ZapLog-dossier: gaswinning

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gaswinning Groningen in 2005 al bepaald

vri 13 mei 2016 12:34
Achterkamer politiek? Shell en ExxonMobile hadden in 2005 met een ambtenaar al afspraken gemaakt over hoeveel gas er gewonnen mocht worden. In die 10 jaar is na zeuren van Shell en Exxon deze limiet ook nog eens verhoogd, en er is bewust niets over deze afspraken gemeld bij de Tweede Kamer. De NOS vroeg de documenten op over deze afspraak en hebben enkele foto's er van vrijgegeven. Zelf zegt minister Kamp dat sinds hij op deze positie zit (sinds 2012) geen invloed is geweest van Shell of...

Het gedwongen zwijgen van Groningen

zat 30 apr 2016 07:54
Geheime schikkingen tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij en slachtoffers van aardbevingsschade leiden tot veel onvrede en wantrouwen in Groningen. In de zorgsector wil Den Haag zulke zwijgcontracten gaan verbieden. Is een dergelijk verbod ook een optie voor de gassector? Groningers zijn woest. Vorig week vrijdag 22 april lekte een nu haast beruchte brief van Shell uit, waarmee het bedrijf bij verschillende Kamerleden voor zijn belangen pleitte. In de lobbybrief, getiteld Shells input...

De Nederlandse energiebalans: een update

vri 11 dec 2015 13:36
Deze week publiceerde het CBS nieuwe cijfers over het Nederlandse energieverbruik. Ik heb even wat grafiekjes gemaakt om te kijken of er duidelijke trends te zien zijn. Energieverbruik van de gezamenlijke Nederlandse economische activiteiten Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie steeds energiezuiniger wordt. Het energieverbruik in 2014 was met 2227,6 PJ 3,6% lager dan in 2011, Schermafbeelding 2015-12-10 om 10.48.45 Het energieverbruik daalt terwijl de economie nog licht groeit. Misschien komt dit...

Aardgasimport voor Nederland steeds goedkoper

maa 30 nov 2015 18:42
In september 2014 bedroeg de prijs van Russisch aardgas 8,07 euro per miljoen BTU volgens opgave van Gazprom. In die maand importeerde Nederland 2650 miljoen m³ aardgas, o.a. uit Rusland. In 2015 is de prijs van Russisch aardgas gaan dalen en in september van 2015 is de prijs gezakt naar 5,78 euro per miljoen BTU. Het aardgas is nu 28% goedkoper dan een jaar geleden.   Schermafbeelding 2015-11-30 om 17.21.05 de grafiek hierboven loopt t/m oktober 2015 De 2650 miljoen m³ gas, die Nederland importeerde, komen overeen met 93573446...

Nederlandse aardgasreserves slinken snel

don 10 sep 2015 07:47
Volgens de berekeningen van het CBS werd er in 2014 ruim 113 miljard m³ aardgas onttrokken aan de Nederlandse aardgasreserves. Dat is flink meer dan de onttrekking in 2010 t/m 2013. Schermafbeelding 2015-09-09 om 18.23.25 Volgens het CBS bedroegen de Nederlandse aardgasreserves op 1 januari 2014 nog 1044 miljard m³. De 113 miljard m³ die in 2014 uit de reserves werd opgestookt is ruim 10% van de resterende reserves. Dat is een flinke hap. Als de gaswinning niet wordt beperkt en ieder jaar 113 miljard kuub aan de reserves...

Groninger Bodem Beweging met advocaat Spong versus NAM

vri 24 jul 2015 16:28
GRONINGEN - De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft advocaat Gerard Spong ingeschakeld. Hij onderzoekt of de NAM strafrechtelijk kan worden vervolgd voor de gevolgen van aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen. De beweging zet een stichting op die fondsengelden moet verzamelen om de juridische strijd te bekostigen. De GBB meldt ver te willen gaan en te onderzoeken wat er mogelijk is tot en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Secretaris Dick Kleijer...

