• Syntactisch gerelateerd: emotioneel · motion · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: emotionee

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Eenzaamheid treft veel Nederlanders

maa 30 sep 2013 09:29
Dertig procent van alle Nederlanders van negentien jaar en ouder zegt zich soms eenzaam te voelen. Acht procent geeft aan zeer eenzaam te zijn. De mate waarin men verklaart eenzaam te zijn, blijft met het verstrijken van de jaren redelijk stabiel, maar neemt snel toe na de zeventig. Dat blijkt uit een analyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag, bij de begin van de Week tegen de Eenzaamheid, presenteert. De analyse is gemaakt op basis van cijfers die GGD-en in...