemden vóór Amerikaanse toegang tot de bankgegevens van burgers en bedrijven in Europa. ,,De bescherming van de burger weegt zwaarder dan de machtspolitiek van bepaalde partijen. Sommige partijen voelen zich gepasseerd door de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen. Het is kinnesinne'', zei PVV-Europarlementslid Louis Bontes.Het voorstel is overigens, gelukkig, verworpen. Dat we alvast kandidaten voor de volgende Big Brother Award hebben...ik...

SP, Groen Links en PvdD minst slecht voor privacy

din 19 jan 2010 02:40
Op de Privacy Barometer scoren GL, SP en Partij voor de Dieren het best als partijen die oog hebben voor de privacy van de burger. Het CDA scoort veruit het slechtst, gevolgd door PvdA, VVD, PVV, CU, SGP, TON en D66. Op de site kun je per privacy-gerelateerd onderwerp zien wat de voorstellen, voorkeuren en stemmingen zijn per partij. Opvallend is dat er enkele rare uitzonderingen zijn. Zo stemde de "winnaar" SP wél voor het Electronisch Kind Dossier, en het verder slecht scorende D66 dan...

Commissie Davids niet meer dan een voorproefje

woe 13 jan 2010 02:26
Vandaag was het voor het kabinet Balkenende D-Day, waarbij de D dit keer staat voor Davids, voornaam Willibrord. Willibrord Davids is voorzitter van de Commissie Davids, die vandaag de eindconclusies en het rapport naar buiten bracht van hun onderzoek naar de besluitvorming aangaande de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Deze commissie werd, met frisse tegenzin, ingesteld door Balkenende, nadat hij namens het kabinet 16 maal eerder een onderzoek, al dan niet parlementair, had geweigerd...

CU-raadslid neemt ontslag om lesbische relatie

vri 28 sep 2007 12:15
Monique Heger, het enige raadslid van de ChristenUnie in Wageningen, heeft haar ontslag aangeboden aan burgemeester Geert van Rumund (PvdA). Een deel van haar partij en achterban had aangegeven moeite te hebben met haar lesbische relatie. ...