• Syntactisch gerelateerd: gehe · geheim · geheime · heim · nood · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: geheime genoodschappen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: bilderberg · samenzwering · nwo · »»

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN

zon 2 dec 2007 19:14
Daniel Estulins grootvader adviseerde hem zich te verdiepen in de Bilderberggroep. De KGB-officier dacht dat deze organisatie de wereldregering naar zich toe kon trekken. In zijn pogingen de stelling van zijn grootvader te ontkrachten, stuitte Estulin op de macht van het geheime genootschap. In ”De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie” doet hij uit de doeken waar de club volgens hem voor staat. Daniel Estulin had op zijn dertigste verjaardag in juni 1996 een afspraak in zijn...