ZapLog-dossier: dde

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Pesticide DDT en Alzheimer, een onverwacht verband

maa 27 jan 2014 22:56
Er bestaat een statistisch verband tussen blootstelling aan het pesticide DDT en de kans op alzheimer. Bloedmonsters van bejaarden wijzen dat uit, schrijven Amerikaanse onderzoekers in JAMA Neurology. De onderzoekers analyseerden het bloed van 86 alzheimerpatiënten met dat van 79 gezonde ouderen. Daarbij keken ze primair naar DDE (1,1-dichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)etheen), de belangrijkste metaboliet van DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)etháán, dus). De halfwaardetijd van DDT in...

De wedergeboorte van de verboden giftige pesticide DDT

zat 10 dec 2011 19:48
Voorwoord Hieronder een vrij vertaald artikel van Aimin Chen. Nogmaals wordt benadrukt dat DDT niet de perfecte oplossing is voor het malaria probleem. Uit veelvuldig onderzoek blijkt dat DDT niet alleen de malariamug doodt maar ook onze gezondheid en die van toekomstige generaties. Bijvoorbeeld: DDT lijkt geen directe factor te zijn bij de ontwikkeling van borstkanker echter een studie uit 2007 vond men een verband tussen een verhoogd risico bij vrouwen die tijdens de piek van het...

Prenatale blootstelling pesticiden en afmetingen pasgeborenen

woe 15 jun 2011 19:30
Blootstelling aan pesticiden gedurende zwangerschap kan invloed hebben op de afmetingen van pasgeborenen. Onderzoekers hebben bloed uit de navelstreng van bijna 500 pasgeborenen op organochloor pesticiden onderzocht en hun conclusie luidt: hoe hoger het gehalte aan pesticide des te kleiner zijn de pasgeborenen. Onder de man-made chemicals valt DDT en drie andere organochoor verbindingen, deze pesticiden zijn inmiddels verboden of mogen nog maar beperkt toegepast worden in de moderne westerse...