ZapLog-dossier: geldschepping

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Geld, het instrument waarmee enkelen de gehele mensheid controleren…

zon 23 jul 2017 09:51
In de publicatie ‘Bankers, Bradburys and the carnage on the Western Front!’ laat Justin Walker geen spaan heel van het huidige financiële systeem en de hierachter schuilgaande krachten. Walker schrijft letterlijk dat deze krachten de wereld op hun condities willen controleren. De huidige lage rente camoufleert enigszins hoe ver dit proces naar wereldcontrole is gevorderd. Als de rente weer omhoog gaat, zoals nu in de V.S. en Canada al het geval is, dan zal snel blijken hoezeer de elite...

Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid

din 4 apr 2017 10:14
Video over geldschepping, over wat geld is, de rol van banken daarin etc. Nederlands gesproken. Goed uitgelegd en te volgen. ...

Geldschepping door banken is geen valsemunterij (welles)

woe 21 dec 2016 19:48
In een snelle reaktie op het artikel van Bollen, de gevaren van de geldpers, laat de poenschepper-industrie bij monde van ene Ewoud Jansen, van beroep veredeld boekhouder, het plebs weten dat het heus zo'n vaart niet koopt met dat geldscheppen, ook wel valsemunterij geheten. Ewoud vermijdt daarbij natuurlijk de gewraakte 80 miljard te noemen die het ECB al dik een jaar per maand uit de lucht plukt, want het stukje gaat over 'gewone geldschepping bij banken' - en daar had Bollen het niet...

NEE, NEE en NOG eens NEE: géén TTIP

din 12 jul 2016 19:41
Nou is CO2 een zegenrijk gasje, vanwege het vol-automatische supersnel groeiende bladgroen systeempje van moeder natuur dat niet te evenaren is, ook niet met kunstmest. Moet je tabak eens zien groeien, hoe groter het blad des te mooier! Bloeit ook heel leuk. Maar het gezeur over klimaat daargelaten, vooralsnog zijn de evident makkelijk winbare spulletjes op. Zoals het NL gas. Ja en wat dan? Kopen kan altijd nog. Wat kunnen we zelf makkelijk winnen? Minderen, overschakelen naar slimmere...

Hoeveel winst maken banken op geldschepping?

woe 16 maa 2016 14:42
Nou nou het wordt echt tijd dat een politieke partij zich daar eens mee bemoeit. Een snelle rekensom leert dat als je bijvoorbeeld een lening aangaat voor een huis van 200.000 oirootjes, je na 30 jaar ongeveer 500.000 gesappelde euro in totaal aan die bank terugbetaalt, gemiddeld. De oorspronkelijke leensom - dat is het "uit het niets geschapen geld" - valt dan wel weer automatisch weg na afbetaling, maar evengoed maakt de bank op die lening dus 300.000 euro winst, en dat is écht geld, en...

Behandeling van Burgerinitiatief OnsGeld door Tweede Kamer Commissie

zat 17 okt 2015 12:54
Riemen los! De zitting was om 10 uur. Om half tien stonden we voor de ingang van het Tweede kamer gebouw. De “veiligheid” die we met z’n allen ingericht hebben in de Nederlandse Tempel van Democratie zag er uit als de beveiliging van Schiphol na 9/11: alles moest op de band, de broekriem af, schoenen uit, en zwaarbewapende marechaussees all over the place. Intimiderend. Media. Wat positief opvallend was dat er twee makers van gerenommeerde tv programma’s aanwezig waren: Antoinette...

Geld als schuld beklemt de samenleving.

din 13 okt 2015 10:06
Haal de geldpers weg bij de commerciële banken en maak haar dienstbaar aan het algemeen belang. Woensdag bespreekt de vaste Kamercommissie Financien ons geldstelsel. Dit vanwege ons burgerinitiatief 'Ons Geld'. Met dit initiatief pleiten wij voor een maatschappelijk verantwoord geldstelsel. Ons geldstelsel wordt thans gedomineerd door het bankwezen. Dat exploiteert de geldpers en bepaalt wie onder welke voorwaarden geld in handen krijgt. Het doet dit middels kredietverlening: het beloven...

