• Syntactisch gerelateerd: risi · »»
  • Gerelateerde discussie

    Zonder Dirk dreigen donkere jaren

    »»

ZapLog-dossier: frisia

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Zoutwinning Waddenzee gevaar voor vogels

din 4 feb 2014 09:53
Het winnen van zout onder de Waddenzee betekent een gevaar voor land en vogel. De bodem van de zee zal dalen, waardoor wadplaten die normaal droogvallen, dreigen te verdrinken. Deze platen zijn voedselgebieden voor tienduizenden trekvogels. Dat betogen Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Waddenvereniging. Hun waarschuwing richt zich tot staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, die een aanvraag voor zoutwinning van het bedrijf Frisia heeft ontvangen. Dijksma verblijft in het...

Zonder Dirk dreigen donkere jaren

vri 6 maa 2009 10:06
WOGNUM - In twaalf maanden tijd de Nederlandse economie weer op koers brengen? Dirk Scheringa (58), eigenaar en bestuursvoorzitter van de DSB Bank, denkt de klus te kunnen klaren. ‘Ik ben beschikbaar als gevolmachtigd crisisminister op financieel gebied.’ Scheringa zegt te weten hoe je deze crisis kunt oplossen. ‘Daar heb ik een jaar voor nodig, in een breed zakenkabinet. We staan pas aan het begin van de wereldcrisis, het wordt allemaal nog veel erger. Als er niet snel krachtdadig...