• Syntactisch gerelateerd: morales · »»
  • Gerelateerde discussie

    Pogingen tot staatsgreep in Bolivia en Venezuela

    »»

ZapLog-dossier: eva morales

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: bolivia · evo morales · venezuela · hugo chavez · propaganda · »»

Pogingen tot staatsgreep in Bolivia en Venezuela

vri 19 sep 2008 08:01
Pogingen tot staatsgreep in Bolivia en Venezuela Vorige week werd in Venezuela een nieuw complot ontdekt dat president Chavez gewapenderhand wenste omver te gooien. Het gaat om een grootschalige samenzwering. Niet alleen op rust gestelde legerofficieren maken er deel van uit maar ook hoge dienstdoende officieren van het Venezolaanse leger. Onder de samenzweerders bevinden zich de Divisiegeneraal van de Landmacht Wilfredo Barroso Herrera, de vice-admiraal Millán Millán en de Brigadegeneraal...