Nederlandse aardgasproduktie neemt af, maar de gasimport stijgt

vri 22 mei 2015 08:12
In het eerste kwartaal van 2015 werd er 25,9 miljard m³ uit de Nederlandse bodem gewonnen. Bijna 2 miljard kuub meer dan in het zachte eerste kwartaal van 2014. Maar over de afgelopen 5 jaar vertoont de aardgasproduktie een dalende trend. Schermafbeelding 2015-05-22 om 08.29.48 Het aardgasverbruik in het eerste kwartaal is sterk afhankelijk van de temperatuur en het weer. Over de afgelopen jaren is er een trend naar een lager verbruik. Schermafbeelding 2015-05-22 om 08.41.53 Het dalende verbruik kan mede voortkomen uit het toegenomen gebruik van steenkool voor...

Schaliegaswinning vervuilt het grondwater

vri 8 mei 2015 11:25
Serieus te nemen melding van frackingvloeistof in drinkwater In Amerikaans drinkwater zijn sporen 2-butoxyethanol aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk uit frackingvloeistof komen. Het is de best gedocumenteerde aanwijzing tot nu toe dat schaliegaswinning het grondwater kan vervuilen, suggereert een publicatie in PNAS. Formeel bewijst het niets want 2-butoxyethanol (2BE) zit ook in verf en cosmetica. En omdat het lokale gaswinningsbedrijf het recept van zijn frackingvloeistof niet wil...

NAM: Sorry Groningen

din 21 apr 2015 21:29
De NAM betreurt het dat mensen die in de provincie Groningen woningen schade ondervinden door de gaswinning. Dit zegt NAM directeur Gerald Schotman in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Conclusie van het rapport is dat er in de periode 1963 en 2013 alleen oog was voor de maximale gasopbrengst en niet de veiligheid van de bewoners. De NAM meende dat voor de aardbeving in Huizinge er geen aanleiding was om hier rekening mee te houden. NAM directeur...

Vertrek van minister Kamp geëist na uitlekken conceptrapport OVV

maa 12 jan 2015 18:09
Het naar buiten gekomen concept rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen is voor de Partij voor het Noorden aanleiding het vertrek te eisen van de verantwoordelijke minister Kamp. De Onderzoeksraad bevestigt namelijk wat de Partij voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht, namelijk dat er een volstrekte onbalans is tussen enerzijds de baten en lasten en risico’s van de gaswinning voor de Groninger bevolking en anderzijds de...

Amerikaanse schaliegas voorraden te hoog ingeschat

woe 3 dec 2014 21:36
De kans is groot dat Amerikaanse overheid de winbare voorraad schaliegas fors overschat. En dus van een koude kermis thuis gaat komen, voorspelt de redactie van Nature op basis van eigen onderzoek. Met de waarschuwing dat andere landen zo mogelijk nog voorzichtiger moeten zijn. Zij kunnen hun voorspellingen immers nog niet baseren op tienduizenden bestaande schaliegasputten, zodat de onzekerheden nog veel groter zijn. Momenteel rekent de US Energy Information Administration (EIA) er op dat...

Schaliegas: geheim achter de Oekraïne crisis?

zon 14 sep 2014 11:12
Lang durfden Europese politici de winning van schaliegas niet te bespreken. Nu Amerika heeft laten zien hoe het land de vruchten plukt van schaliegaswinning, wil ook Europa een graantje meepikken. En het toeval wil dat Oekraïne, het oostelijke deel om precies te zijn, beschikt over grote voorraden. Politiek gezien ligt de focus in de discussie over schaliegas op de tweespalt economische voordelen versus ecologische gevolgen van ‘fracking‘, een techniek die gebruikt wordt in de...

