• Syntactisch gerelateerd: erin · euro · rege · regeri · regerin · regering · ring · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: euroregering

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: eu · list en bedrog · informatie · »»

Parijs droomt van euroregering

don 3 jun 2010 13:55
Van Rompuy zou een economische regering van de landen van de eurozone kunnen voorzitten. Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, kreeg in volle Griekse crisis de opdracht een mechanisme uit te werken om te voorkomen dat een dergelijke ramp zich opnieuw voordoet. Hij zette daartoe een werkgroep op. Al voor het van start gaan van de euro werd gewaarschuwd dat een eenheidsmunt zonder politieke en economische unie geen lang leven is beschoren. De discussie in...