SNS bank gedagvaard. Klant wil rente over geld uit niets terug…

zat 4 apr 2015 16:31
Afgelopen zondag had ik een afspraak met Paul van de Waarsenburg, advocaat bij van Vliet Advocaten in Nijmegen. Paul heeft namens een nog niet te noemen client als eiser, de SNS gedagvaard. De dagvaarding bestaat uit de eis om een groot deel van de door eiser betaalde variabele hypotheek rentevergoeding over geld dat door de SNS uit het niets is geschapen terug te storten op de bankrekening van de eiser en/of zijn hypotheekschuld met een groot deel van de door eiser betaalde hypotheekrente te...

Kunnen individuele banken geld creëren uit het niets?

woe 14 jan 2015 18:29
Al meer dan 150 jaar woedt een academische strijd over wat banken nu precies doen als ze geld uitlenen aan klanten. Niet de minste economen mengden zich in dit debat: Macleod, Wicksell, Withers, Marshall, Keynes, Crick, Phillips, Stamp, Mints, Schumpeter, Stiglitz, Samuelson, Tobin, Klein, Gurley and Shaw en nog veel meer. De banken hebben aan deze discussie geen boodschap. Ze gaan rustig door met hun praktijken zoals ze dat altijd deden. Het probleem is dat in die periode veel financiële...

DWDD kondigt aan: Burgerinitiatief Ons Geld

woe 14 jan 2015 14:27
Samen met De Verleiders, Ons Geld, Ad Broere en Geert Kimpen is gisteravond in De Wereld Draait Door het burgerinitiatief gelanceerd. Een burgerinitiatief is een middel om een voorstel te agenderen bij het parlement. Als het minstens 40.000 keer ondertekend wordt dient het parlement zich over het voorstel uit te spreken of een positie in te nemen. Met dit burgerinitiatief wordt er geprobeerd een van onze kerndoelen te behalen: het maatschappelijk bespreekbaar maken van de problemen omtrent...

Een cooperatie met een nieuwe munt: Het alternatief voor het huidige geldcreatie-systeem

zat 6 dec 2014 17:13
Een landelijke coöperatie waarbinnen een eigen munt circuleert zou het antwoord kunnen zijn op het falende bankensysteem. Wat is de bedoeling en waarom? De manier waarop nu het geld wordt gecreëerd draagt niet bij aan een samenleving waarin de bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen bereikbaar is. Toch is het een van de grondrechten die wij als Nederlandse burgers hebben. Geld zou een zaak moeten zijn voor en van de burgers zelf. Dat is nu niet het geval. De overheid heeft het scheppen...

Toegang tot geld is geen zaak van banken alleen

maa 2 feb 2009 16:27
Onze geschiedenis bewijst het steeds opnieuw. Zodra je belangrijke processen door een groep uitverkorenen laat regelen, gaat het de verkeerde kant op. Dat het huidige financiële stelsel op de schop moet, wordt met deze crisis voor steeds meer mensen duidelijk. De politiek gaat zich er post factum ook mee bemoeien, maar verder dan het nadoen van de Zimbabwaanse regering komt het niet. De belangrijke risico's in het huidige stelsel worden niet gezien of met opzet genegeerd. Hierdoor gaan...

Niemand begrijpt het probleem van de kredietcrisis (2)

vri 19 dec 2008 19:58
De overheid zou de geldcreatie ter hand kunnen nemen door de geldscheppende banken zoals de ING, Fortis, Rabobank en de ABN Amro te nationaliseren, maar een betere oplossing is waarschijnlijk om de geldcreatie niet langer op basis van schuld (leningen) bij banken te laten plaatsvinden. In plaats daarvan kan de overheid een extra bedrag, in aanvulling op geïnde belastingen, uitgeven dat uit niets wordt gecreëerd, schrijft Michiel Hötte.  Op 24 oktober werd op dit NRC-discussieforum over de...