• Gerelateerde discussie

    Fibonacci - God's Fingerprint

    »»

ZapLog-dossier: esthetiek

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De menselijke maat

zon 19 jun 2011 19:53
Plato onderscheidde drie pijlers waarop de hele werkelijkheid berustte: het schone, het ware en het goede. Al het bestaande zou daarvan elementen in zich meedragen, en ze zouden de basis vormen van alle kennis. En elk van die pilaren vertegenwoordigde een eigen filosofie: de esthetiek gaat over het schone, de metafysica over het ware en de ethiek over het goede. Esthetiek, ethiek en metafysica reflecteren wat er in de wereld aan de hand is, wellicht in een menselijk taalgebruik, maar toch met...

Fibonacci - God's Fingerprint

maa 28 sep 2009 00:13
...