• Syntactisch gerelateerd: dead zone · »»
  • Gerelateerde discussie

    Kwallenplagen en Algenbloei

    »»

ZapLog-dossier: dead zones

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Kwallenplagen en Algenbloei

din 7 jun 2011 22:20
Zwermen kwallen, bestaande uit duizenden zwevende individuen, bezitten een grote impact op de voedselketen, althans volgens een pas gepubliceerde studie. Aangenomen wordt dat klimaatverandering en overbevissing op dit moment de schuldigen zijn voor het ontstaan van de plagen. De groter wordende populaties kwallen voeden zich met de voedselbronnen van bijvoorbeeld vissen en schaaldieren. Daarnaast gaan de zwermen kwallen vaak vergezelt met algenbloei, er ontstaan “dead zones”. De algen...