ZapLog-dossier: geschiedvervalsing

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De mythe van de genocide in Srebrenica

zon 29 mei 2011 18:54
alija_izmetbegovic-with-el- Vandaag wederom een artikel van de onvolprezen Max op herhaling omdat het actueel is. Feiten en details over de Balkanoorlog, een genocide die er nooit was en de leugens die u in de krant las en op het Journaal zag. Ga d'r maar weer even voor zitten om dit artikel van 1 maart 2010 tot u door te laten dringen: WIST U DAT? In een interview met De Standaard in 1995 verklaarde Karadjic: "Ik ben helemaal niet zo gek op politiek. Ik was een erg gelukkig man voor ik in de politiek kwam. Het...

De judeo-christelijke leugen

zat 24 jul 2010 23:57
Nu de Den Haag in paniek een nieuwe regering probeert te vormen – en passant de burger vervloekend voor zulk ongecontroleerd stemgedrag – is het even verdacht stil rondom de PVV# De eenmanspartij van Wilders houdt zich gedeisd om niet teveel water te maken voordat de formatie een feit is# Interessanter is om uit de verkiezingsretoriek van de PVV een onderdeel te lichten dat verbazingwekkend weinig aandacht heeft gekregen en als zodanig als voldongen feit lijkt te zijn geaccepteerd: onze

Bevrijding, dankzij wie?

woe 5 mei 2010 08:26
Uit ’De mythe van de Goede Oorlog‘. Generaal Eisenhower beschreef indertijd de Amerikaanse tussenkomst in Wereldoorlog II als de “grote kruisvaart”, en voor de meeste Amerikaanse geschiedkundigen is dit conflict - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vietnamoorlog - “de goede oorlog"… Washington is indertijd echter niet ten oorlog is getrokken uit afkeer voor het nazisme en met de bedoeling om democratie, recht en vrijheid in eer te herstellen; het ging om economische belangen, om...

Hoe het Joodse volk werd uitgevonden

zon 4 okt 2009 16:34
Shlomo Sand over de etnocratie Israël — Controverse verzekerd. De Joodse historicus Shlomo Sand haalt het stichtingsverhaal van het Joodse volk onderuit. Er was geen exodus en geen diaspora, en dus is de terugkeer naar het Beloofde land op een mythe gebaseerd, schrijft Sand. Maar zijn boodschap is vooral politiek. ‘Israël moet absoluut zijn identiteitspolitiek ...

De Armeense genocide (1915)

vri 18 sep 2009 10:56
Een van de gebeurtenissen uit het verleden die in Turkije systematisch worden ontkend en verzwegen, is de Armeense genocide. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, werden in Armenië ongeveer een tot anderhalf miljoen mensen gedwongen om huis en haard te verlaten. Ze werden verdreven naar een woestijn die nu in Syrië ligt. Velen stierven onderweg van honger en ontbering, de rest is in de woestijn omgekomen. Ook zijn veel Armenen in deze tijd gevlucht naar de VS, waar zij een Armeense...

De Mexicaanse beerput

din 28 jul 2009 11:28
image“Dit virus was de oorzaak van een pandemie in 1918 en 1919 die resulteerde in meer dan een half miljoen doden in de VS, alsook 20 miljoen doden wereldwijd,” beweert de Amerikaanse president Ford in 1976 over het bij vijf zieke recruten vastgestelde varkensgriepvirus. Eén van hen was overleden na een mars waaraan hij ondanks ziekte deel moest nemen. De andere vier herstelden volledig, maar toch werd het hele land opgeroepen zich in te laten enten. President Ford kon echter onmogelijk weten...

Site tegen foute informatie Tweede Wereldoorlog

maa 16 maa 2009 12:30
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei lanceert vandaag in het Geldmuseum in Utrecht een nieuwe website over de Tweede Wereldoorlog. WO2ONLINE.NL moet de centrale plek worden van informatie over de oorlog en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, zoals de strijd om behoud van de kolonie Nederlands-Indië en de wederopbouw van Nederland. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil met de website de herinnering aan de oorlog levend houden. Bovendien wil het Comité met de site tegenwicht bieden aan de...

Ha-Joon Chang: Het Westen verdraait de economische geschiedenis

don 15 jan 2009 20:35
Interview & Artikel: Marc-Antoon De Schryver Ha-Joon Chang schreef met 'Kicking Away The Ladder' en 'Bad Samaritans' twee kleine bestsellers over kapitalistische ontwikkeling. De ondertitel van het laatste boek vat de boodschap enigszins samen: 'The Myth of Free Trade and The Secret History of Capitalism'. Het Westen is rijk geworden dank zij protectionisme. Begin november was Ha-Joon Chang in Gent voor een gastcollege over globalisering. “Er zijn veel mensen die echt in de mythe van de...