Weerstand tegen aardgaswinning groeit - ook vandaag demonstratie - Groen - TROUW

woe 15 jan 2014 12:44
Tegenstanders van de gaswinning in Groningen laten meer en meer van zich horen. Vandaag voeren ze actie in het gehucht Doodstil. Dan zal de Groninger Bodem Beweging (GBB), een club van bezorgde en gedupeerde inwoners van het aardbevingsgebied, demonstreren bij beschadigde monumentale panden. Minister Henk Kamp van Economische Zaken laat binnenkort weten wat hij besluit over de toekomst van de gaswinning en de eventuele compensatie voor het gebied. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM)...

Van warme douches komen aardbevingen

don 2 jan 2014 22:23
De wantoestanden in de bio-industrie ontstaan doordat wij met zijn allen teveel vlees eten en daar te weinig voor willen betalen. Als we maar één dag per week vlees eten en daar het drievoudige voor willen betalen, dan worden megastallen overbodig. Dan kun je bij een ambachtelijke slager een eerlijk stuk vlees kopen van een dier dat een redelijk normaal leven heeft gehad. De aardbevingen in het noorden van het land worden veroorzaakt door de gaswinning. Omdat wij ons huis in de winter warm...

Aardgas en aardbevingen beginnen steeds meer bij elkaar te horen

don 5 dec 2013 08:01
In Groningen zorgt de aardgaswinning voor bewegingen in de ondergrond. Die bewegingen zijn soms ook aan het aardoppervlak waar te nemen, dan spreken we van aardbevingen. De aardbevingen worden steeds frequenter en steeds heviger en het staat onomstotelijk vast dat de gaswinning de oorzaak is. In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de gaswinning begon, hadden wetenschappers helemaal geen idee dat aardgaswinning tot bevingen zou leiden. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen genomen en er is...

Aardgasrevolutie in de VS stagneert

zon 2 jun 2013 07:12
Er zijn nog altijd mensen die denken dat Amerika het land is van de onbegrensde mogelijkheden en van de onbegrensde schaligasvoorraden. Journalisten en mensen uit de olie- en gasindustrie proberen ons te verleiden om ook in Europa schaliegas uit de bodem te gaan trillen. (het is geen complot, men probeert gewoon een graantje mee te pikken) Dat lijkt aardig te lukken: Europese leiders vinden dat er meer proefboringen gedaan moeten worden en dat de winning van schaliegas grote economische...

Noorse olie- en gaswinning dreigt helemaal stil te vallen

zon 8 jul 2012 12:43
De productie van olie en gas voor de kust van Noorwegen dreigt vanaf overmorgen helemaal stil te vallen als gevolg van een aanhoudend arbeidsconflict. Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over onder meer pensioenvoorwaarden zijn opnieuw vastgelopen. De werknemers in de Noorse offshoreoliebranche voeren al ruim 2 weken actie voor het recht om vervroegd met pensioen te gaan. De Noorse regering heeft een bemiddelingspoging gedaan, maar die gesprekken zijn vanochtend na dertien uur...

Gegoochel met gas

woe 23 nov 2011 15:34
Het einde van het wereldberoemde gasveld bij het Groningse Slochteren, dat Nederland jaren van gas en geld heeft voorzien, begint in zicht te komen. Het leek dan ook een prachtige verassing toen twee jaar geleden in de pers juichend aangekondigd werd dat een gasvoorraad van wel tweehonderd keer Slochteren onder onze voeten zat. Inmiddels zijn deze gasvoorraden echter bijgesteld tot slechts een fractie van het Slochteren-gasveld, en roept toekomstige winning van dit gas steeds heviger...

Frankrijk: boorvergunningen naar schaliegas ingetrokken

vri 14 okt 2011 21:02
Frankrijk heeft drie vergunningen ingetrokken die in 2010 zijn verstrekt om te mogen boren naar schaliegas. De aankondiging werd maandag gedaan door minister van Milieu Nathalie Kosciusko-Morizet en minister van Industrie Eric Besson, en dinsdag nog eens bevestigd door president Nicolas Sarkozy. Daarmee bestaat er dus feitelijk een verbod op boren naar schaliegas in Frankrijk. Of liever: er bestaat een verbod op hydraulisch fraccen, waarbij naast zand en water ook enkele chemicaliën onder...

