ZapLog-dossier: dogmatisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Filosofie...Max Stirner

vri 21 okt 2011 23:21
Der Einzige und sein Eigentum verscheen in de periode tussen de revoluties van 1830 en 1848. Een periode waarin vanuit de theologie en de filosofie een poging ondernomen werd om de bestaande machtsverhoudingen in vraag te stellen. Hegel, die doorheen zijn speculatieve filosofie een aantal centrale punten van de christelijke geloofsleer in vraag had gesteld, kon volgens de jonghegelianen als springplank fungeren bij het formuleren van een meer algemene maatschappijkritiek. Ze gingen weliswaar...

Racisme is gekoppeld aan religieus dogmatisme

vri 19 maa 2010 19:02
Religieuze mensen kunnen racistisch zijn en dat is geen nieuws. Maar is de waarschijnlijkheid groter dat ze meer racistisch zijn dan niet-religieuze mensen? Een nieuwe studie bevestigt deze hypothese nu. Het februarinummer van Personality and Social Psychology Review heeft een meta-analyse gepubliceerd van 55 onafhankelijke studies, uitgevoerd in de Verenigde Staten, dat onderzoeken over meer dan 20.000 overwegend christelijke deelnemers afwoog. Religieuze congregaties tonen over het...