• Syntactisch gerelateerd: eigen · risi · risico · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: eigenrisico

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: ek2012 · sp · pvv · zorgdebat · homeopathie · edith schippers · »»

Kattebelletje aan Edith Schippers

don 21 jun 2012 06:51
Geachte Mevrouw Schippers, Als Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid, Welz­ijn en Sport moet je echt overal in thuis zijn. De ene dag ben je de enige Ned­er­landse gezant in Oekraïne, een paar dagen later moet je bij de les bli­jven tij­dens het door de SP en PVV georkestreerde mon­s­ter­de­bat over de zorg. Hoe u het er op de tri­bunes van Charkov vanaf heeft gebracht kan ik niet beo­orde­len, maar dat u de pes­ter­i­jen van de SP en PVV met verve heeft getrot­seerd, is...