ZapLog-dossier: edi

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Is de Inter Enterprise Buziness Hub de toekomst ?

zat 30 aug 2008 10:40
Waar gaat het naartoe met Business Integratie ? Met de sterke opkomst van op diensten gerichte architecturen (Service Oriented Archtectures) leek het mij zinvol om een gedegen onderzoek uit te voeren naar de marktontwikkelingen en de visies van analisten. Forrester ziet de Business Service Hub (BSH) een belangrijke plaats innemen in het integratie landschap. Forrester gaat uit van een gelaagde integratiestrategie (layered integration strategy) bestaande uit vier integration layers. Gartner...

Welke vormen van Elektronisch Factureren zijn in Nederland toegestaan ?

zat 19 jul 2008 14:19
De Nederlandse Overheid gaat Elektronisch Factureren de komende jaren stimuleren met als streven om in 2010 tien procent van de facturen elektronisch te ontvangen en te verwerken. Uit de bevindingen van de Factuurmonitor 2008 blijkt dat het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland eveneens de komende drie jaar willen overstappen op geautomatiseerde factuurverwerking. ...