ZapLog-dossier: definitie

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Einde van bezit

maa 9 nov 2015 18:21
Wat betekent het voor het productieproces als we niet langer spullen bezitten, maar alleen gebruiken? Een Tegenlicht Lab met Thomas Rau. We staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering. Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten: 'Don’t own, enjoy!' Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie...

Waarom je eenieder die politicus wil worden zou moeten wantrouwen

din 26 mei 2015 10:34
Als eerste is het idee dat de ene persoon over vele duizenden tot miljoenen anderen dient te heersen volslagen waanzin. Vervolgens een goede uitleg van Tolkien over waarom je juist mensen die willen heersen over anderen per definitie ongeschikt zijn voor die taak. En tot slot een situatie waarin we ons in Nederland bevinden en waar een boel van de politici zelf niet eens begrijpen welke rol ze spelen en dat zij alleen hun positie kunnen handhaven door continue geweld te initiëren tegen...

Complotten zijn inherent aan machtsstructuren

din 7 apr 2015 22:28
Mensen die op onderzoek uit gaan naar de werkelijke inrichting van de wereld van geld en macht worden vaak verweten bezig te zijn met ‘complottheorieën’. Maar is dat wel zo? Van Dale: The-o-rie: 0.2 systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets ~ 0.3 opvatting in het abstracte, die geen rekening houdt met de praktijk conspiracy-theorist-283x300In deze definitie staat zowel het doel van een theorie, als de manier waarop dat doel bereikt wordt. Het doel is het verklaren...

Wat is de definitie van geld?

zon 23 nov 2014 10:50
Geld en schuld zijn elkaars natuurlijke vijanden net als water en vuur; geld wist schuld uit net zoals water het vuur blust.” Charles Holt Carrol Eén van de meest gestelde vragen van mensen die iets willen begrijpen over financieel beheer is; wat is nu eigenlijk de definitie van geld? Definitie van geld Hier gaat het niet om de eigenschappen van geld en ook niet over het gebruik, maar over de definitie. Als we een wiskundig probleem willen oplossen en onze definities zijn niet...

Complotten zijn inherent aan machtstructuren

din 30 sep 2014 07:50
Mensen die op onderzoek uit gaan naar de werkelijke inrichting van de wereld van geld en macht, wordt vaak verweten bezig te zijn met ‘complottheorieën’. Maar is dat wel zo? Wat is een theorie? Van Dale: The-o-rie: 0.2 systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets ~ 0.3 opvatting in het abstracte, die geen rekening houdt met de praktijk In deze definitie staat zowel het doel van een theorie, als de manier waarop dat doel bereikt wordt. Het doel is het verklaren van...

Rechten en Plichten

din 24 jul 2012 17:15
Het wordt vaak beweerd dat ieder mens rechten en plichten heeft. Maar welke rechten hebben we dan, en welke plichten? Wat zijn rechten en plichten eigenlijk? Daarover is dikwijls veel discussie. Tijd om er een (klassiek-)liberale blik op te werpen. Dat is ook hard nodig: overal roepen mensen dat ze “recht” op iets hebben – en ze vinden meestal dat een ander de plicht heeft om het voor ze te regelen. Dat is, op zijn zachtst gezegd, een dubieuze positie. Laten we om te beginnen eens kijken...

DE geest bestaat niet

din 1 mei 2012 01:54
Om zinnig over de geest te praten moeten we wel eerst goed weten waarover we het precies hebben. Een lezing van Herman Philipse, gehouden door Studium Generale Utrecht. Wanneer je de kleur geel ziet of mooie muziek hoort, bestaan die kleur en die muziek dan echt of zijn het slechts constructies van de hersenen? Hersenwetenschappers als Colin Blakemore beweren dat laatste. Volgens hen krijgen de oren en de ogen prikkels binnen, die de hersenen dan tot bepaalde kleuren of muziekklanken...

Nederland moet autonomie opgeven tegen cybercrime

maa 19 maa 2012 18:22
In de strijd tegen cybercriminaliteit verliest de overheid de slag, ondanks dat er miljoenen wordt geïnvesteerd. Landen moeten hun nationale soevereiniteit opgeven om hierin slagvaardiger te worden. Dat is de teneur van een aantal artikelen van experts in de maandelijkse uitgave "Justitiële Verkenningen" dat onder auspiciën van het ministere van Veiligheid en Justitie wordt uitgegeven. Deze maand heeft het maandblad een themanummer genaamd "Veiligheid in cyberspace" en daarin worden harde...

Geert en Mussolini - zoek de verschillen!

din 10 jan 2012 02:28
De PVV is een fascistische partij. Dat concludeert de Tilburgse student Henk Bovekerk in zijn scriptie. En zijn begeleiders waren daarover zó tevreden, dat ze hem voor dat stukje werk beloonden met een TIEN! Een dikke TIEN! Wat een lol moeten ze hebben gehad! Eens kijken of ze de PVV op de kast konden jagen! Zou het lukken...? Maar natuurlijk! Binnen de kortste keren was daar een woedende tweet van Geert. Tilburg had gescoord! Anatomy of fascism Was het wat, die scriptie? Was het een tien...

EU komt met definitie voor nanomaterialen

vri 21 okt 2011 16:53
Alle materialen waarvan het hoofdbestanddeel een grootte tussen 1 en 100 nanometer (1 nanometer is 1 miljardste meter) bezit vallen onder nanomaterialen. Dit is de definitie die de EU-commissie sinds afgelopen dinsdag (18 oktober) aanbeveelt. De EU definitie: Nanomateriaal wordt gedefinieerd als een natuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50% van de deeltjes in de...

Een wereld met alleen geluk: kan dat?

zat 19 maa 2011 14:34
Abraham Maslow onderscheidde vijf niveaus in zijn piramide van behoeften. Stel je voor, je wordt wakker in een wereld waarin iedereen gelukkig is. Iedereen zou rekening houden met elkaar en begrip voor elkaar opbrengen. Is een dergelijke wereld denkbaar of per definitie onmogelijk? ...

Fascisme: Een zieke geest in een gezond lichaam

woe 1 dec 2010 14:26
Definities van het Fascisme worden de laatste tijd veelvuldig aangehaald gezien we nu een fascistische regering hebben met de PVV als criminele poppenspeler. Er zijn de tien punten van wikidie en de vijf van de encylopedat . De doorwrochte definities van Joost Maghetoeëeten in zijn boek the last boel of the sjiït in the 20th centurion en de verhandelingen van Pownus de Bosmakabouter. Iedereen heeft er wel iets lolligs over te vinden en iedereen haalt wel een leuke mafkees aan die in zijn...

De tegenhanger van de bubbel

woe 2 jun 2010 13:33
We horen niets anders dan een bubbel hier en een bubbel daar, maar heeft de bubbel ook een tegenhanger? Worden bubbels gecontroleerd opgeblazen, en welke rol speelt de media hierin? Welke rol speelt goud in dit verband, en heeft George Soros hieraan nog iets nuttigs toe te voegen? ...