ZapLog-dossier: eigenbelang

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Politiegeweld Catalonië is precedent voor rest van EU

zon 1 okt 2017 17:33
Pieter Omtzigt ✔@PieterOmtzigt Dear @TimmermansEU,@JunckerEU and @eucopresident When does the EU realize it must condemn violence in Catalonia? Your silence is deafening 17:11 - 1 okt. 2017 · Enschede, Nederland Voor wie het nieuws uit Catalonië vandaag volgt, nee, u bent niet in een wormgat terecht gekomen vannacht waardoor u enkele decennia bent teruggereisd in de tijd. Het Spanje dat u ziet wordt niet geleid door Francisco Franco. Check de datum op uw PC. Het is écht zondag 1...

chantage, slapheid en eigenbelang

zat 30 apr 2016 23:31
Zou Mark Rutte in een circus een balance act op het dunne koord laten zien, dan was de arbeidsinspectie ter plaatse, want het koord bestaande uit sleetse draden van het toegeven aan chantage, slapheid en eigenbelang begint plekken te vertonen, die het Nederlandse publiek ademloos laat wachten op het vallen van de mislukte artiest, die ooit zo graag de geschiedenisboeken in wilde gaan, niet als een krokettenteller, maar als gevierd staatsman. Het gaat nog even duren, maar de val komt er...

Salafisme is altijd een kwaadaardige ideologie

zon 17 apr 2016 11:41
..En dat blijkt heel duidelijk uit het gedrag van basisschoolleerlingen, die, omdat ze nog zo jong zijn, haarscherp de ideologie van de ouders en/of 'geestelijk verzorgers' weergeven, inclusief vingers in de oren tijdens de muziekles. Wat moeten de scholen aan met deze kinderen, en wat moet de maatschappij aan met salafisten? De intolerantie en kwaadaardigheid tolereren als het aan de "autoriteiten" ligt, natuurlijk! Problemen oplossen is jezelf overbodig maken in ambtelijke kringen, en dus...

Weg met de gelijkheid, leve het verschil.

woe 24 dec 2014 20:56
Bestuurskundige Paul Frissen vindt dat we afscheid moeten nemen van het onhaalbare gelijkheidstreven. Het roept ressentiment op en het leidt tot paternalisme. Frissen pleit voor een politiek van verschil en tolerantie, in tegenstelling tot een door de staat opgelegd emancipatiestreven. Dat Nederland altijd een land van minderheden is geweest, zou doen vermoeden dat verschil en ongelijkheid de belangrijkste verschijningsvormen in en van het publieke domein hier te lande zijn. Niets is minder...

Academische publicaties in maatschappij van winners en losers

maa 26 aug 2013 14:48
Bijna zes jaar geleden nam Pieter Saey afscheid van zijn academische loopbaan. In zijn afscheidsrede schetste hij toen reeds het probleem van de toenemende publicatiedruk. Als bijdrage tot het huidige debat is dit een geactualiseerde versie van zijn afscheidsrede. Op 1 oktober 2007 verliet ik na 39 jaar de Universiteit Gent. In die jaren heb ik de universitaire wereld zien veranderen op een wijze die voor mij nauwelijks te harden was. Mijn pensionering was dan ook een bevrijding. De redenen...

Help, de ondernemer verzuipt

don 11 apr 2013 19:16
Er gebeuren dingen op dit moment, ook in Nederland, die de meesten van ons nog nooit hebben meegemaakt. Zo wordt normale, gezonde bedrijven van de ene op de andere dag de nek omgedraaid door banken. Dat het rommelt in bankenland zal zelfs de grootste dromer niet zijn ontgaan. Banken die online niet meer bereikbaar zijn, betalingen die niet meer kunnen worden uitgevoerd en wilde verhalen over DDoS aanvallen, waarvan eigenlijk niemand gelooft dat dit de werkelijke oorzaak is van de problemen.

Manifest voor 40min-partij: geef Nederland weer terug aan de jeugd

din 19 feb 2013 15:30
Nu 50Plus groot succes heeft, is het tijd voor een tegengeluid. NRC-columnist Arjen van Veelen schreef een manifest voor een 40Min-partij. Er mogen geen bejaardentehuizen in buurt van coffeeshops. Lingo mag blijven bestaan, maar onder voorwaarden. Tot op heden zwegen wij. Niet omdat we lui waren, niet omdat het ons geen ene reet kon schelen. Nee, wij zwegen omdat het onze gewoonte niet is om tweedracht te zaaien, want wij geloofden in een land waar leeftijd geen rol speelt. Maar zo...

