ZapLog-dossier: fossiele energie

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Shell durft eindelijk weer eerlijk te zijn

maa 2 feb 2015 12:17
De laatste tijd wordt door de transitiedenkers gesuggereerd dat Shell’s aandeelhouderswaarde zal instorten omdat ze lang niet al hun voorraden uit de grond zullen kunnen halen zonder de wereld aan de kook te brengen. Van Beurden’s redelijk ferme uitspraken zijn bijna zeker voortgekomen uit de behoefte om de aandeelhouders gerust te stellen. En terecht: de fossiele energieproductie zal nog jaren stijgen en uiteindelijk stabiliseren. Dalen tot onder de 50% is zeker de eerste 50 jaar niet aan...

Gaan we terug naar een soort energiearme Middeleeuwen?

vri 28 nov 2014 22:59
Ondertitel: Over olie, gas, mineralen, grondstoffen, de eindigheid ervan en de strijd tussen gelovigen en niet-gelovigen (klimaat) •[never ending story of ±idiot struggle of believers vs non-believers] We zijn eigenlijk al decennia lang verwittigd dat de strijd om da laatste ‘druppels’ olie ongemeen hard, gemeen en gewelddadig zou zijn. Dit lijkt nu te gebeuren. Zie maar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten met nu dat verschijnsel IS (of ‘whatever it may be’) en ook in...

Peak-energie: Nederlands energieverbruik daalt sinds 2010

din 22 apr 2014 19:21
Volgens de peakoil-theorie bereikt de totale dagelijkse aardolieproduktie op een bepaald tijdstip een maximum. Daarna neemt de aardolie-produktie gestaag af, zodat die maximale produktie nooit meer overtroffen wordt. De afname is onomkeerbaar. De produktie (en dus het verbruik) van andere fossiele brandstoffen, aardgas en steenkool, bereikt ook ooit een maximum: peak-aardgas en peak-steenkool. De produktie en het verbruik van fossiele brandstoffen zal na die piekproduktie afnemen. Dit heeft...

RWE gooit verdienmodel radicaal om naar ‘nieuwe energie’

maa 28 okt 2013 08:18
Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat het Duitse RWE, een van de grootste nutsbedrijven ter wereld, zich klaarmaakt voor ‘de toekomstige energiewereld’. Het verdienmodel van grote energiebedrijven staat onder druk. Als een olietanker die moeilijk van zijn koers kan wijken, weten ze zich slecht aan te passen aan de decentrale, schone energierevolutie. Ze worden gezien als dinosaurussen in een veranderende energiemarkt. Het management van RWE, een energiebedrijf dat tot de grootste...

Inwoners van Berlijn willen energienet terugkopen van Vattenfall

vri 30 aug 2013 11:57
Burgers willen zeggenschap over schone energie. In november vindt in Berlijn een referendum plaats over het terugkopen van het energienet van Vattenfall. Veel inwoners van Berlijn voelen meer voor een energiecoöperatie dan voor het monopolie van Vattenfall. Ze willen ook meer groene stroom en zonne- en windenergie. Het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall richt zich in Duitsland vooral op fossiele energie (kolen) en voor een klein deel op kernenergie. Het initatief om het Berlijnse energienet...

Echt waar, fossiele brandstof krijgt subsidie

woe 6 maa 2013 11:32
Waarschijnlijk wisten jullie het al. Niet alleen hernieuwbare energie krijgt subsidie, fossiele energie wordt ook gesubsidieerd. Sterker: Fossiel krijg bijna 3x zoveel via het geldinfuus. Politici willen geen massaontslagen onder mijnbouwers. De echte reden is uiteraard de fossiellobby. ...

Klimaatprobleem bestaat niet, de maanlanding was immers ook nep

woe 26 sep 2012 09:30
De Australische psycholoog Stephan Lewandowsky publiceerde onlangs een wetenschappelijk artikel over het wijdverbreide wantrouwen in de wetenschap. Hij zette een pakkende titel boven zijn stuk: 'De Nasa vervalste de maanlanding - dus is (klimaat-)wetenschap nep'. Lewandowsky probeerde te ontrafelen hoe het komt dat ondanks onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs, grote groepen niet geloven in de rol van de mens bij klimaatverandering of de energie- en grondstoffencrisis. Eén van zijn...

Japan wil af van kernenergie tegen 2030

vri 14 sep 2012 13:34
De Japanse regering heeft vrijdag gezegd dat ze tegen de jaren 2030 gefaseerd alle kerncentrales willen sluiten en dat ze willen overstappen op duurzame en fossiele energie. Japan gold vroeger als een uitgesproken voorstander van kernenergie. Vòòr de ramp in Fukushima was het land zelfs van plan om het aandeel kernenergie te verhogen. Maar die ramp - de zwaarste nucleaire crisis sinds Tsjernobyl in 1986 - heeft daar duidelijk verandering in gebracht. ...

Laat Canadese teerzanden met rust

vri 13 apr 2012 10:02
Milieubewuste toepassing van het vrijemarktkapitalisme Canadese teerzanden opkopen en ze vervolgens lekker laten liggen is de meest efficiënte manier om het klimaat te redden. Dat beweert althans econoom Bard Harstad (Kellogg School of Management, VS) in het Journal of Political Economy. In plaats van teerzanden kun je ook ‘Chinese steenkool’ of ‘Amerikaans schaliegas’ lezen, of elke willekeurige fossiele brandstofvoorraad in een land dat moeite heeft met internationale...

Olie uit de diepzee

woe 5 okt 2011 11:13
Joseph Tainter en Tadeusz Patzek hebben zich verdiept in de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in april 2010. Samen schreven ze daar een boek over: Drilling Down: The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma. Tainter en Patzek plaatsen de ramp in een breder perspectief van de almaar moeilijker wordende energiewinning. Dankzij goedkope fossiele energie hebben wij een complexe samenleving opgebouwd, waarin we niet zuinig hoeven te zijn met grondstoffen. De complexe samenleving...

Zullen we ouder worden dan onze ouders?

din 23 aug 2011 07:56
We worden steeds ouder, zo luidt de mythe. Die mythe is nodig om de pensioenleeftijd te kunnen verhogen. "Je kan best tot je 68-ste doorwerken als we allemaal 90 zullen worden." Maar is dat wel zo? Zullen we ouder worden dan onze ouders? Levensverwachting vs. aardolieverbruik De levensverwachting verschilt heel sterk per land. In een land als Ethiopië is de levensverwachting 55 jaar. In Japan 82 jaar. De belangrijkste factoren lijken voldoende gezonde voeding en medische zorg. Beide zaken...

Fossiele energie, de geopolitieke hefboom

don 31 maa 2011 00:04
Met de meltdown van de Fukushima kerncentrale in het door de tsunami getroffen Japan, komt onvermijdelijk de wereldwijde discussie op gang of kernenergie wel een volwaardig alternatief is voor energie uit fossiele brandstoffen. Anti-kernenergiegroepen springen op om, ondanks de apocalyptische tragedie die het land treft, hun stokpaardjes af te stoffen en mee te liften op de slechte naam die kernenergie nu krijgt. Hoewel kernenergie in haar ontstaan werd gepresenteerd als een vervanger voor...