ZapLog-dossier: electronisch patienten dossier

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Ministerie intimideert EPD-bezwaarden

don 5 feb 2009 12:27
Personen die alternatief bezwaar hebben gemaakt tegen opname in het Elektronisch Patiënten Dossier ontvingen eind januari van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vier pagina’s tellende brief waarin hun bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard: ‘De bezwaarprocedure om aan te geven dat u niet mee wilt doen met het EPD is geen bezwaar in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, deze wet is dan ook niet van toepassing’. Vogelvrij met het VWS-formulier Het

Schijndebat over privacy in Rode Hoed: gemor en boegeroep onder het publiek

don 29 jan 2009 17:30
Bedonderd Naar aanleiding van de aankondiging op Vrijbit.nl bezocht ik eergisteren het 'debat', of wat er voor moest doorgaan, over privacy in 'De Rode Hoed’ getiteld: ‘Privacy bestaat niet meer maar wie durft het ons te vertellen’. De titel deed vermoeden dat voor- en tegenstanders aan het woord zouden komen en dat men fundamenteel naar deze ‘veiligheidsbevorderende’ maatregelen zou kijken in het licht van de aanleiding (de vermeende 'terroristische' aanslagen van 9/11). In...

Het gore lef

vri 12 dec 2008 10:36
Aan de bewoners van dit adres Ons kenmerk MEVA/ICT-2877885 Onderwerp Bezwaarformulier Vooorkoming Internetcriminaliteit Geachte heer/mevrouw, Een goede bestrijding van internetcriminaliteit gaat ons in Nederland allemaal aan. Daarom moeten wij op elk moment de relevante gegevens van uw computer kunnen bekijken. Dit voorkomt dat uw computer misbruikt wordt voor terroristische of criminele doeleinden. U zult dit misschien herkennen. Invoering Landelijk Elektronische Veiligheidsdienst Daarom...