Door Spinoza's lens

maa 10 dec 2012 23:58
?Spinoza gaat ervan uit dat er ook een soort axiomastelsel van de mechanica bestaat, dat de natuurwetten bepaalt. Aan de basis van dit alles ligt de wezenlijke aard van God, die ook de substantie heet. Die substantie ligt aan de grondslag van alles en die kan men zowel Natuur als God noemen. Uit de substantie volgen alle wetten uit de wiskunde, de natuurkunde, de statica, de hydrostatica, enzovoort, dus alles wat de wereld inhoudt; en uit de definitie, zeg maar de formulering van die...

Wat is wijsheid?

zat 27 okt 2012 17:34
Wat is wijsheid? We horen het woord veel deze dagen, de behoefte aan wijsheid, de wijsheid tradities, wijsheid scholen. Ieder van ons zou graag meer wijsheid hebben. En voor anderen om het te hebben. Teveel menselijk leed en lijden komen voort uit gebrek aan wijsheid. Maar wat is deze kwaliteit die wij in zo'n hoog aanzien hebben? De meesten van ons zijn vertrouwd met de progressie van gegevens naar informatie naar kennis: Gegevens zijn de ruwe feiten, de letters op een pagina,...

Het sabelgekletter van Hillary Clinton

vri 19 okt 2012 17:39
Geïnformeerde inlichtingenbronnen in Azië rapporteren dat het sabelgekletter door minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton tegen China in de eerste plaats bedoeld is om haar omvangrijke investeringen in India te beschermen, vooral in de nucleaire energie-industrie van het land. Clinton was een belangrijke investeerder in de Dabhol elektriciteitscentrale in India toen het eigendom was van de failliet gegane Enron Corporation. Clinton verbleef gedurende drie officiële bezoeken aan...

Chantage Infiltratie Dreigementen Intimidatie

zat 28 apr 2012 13:14
Mooi wereldje hebben we toch gemaakt met zijn allen. Het gedicht van Auke is alweer geschrapt! Geweken voor de druk en dreigementen van een joodse belangenvereniging. Een club welke louter ter bescherming van ‘het eigen verhaal’ krampachtig poogt ‘hun’ visie als geschiedschrijving in het collectieve geheugen van het mensdom te graveren. Een ‘foute keuze’ aangeduid door een club welke zelf inzake keuzes omtrent ethisch morele mensenrechtenkwesties meer boter op het hoofd heeft als...

De schuld van het liberalisme ( essay)

don 19 apr 2012 22:22
“Zeggen dat liberale vrijemarkteconomie en democratie hand in hand gaan, is dus helemaal fout als je het woord ‘democratie’ ernstig neemt.” Boem. Een bommetje van de 75-jarige postmodernistische linkse filosoof Alain Badiou. Nog steeds even fervent met de benen vooruit naar de gevestigde klasse. Nog steeds even actief in de strijd tegen de onderdrukkende elite. Nog steeds even begeesterd in het dynamiteren van de klassenvijand. Zich aldus nog steeds even gelukzalig wentelend in het...

Interne brieven: Vaticaan vergeven van corruptie

don 26 jan 2012 18:21
Het Vaticaan is een broeinest van corruptie en vriendjespolitiek, beweert althans een voormalige topfiguur. Een Italiaans televisieprogramma deed een aantal onthullingen op basis van interne brieven van een aartsbisschop, die tegen zijn zin zou zijn overgeplaatst nadat hij had geklaagd over corruptie. Het programma 'De Onaanraakbaren' liet gisteravond de brieven zien, waarin aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ondergouverneur van het Vaticaan, over de corruptie schrijft. Hij stuurde...

Nederlanders voornamelijk chagrijnig door overheid en politiek

din 13 dec 2011 08:02
Er waart een spook van negativisme in Nederland rond. Een nihilisme dat volgens de socioloog Gabriel van den Brink onder andere berust ‘op een filosofisch materialisme dat zich in het kielzog van de secularisatie overal in het Westen breed maakte’. In het boek Eigentijds idealisme rekenen Van den Brink en zijn mede-auteurs af met dat verfoeide negativisme.   Samen met dertien onderzoekers van de Universiteit van Tilburg heeft Van den Brink drie jaar onderzoek gedaan naar de betekenis van...

Vissen tot de vijver leeg is

zon 21 okt 2007 12:26
Elke dag moeten we individuele keuzes maken over wat we willen en wat we doen. Maar de mens is wel een sociaal dier. Wat doe je dan wanneer je eigen belangen botsen met die van de groep waartoe je behoort? Kies je voor jezelf of ga je toch meer voor de hele groep? Individuele vissers vangen bijvoorbeeld graag veel vissen om op die manier veel geld te verdienen, maar overbevissing leidt ertoe dat vispopulaties uitsterven. Daar lijdt de hele beroepsgroep onder. Geeft het eigenbelang of het...