Chemicaliën voor schaliegaswinning in EU mogelijk illegaal

zat 1 okt 2011 16:17
De EU-comissie verklaart dat de gebruikte gevaarlijke chemicaliën bij de gaswinning uit schalie in de EU technisch gezien illegaal zijn. EU milieuwoordvoerder Joe Hennon vertelt dat de European Chemical Agency (ECHA) te Helsinki de dossiers van enkele veelgebruikte frackingchemicaliën heeft bestudeerd. De dossiers dienen te voldoen aan de eisen van de chemicaliënwetgeving REACh. REACh is wereldwijd gezien een unieke wetgeving, in principe draait het de bewijslast om. De producent of...

Gasland - Fracking en hoe een ecosysteem compleet te vernietigen

maa 5 sep 2011 20:03
Op 14 september houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de risico’s van de winning van schaliegas uit diepe aardlagen in Nederland. Er is al toestemming voor een proefboring in het Brabantse Boxtel. In de VS hebben ze al jaren ervaring met wat ze daar 'fracking' noemen. Filmmaker Josh Fox, woonachtig in het waterwingebied van New York, kan zijn land leasen aan een bedrijf dat gaswinning op zijn terrein wil gaan doen. Voor 100.000 dollar. Zo’n aanbod kun je moeilijk afslaan. Maar Fox...

Schaliegas en Steenkoolgas in Nederland

zon 4 sep 2011 14:42
Schaliegas en Steenkoolgas onder de Nederlandse bodem. Als je de juichende persberichten van oliebedrijven en overheid moet geloven dan gaat de dalende productie uit het Slochterenveld hiermee opgevangen worden. De Nederlandse gasproductie daalt al enige jaren en zal na 2025 niet meer voldoende zijn om in de binnenlandse vraag te voorzien. Niettemin zijn de berichten over reserves met een omvang van ‘ enkele malen Slochteren’ in middels afgezwakt naar ‘10% van Slochteren’ en lijkt de...

Steeds meer energie nodig om minder energie te winnen

woe 11 mei 2011 11:13
In het verre verleden was oliewinning een makkie. Men boorde een gat en de olie spoot eruit. Met een kleine investering aan mankracht kon men miljoenen vaten olie winnen. Hetzelfde gaat op voor de winning van aardgas. In de vorige eeuw was er voldoende gas dat onder hoge druk uit gasvelden gewonnen kon worden. Nu moeten we beginnen om shale-gas te winnen. Via een ingewikkeld proces moet het gas worden vrijgemaakt uit poriën in gesteente. Het kost heel veel energie om uiteindelijk energie te...

Zapcinema: Gasland (2010)

woe 2 feb 2011 16:13
Josh Fox is één van de vele tienduizenden mensen in de VS die een aanbod kreeg van een gaswinningbedrijf om zijn land te verkopen zodat het onderliggende gas gewonnen kon worden. Noord-Amerika zit namelijk op misschien wel het grootste gasreservoir ter wereld, dat zich zo’n beetje over meer dan de helft van het land uitstrekt. Dit aardgas of ‘natural gas’ zoals de Amerikanen het noemen is big business. De VS zijn nog steeds energieconsument numero uno en kunnen hun honger niet stillen...

Gasland: onconventionele gaswinning in de VS

din 22 jun 2010 21:55
De documentaire Gasland van Josh Fox laat de schaduwzijde van de gaswinning in de VS zien. Dankzij de grootschalige gaswinning is de gasprijs in de VS de afgelopen jaren laag gebleven en hoeft de VS minder buitenlandse olie in te voeren. Het aardgas wordt gewonnen door aardlagen open te breken en te trillen, fracturing heet dat. Deze ingewikkelde methode zal ook in Europa en in Nederland worden toegepast als de bekende gasvelden zijn uitgeput en de gasprijs hoog genoeg wordt. Moeten we...