ZapLog-dossier: ek2012

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Brief aan Mark Rutte

maa 25 jun 2012 07:37
Geachte heer Rutte, beste Mark, Ik ben een fan van VI Oranje. Hoewel het naar mijn smaak voor een voet­bal­pro­gramma wel wat weinig over voet­bal gaat, zie ik bijna iedere aflev­er­ing. Vol­gens mij bent u niet echt een voet­baldier, maar ik denk dat u erg goed tot uw recht zou komen bij Genee, Derk­sen en Van der Gijp aan tafel. De laat­ste tijd schuiven er trouwens steeds vaker politici aan bij de heren, waar­door zich een vergelijk­ing aan me opdrong tussen voet­bal en...

Kattebelletje aan Edith Schippers

don 21 jun 2012 06:51
Geachte Mevrouw Schippers, Als Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid, Welz­ijn en Sport moet je echt overal in thuis zijn. De ene dag ben je de enige Ned­er­landse gezant in Oekraïne, een paar dagen later moet je bij de les bli­jven tij­dens het door de SP en PVV georkestreerde mon­s­ter­de­bat over de zorg. Hoe u het er op de tri­bunes van Charkov vanaf heeft gebracht kan ik niet beo­orde­len, maar dat u de pes­ter­i­jen van de SP en PVV met verve heeft getrot­seerd, is...

Brief aan Prins Willem-Alexander

maa 18 jun 2012 07:04
Hoogheid, Een paar weken geleden was Europa in rep en roer. Nou zijn we dat sinds de crisis van 2008 wel vaker, maar nu was het écht erg. Joelia Timosjenko, de oud-premier van Oekraïne die onder het huidige regime in de gevangenis zit, verscheen met een paar blauwe plekken in de media. Zo'n grove schending van de mensenrechten hadden we sinds Sieneke op het songfestival niet meer meegemaakt, dus dat schreeuwde om een boycot. Van tevoren vond ik het onbegrijpelijke onzin, maar bij nader...

Brief aan Dick Advocaat

maa 11 jun 2012 07:13
Geachte heer Advocaat, Gefe­lici­teerd met de 4–1 winst tegen Tsjechië. Was een lekker potje hè? Drie pun­ten pakken in de eerste poulewed­strijd, wij in Ned­er­land kun­nen er alleen maar jalo­ers op zijn. Ik denk dat ik die Rus­sis­che ploeg van u maar adopteer als reserve-lieveling. ...

Kattebelletje aan Eberhard van der Laan

don 7 jun 2012 06:30
Geachte heer Van der Laan, Woens­dagocht­end werd bek­end dat het Ned­er­lands elf­tal – of miss­chien eigen­lijk meer het Oran­jele­gioen – niet hoeft te reke­nen op een rond­vaart door de Ams­ter­damse grachten als we tweede wor­den op het EK. In uw stad geen loser­spolon­aise zoals twee jaar gele­den. Groot gelijk! ...

Brief aan Bert van Marwijk

din 5 jun 2012 06:09
Beste Bert, Het is juni 2012. De maand waar je twee jaar naar toe hebt geleefd. Zo kort voor de start van het EK ontkom ik er natu­urlijk niet aan je nog even te schri­jven. In de eerste plaats om je suc­ces te wensen, maar zeker ook om nog even een paar laat­ste din­gen met je door te nemen. Ik weet bijvoor­beeld niet of je al Albert Heijn plaat­jes hebt, maar daar zijn ze blijk­baar in de veron­der­stelling dat je speelt met het mid­den­veld Van Bron­ck­horst — See­dorf —...

Brief aan Gerdi Verbeet

maa 28 mei 2012 10:04
Geachte mevrouw Verbeet, Na deze week begint voor het par­lement het zomer­reces. Ik vind het wel prima, twee maan­den lang even wat min­der poli­tiek en wat meer voetbal. Niet bezuini­gen, maar aan­vallen. Niet Mark als belan­grijk­ste man van Ned­er­land, maar Bert. Niet Geert en Emile die de flanken bezetten, maar Arjen en Ibrahim. Geen com­pro­mis­sen, maar oor­log! Kijkt u daar niet ontzettend naar uit? Ik wel! ...

Kattebelletje aan Arjen Robben

don 24 mei 2012 06:06
Beste Arjen, Miss­chien was het niet ver­keerd om te wor­den uit­ge­floten door het Duitse pub­liek. De toon is nu gezet. De vijand duidelijk. Het doel helder. Over zes weken speel je je vierde grote finale in drie jaar. Het liefst tegen diezelfde fluit­duit­sers. Het liefst nadat we in de poule een pak slaag van ze hebben gehad. En er dan, max­i­maal getergd, drie inschi­eten. ...

Kattebelletje aan Uri Rosenthal

don 3 mei 2012 07:06
Geachte heer Rosenthal, Een boy­cot van het EK in Oekraïne? Really? Schoot u niet meteen in de lach toen een van uw medew­erk­ers dat voor het eerst opperde? Ik kan me geen groot sporteven­e­ment herin­neren waar­bij er geen wijs­neus was die opriep tot een boy­cot. En laat u zich daar als min­is­ter van Buiten­landse Zaken toe ver­lei­den? Wat een farce! ...