• Syntactisch gerelateerd: duits · duitsland · eden · gesch · geschiede · geschiedenis · land · uits · uitsland · »»
  • Gerelateerde discussie

    Ontstaan van DDR, BRD en Politiek

    »»

ZapLog-dossier: geschiedenis duitsland

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Ontstaan van DDR, BRD en Politiek

vri 6 maa 2009 16:19
De DDR wilde een communistisch land. Communisme komt van het woord ‘commune. Dat woord betekent gemeenschap of samenleving. Bij een communistisch land is alles van iedereen. Niemand heeft een eigen bezit, zo heeft iedereen even veel geld en even veel bezittingen. De regering bezit over al die dingen en verdeelt het dan eerlijk over de bevolking. De BRD was weer heel anders, hun wilde een kapitalistisch land In dit artikel ga ik uitleggen hoe DDR en BRD is ontstaan, en ook kan je lezen hoe de...