ZapLog-dossier: elektronisch patiëntendossier

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De VS kunnen mogelijk 'legaal' bij gegevens van Nederlandse EPD

vri 30 nov 2012 18:35
De onrust rond het elektronisch patiëntendossier neemt toe. Volgens onderzoekers van de UvA kan de Amerikaanse overheid mogelijk meekijken op basis van Amerikaanse anti-terreurwetten. Betrokkenen menen dat het zo'n vaart niet loopt. Minister Schippers van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat in Nederland een medisch beroepsgeheim geldt. Volgens haar kan er daarom geen sprake van zijn dat wie dan ook zonder toestemming in medische gegevens van anderen zit te neuzen. Gerustgesteld...

Definitief geen elektronisch patiëntendossier

din 8 nov 2011 15:33
Een doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) komt er definitief niet. De stichting Nictiz heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Er was te weinig belangstelling voor het project vanuit huisartsen, huisartsenposten en apothekers, stelt Nictiz. Volgens een woordvoerder heeft het besluit ook grote consequenties voor Nictiz zelf. Waarschijnlijk verliest meer dan de helft van de ongeveer 100 personeelsleden hun baan. ...

Eerste kamer verwerpt elektronisch patiëntendossier

din 5 apr 2011 14:05
De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem het plan verworpen waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de verplichte elektronische uitwisseling van medische gegevens wilde regelen. Het zogeheten Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is volgens de Senaat in de landelijke opzet nu niet veilig genoeg. De weerstand in de Eerste Kamer werd de afgelopen weken al duidelijk, ook bij regeringspartij VVD. Dinsdag liet ook coalitiegenoot CDA weten de voorgestelde landelijke opzet van de EPD niet...

Databases. Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie.

maa 22 nov 2010 23:13
Deze studie laat zien dat het toenemend gebruik van databases in onze gedigitaliseerde samenleving niet zonder risico’s is en dat we lessen moeten trekken uit de ervaringen die daarmee tot nu toe zijn opgedaan. Databases worden in onze samenleving ingezet voor een groeiend aantal doeleinden. Ze lijken ongekende mogelijkheden te bieden om gegevens op te slaan, uit te wisselen, te bewerken en te analyseren. Maar dit gebruik van databases is niet zonder risico’s. Hierbij spelen vragen als:...

Obama wil elektronisch patiëntendossier verplichten

din 8 dec 2009 15:28
Obama wil dat elke Amerikaan in 2014 over een elektronisch patiëntendossier (EPD) beschikt en dreigt zorgverzekeraars met strenge boetes als ze het EPD niet op tijd implementeren, maar ook in Amerika maakt men zich zorgen over privacy en veiligheid. In theorie heeft het EPD verschillende voordelen, maar zodra de Amerikaanse variant gereed is, is er sprake van een gigantische database met de meest gevoelige en persoonlijke informatie van honderden miljoenen Amerikanen. Een zeer aantrekkelijk...

Toegang elektronisch patiëntendossier beter geregeld

maa 28 apr 2008 21:07
Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is verheugd dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies van het CBP betreffende de toegang tot het elektronisch patiëntendossier heeft overgenomen. Vrijdag stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel, dat regelt dat in beginsel alleen de beroepsbeoefenaar die een behandelrelatie met een patiënt heeft, toegang krijgt tot diens medisch dossier. Indien een beroepsbeoefenaar toegang zoekt tot het dossier maar (nog)...