ZapLog-dossier: data retention

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De bewaarplicht is een feit: wat nu?

woe 14 okt 2009 11:25
De bewaarplicht is een feit: wat nu? Sinds 1 september 2009 is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens van kracht geworden en opgenomen in de Telecommunicatiewet en het Wetboek van strafvordering. Hoewel velen – onzes inziens terecht – menen dat deze wet nooit goedgekeurd had mogen worden, dient er nu wel uitvoering aan te worden gegeven. Het Agentschap Telecom is belast met het toezicht op die uitvoering en is nu bezig een zogenoemde ‘nulmeting’ te houden. Alle bedrijven die...

Overheid legt bewaarplicht voor ondernemers uit

vri 18 sep 2009 09:02
Overheid legt bewaarplicht voor ondernemers uit Het Ministerie van Economische Zaken organiseert op 14 oktober een informatiebijeenkomst over de bewaarplicht telecommunicatiegegevens en wat die voor ondernemers betekent. Wat moet er worden aangeleverd en in welke vorm? welke vergoedingen zijn er voor de gemaakte kosten te verwachten? hoe gaat de overheid om met het toezicht? en wat zijn de verdere ontwikkelingen? zijn enkele van de vragen die centraal staan. De bijeenkomst is voor iedereen...

Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens officieel van kracht

don 3 sep 2009 23:21
Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens officieel van kracht Vóór de zomervakantie toesloeg sleepte minister Hirsch Ballin de Wet Bewaren Telecomgegevens door de Eerste Kamer met de toezegging de bewaartermijn te zullen terugbrengen naar zes maanden. Hij zou een reparatiewetje indienen om de termijn van twaalf maanden te halveren. Ondertussen is het oorverdovend stil geworden. De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens trad deze week in werking maar voor zover ik heb kunnen nagaan is...

Techneut wil vpn-vereniging oprichten om bewaarplicht te omzeilen

zat 11 jul 2009 19:57
Techneut wil vpn-vereniging oprichten om bewaarplicht te omzeilen Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de bewaarplicht voor telecomgegevens, worden er van verscheidene kanten initiatieven ontplooid om deze te omzeilen. Vpn-tunnels en speciale mailsoftware moeten internetactiviteiten gaan verhullen. In een reactie op het aannemen van de bewaarplicht door de Eerste Kamer heeft een ex-stagair bij GeenStijl, die bekend staat als 'Arnoud', een project gestart om deze te omzeilen. Hij wil een...

Data Retention II: Centralisatie ?

vri 23 mei 2008 09:25
Alle Britse e-mails en telefoontjes opgeslagen in een soort superdatabank die toegankelijk is voor de staatsveiligheid, dat plan suddert momenteel bij Britse ministers. Het plan wordt geargumenteerd met bewoordingen als 'een cruciale tool voor de nationale veiligheid en criminaliteitspreventie'. Zou de Nederlandse regering ook met een dergelijke centralisatie komen, om de data retention opslag over te hevelen van de providers naar centrale opslag bij de overheid ? ...

NGO's en ISP's eisen schrappen bewaarplicht

woe 9 apr 2008 13:36
In een brief aan het Europese Hof van Justitie vragen 43 non-gouvernementele organisaties en internetproviders om vernietiging van de Europese richtlijn voor 'dataretentie'. Die is volgens de ondertekenaars in strijd met de mensenrechten. De richtlijn verplicht EU-lidstaten om wetgeving op te stellen die internetproviders en telecombedrijven verplicht om allerlei gegevens over het bel-, e-mail- en surfgedrag van hun klanten op te slaan. De informatie zou van belang zijn voor de bestrijding...

Hoogleraren wijzen op valkuilen bewaarplicht

don 3 apr 2008 09:51
Vijftien hoogleraren zien in de voorgenomen verplichte opslag van telefoon en e-mailverkeersgegevens het begin van een politiestaat. Zij uitten hun vrees in een ingezonden brief NRC Handelsblad, aan de vooravond van de behandeling van een wetsvoorstel daartoe in de Tweede Kamer. ...

XS4ALL: Bewaarplicht ondemocratisch en zinloos

din 1 apr 2008 09:59
XS4ALL: Bewaarplicht ondemocratisch en zinloos Internetprovider XS4ALL heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin het vraagt om de bewaarplicht te torpederen, omdat die ondemocratisch, nutteloos en kostbaar is. Deze week wordt het wetsvoorstel Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens plenair behandeld in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel moet de Europese Richtlijn Dataretentie in het Nederlandse recht worden overgenomen. Kort gezegd komt de wet erop neer dat van alle telecommunicatie...

Massale klacht tegen Duitse terreurwet

din 1 jan 2008 17:02
Massale klacht tegen Duitse terreurwet Zo'n 30.000 Duitsers hebben maandag een gezamenlijke klacht ingediend bij het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe. Zij willen dat de hoogste Duitse rechters een nieuwe antiterreurwet ongedaan maken die dinsdag in werking treedt. De wet voorziet in de opslag van gegevens over het telefoon- en internetverkeer. Critici voelen zich door de wet herinnerd aan totalitaire praktijken in de DDR en tijdens de nazi-dictatuur. Ook maken zij zich zorgen over...

'VS krijgen beschikking over gegevens Europese internetters'

vri 19 okt 2007 22:41
De bel- en internetgegevens die van Europese burgers gaan worden verzameld, zullen ter beschikking worden gesteld aan de Amerikaanse autoriteiten Begin dit jaar gaf de Europese Commissie het groene licht aan de bewaarplicht, ondanks felle protesten vanuit zowel de telecom industrie als vanuit privacyorganisaties. Minister Donner stemde uiteindelijk ook in met de bewaarplicht, ondanks de mening van de kamer. In de VS is opvallend genoeg nog geen bewaarplicht voor providers, maar volgens de...