ZapLog-dossier: el nino

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De El Nino van 2013... gaat niet door

maa 1 okt 2012 11:14
De afgelopen 2 jaar was het zeeoppervlak van de Stille Oceaan aan de koude kant. In 2011 en in 2012 was er sprake van La Nina-condities. Daardoor was de wereldwijde temperatuur (van de atmosfeer) lager dan in 2010. Over 2011 werd de gemiddelde temperatuur (berekend door de Hadley Climate Research Unit) 0,34°C boven het langjarig gemiddelde. Voor 2012 zal de temperatuur iets hoger uitvallen, maar lager dan de 0.48°C uit 2010 en 2005. De gemiddelde mondiale temperatuur voor 2013 zal...

De nieuwe La Nina komt eraan

zon 4 sep 2011 06:34
Het komend half jaar zal de temperatuur van de atmosfeer wereldwijd wat lager uitvallen dan normaal. In de Stille Oceaan dient zich een nieuwe La Nina aan. La Nina is een afkoeling van het zee-oppervlak van de Stille Oceaan, in gang gezet door passaatwinden. Van juli 2010 tot april 2011 heersten er ook La Nina-condities in de Stille Oceaan. De computermodellen van gerenomeerde klimaatonderzoekers wijzen allemaal op een afkoeling van het oppervlak van de Stille Oceaan. In onderstaand plaatje...

Goed klimaatnieuws: Opwarming van oceanen stagneert

woe 15 jun 2011 20:33
Je hoort heel veel slecht nieuws over klimaatverandering. Maar een enkel keertje is er ook goed nieuws: de opwarming van de oceanen stagneert. Sinds het jaar 2000 wordt de temperatuur van de oceanen gemeten door drijvende boeien van het ARGO-project. Ongeveer 3000 boeien verspreid over de oceanen zinken periodiek naar een diepte van 2000 m. en meten onderweg de temperatuur en het zoutgehalte van het oceaanwater. De meetgegevens worden doorgeseind naar satellieten en verzameld door...

Brrr, een super-La-Nina

din 7 sep 2010 08:15
Van mei 2009 tot mei 2010 was het oppervlaktewater in de Pacific warmer dan normaal: dat heet El Nino. Via het warme zeeoppervlak stroomt er veel extra warmte uit de oceaan naar de atmosfeer. Naast de Zon heeft de Aarde er tijdens El Nino een tweede warmtebron bij. Gedurende een El Nino warmt de atmosfeer dan ook tijdelijk op. GISS, de klimaatafdeling van NASA, voorspelde dan ook dat 2010 (dankzij El Nino) het warmste jaar, sinds het begin van de metingen zou worden. Ik volg de temperatuur...

Enter La Nina

din 3 aug 2010 07:33
Na de zomer komt de herfst en daarna weer een winter. We kunnen dat niet tegenhouden. Zo komt er na een El Nino vanzelfsprekend een La Nina. In de zomer van 2009 werd het oppervlaktewater in de Stille Oceaan warmer, een verschijnsel dat El Nino heet. Het warme zee-oppervlak draagt warmte over van de oceaan naar de atmosfeer, het is vergelijkbaar met een radiator van de CV-installatie. De hoge temperaturen, die het afgelopen half jaar werden gemeld door GISS en de Hadley Climate Research Unit...

Adios El Nino

zat 15 mei 2010 14:58
Afgelopen weken daalde de temperatuur van het zeeoppervlak in de Stille Oceaan tot normale waarde. De El Nino van 2009 – 2010 is voorbij. Het afgelopen half jaar zorgde het warme oppervlak van de Pacific voor een opwarming van de atmosfeer. El Nino dumpt een berg warmte (energie) en waterdamp in de atmosfeer. Net als in 1998 werden tijdens deze El Nino hogere temperaturen gemeten. In januari 2010 was de gemiddelde temperatuur, volgens de UAH-satelliet, 0,64°C boven het gemiddelde. Februari...

El Nino: de oceaan blaast stoom af

vri 12 feb 2010 09:27
El Nino is een regelmatig terugkerend verschijnsel. In het westen van de Stille Oceaan ontstaat een gebied waar het zeewater aan de oppervlakte beduidend warmer is dan normaal. Bij het ontstaan spelen passaatwinden een belangrijke rol. Het verschijnsel herhaalt zich met tussenpozen van 2 – 7 jaar. El Nino is van invloed op het weer in grote gebieden op aarde. Het warme water verhoogt de temperatuur in het gebied en verandert daarmee vaste windpatronen. Het warme oppervlakte-water zorgt er...

Oceanen spelen een hoofdrol in klimaatverandering

din 28 jul 2009 16:19
De zeeën en oceanen beslaan 70% van het aardoppervlak: dus 70% van alle energie die de Zon aan de Aarde schenkt, valt op een wateroppervlak. Een klein deel van het zonlicht wordt weerkaatst door het oppervlak, maar het overgrote deel van de zonne-energie wordt geabsorbeerd door de waterkolom. Op 100 m. diepte is het stikdonker. Alle energie, die het water absorbeert, wordt omgezet in warmte. Het zeewater warmt op door absorptie van zonlicht en niet door de lucht die boven het wateroppervlak...

2008: kleinste toename CO2 ooit gemeten

zon 11 jan 2009 20:27
Het Mauna Loa Observatorium op Hawai meet al sinds de jaren 60 de CO2-concentratie in de atmosfeer. In het jaar 2008 steeg de CO2-concentratie met slechts 0,24 parts per million. En dat is de kleinste stijging ooit gemeten over een heel jaar. In 2007 steeg de concentratie CO2 nog met 2,14 ppm. Betekent dit dat de acties van Greenpeace eindelijk succes hebben ? Of hebben de afspraken die in Kyoto gemaakt zijn geleid tot een veel kleinere stijging ? Kan het IPCC met pensioen ? Waarschijnlijk...