ZapLog-dossier: cynisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Wat de ufo-believer gemeen heeft met de wetenschapper - en wat niet

don 31 jan 2013 20:47
Complottheoretici en ufo-believers hebben gemeen dat ze van het gevolg naar de oorzaak redeneren, schrijft Jean Wagemans. 'En ze zoeken steeds nieuwe bewijzen voor hun zelfverzonnen verklaring.' "Er zijn echt mensen die geloven dat het instorten van de Twin Towers het gevolg was van het ontploffen van de explosieven die de regering Bush op een aantal strategische plekken in de torens had aangebracht" Afgelopen dinsdag was er een interessante aflevering van het programma De Wereld...

Nieuw wetsvoorstel: kritiek verboden

zon 20 jan 2013 13:40
Artikel 131bis Wetboek van Strafrecht 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, kritiek, cynisme, grappen of grollen tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien de grappen of grollen of enig andere vorm van kritiek, cynisme, humor, ironie verkondigd wordt tegen het openbaar gezag een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of...

Open brief van Adolf Hitler aan alle Geert Wilders-fans

vri 28 aug 2009 11:47
Beste vrienden van Geert, Na lang nadenken wordt het tijd voor een brief. Ik hoor mijn naam zo vaak voorbijkomen, en ook mijn magnum opus Mein Kampf, dat ik vind dat ook mijn mening een keer gehoord moet worden. Jullie kennen mij allemaal als erg langdradig, maar ik zal proberen het nog een beetje binnen de perken te houden. Om even mijn huidige situatie te schetsen, ik zit hier in de hemel, de joodse hemel weliswaar, wat voor mij natuurlijk de hel is. De godganse dag dat Hebreeuwse gemekker...

ITEOTWAWKI: The %@^# Show is back!

zon 11 jan 2009 11:15
...

Clarkson, een nieuwe held.

woe 17 dec 2008 17:53
Verreweg de beste en eerlijkste "auto"recensie die ik ooit gelezen heb, was al en fan van Jeremy Clarkson maar dit verheft hem tot held. ga niks verklappen, LEZEN !!!! Ik heb zelden een zo prominent figuur zo de waarheid zien vertellen. ...

Coördinator Obama’s economisch beleid: dump chemisch afval in lagelonenland

din 25 nov 2008 15:39
Het is onmiskenbaar een onderdeel van de Amerikaanse cultuur om meer dan Hollanders gewend zijn openbare Veren In Den Reet te stoppen. Maar wie leest wat Obama zoal te vertellen heeft over Lawrence Summers, beoogd coördinator economisch beleid voor het Witte Huis, vraagt zich misschien af of Summers soms al dood is, zoals hij wordt bewierookt. Summers was minister van financiën toen onder Clinton de Glass-Steagall Act om zeep werd geholpen, die in 1933 in het leven werd geroepen om datgene te...

Mr. Bush, nu genoeg!!!

don 14 aug 2008 16:55
'Zo, dus u heeft de gore lef Rusland te waarschuwen nu snel zijn troepen terug te trekken? U als de perverse oorlogsmisdadiger onder wiens toeziend oog de wereld getuige mocht zijn van uw 'shock and awe'? Als u het miij vraagt bent u totaal van de pot gerukt te suggereren dat Rusland zich moet terugtrekken. Wat is nou een beetje shock and awe voor inferieure mensen die we willen bestelen en vernietigen, toch? Wat moeten zulke mensen een infrastructuur? Wat moeten zulke mensen met schoon...

Cynisme over politiek neemt toe

woe 13 aug 2008 12:50
Het cynisme over de politiek groeit. In 2006 ondersteunde 93 procent van de Nederlanders de stelling dat politici tegen beter weten in meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Dit verbaast me helemaal niet. Er is nogal wat aan te merken op politici: Er zijn schuinsmarcheerders als Oudkerk, Lubbers en Harry van Bommel. Mensen die het in hun verleden niet zo nauw namen: Duyvendak, Pormes. Ronduit zielige figuren: Tara Singh Varma en Ehsan Jami. Politici die compleet gefaald hebben als...

Actueel nieuws: Explosieve materie

zat 31 mei 2008 05:56
De clusterbom wordt afgeschaft. Goed nieuws, wie zal het tegenspreken. Maar: waar laten we de reeds gefabriceerde exemplaren? Dat zijn dan weer zaken waar de meeste mensen niet bij stilstaan. Vernietigen is gevaarlijk en kostbaar. Defensie heeft al zoveel te doen. Daarom een voorstel. We slaan alle te vernietigen clusterbommen tijdelijk ergens op. Ergens waar het veilig is. Een vuurwerkfabriek is daarbij de eerstaangewezen locatie. Die is ontworpen en gebouwd om ontplofbaar materiaal op...

Lucaswashier » Blog Archive » De Donner, Ballin & Demmink drieëenheid

don 27 sep 2007 12:33
Robert Hörchner, voormalig eigenaar van een meubelfabriekje in Brabant èn van een nooit van de grond gekomen meubelfabriekje in Polen, is dus schuldig? Nee, niks vraagteken. Schuldig. Waarom? Nou, dat het niet zo is, is ondenkbaar. Het zou betekenen dat het Openbaar Ministerie zowel grootscheeps zit te klootzakken als een uitermate smerig spelletje heeft gespeeld, en mensen als Donner, Hirsch Ballin en Demmink worden echt niet in de gelegenheid gesteld hoge rechtsposities te bezetten als ze...