De boogeyman is hier!!! Themaweek op Zapruder Inc.

zon 30 nov 2008 19:17
Naam en rugnummer werden gevraagd. U vraagt wij draaien. Want we hebben het hier altijd maar over die NWO, die New World Order. De NWO dit, de NWO dat. Wat Osama is voor het Idolskijkende deel van Nederland, is de NWO voor de complotterende deel. Onzin dus. Of is het allemaal toch niet zo’n onzin? De Boogeyman deed onderzoek en kwam tot ontdekking dat history as we know it, niet meer dan een verzinsel is, bedacht om boosaardige plannen te maskeren. En daar waar hele legers Osama niet wilden...

Geschiedvervalsing

din 30 sep 2008 23:03
ven dacht ik heel naïef dat de schrijvers van geschiedenisboekjes ervoor gekozen hadden de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen toen bekend werd dat in het VMBO geschiedenisboek 'Indigo' stond dat Pim Fortuyn was doodgeschoten door een 'onbekende man'. ...

Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau

don 25 sep 2008 14:05
Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”. Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam,...

De Japanse atoombom: vergetelheid en geschiedvervalsing

zon 7 sep 2008 15:34
image Op 6 en 9 augustus 1945 wandelde de wereld met twee explosies het “atoomtijdperk” binnen. De Tweede Wereldoorlog werd definitief beslist met het wapen dat de naoorlogse wereld in haar greep zou houden: de atoombom. Vanaf dat moment zouden de overgebleven wereldgrootmachten verwikkeld raken in een “race naar bom”, met de waanzinnige nucleaire arsenalen die op onze planeet aanwezig zijn als gevolg. Een vrij onbekend WWII feitje is dat de “race naar de bom” al voor het Amerikaanse...

How history has got rewritten - Slobodan Milosevic

din 26 aug 2008 00:31
Op 1 juni 2005, speelde de rechter van het Joegoslavië-tribunaal, Geoffrey Nice, een videoband af tijdens het verhoor van Slobodan Milosevic’s getuige; generaal Obrad Stevanovic. De internationale media rapporteerden dat de band definitief bewijs was dat de politieagenten van Servië aan de zogenaamde slachting van 7.000 moslims van Srebrenica in juli 1995 deelnamen. Het is geen toeval dat deze video op de vooravond van de herdenking van tien jaar van de zogenaamde slachting in Srebrenica...

De Moord op JC

din 12 aug 2008 11:18
xxx ...

Pro-Israël groep plant gecoordineerde manipulatie wikipedia

woe 23 apr 2008 13:28
Een pro-Israëlische lobbygroep okesteert een geheime en langetermijncampagne om de populaire online encyclopedie Wilkipedia te infilteren en te bewerken. Doel is het herschrijven van Palestijnse geschiedenis, Israëlische propaganda als "feit" maken en binnen de administratieve structuur van Wikipedia komen om de aanpassing blijvend en ongemerkt te laten zijn. In een serie emails tussen leden en aanhangers van de lobbygroep CAMERA ( Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America,...

9/11 geschiedenis herschrijven: Spitzer, Snell, FBI en Able Danger

woe 19 maa 2008 10:36
In een "slipstream" van de val van de New Yorkse gouverneur Spitzer draait het spotlicht op het gedrag van een van Spitzer woordvoerders: Dietrich Snell. Snell is de auteur van een van de eindconclusies van het nu verguiste 9/11 commissierapport. Snell's conclusies worden gezien als niets minder dan geschiedvervalsing. Snell "cherry pickte" bewijsmateriaal, baseerde zijn verhaal op de "dubieuze" CIA bronnen en blijkt een groot aandeel te hebben gehad in het onder het vloerkleed vegen van de...

Rare omstandigheden in de 2e W.O, maar zie ook hoe England Israel al beloofde in de 1e W.O.

zat 19 jan 2008 09:03
Deze doc is al gecensureerd op NU.JIJ.nl en daarom wil ik er uitdrukkelijk op wijzen de HELE doc te kijken alvorens een oordeel te vellen. Het betreft hier geen anti-semmitisme, want men laat ook zien dat er Joden zijn die doorhebben dat er mensen misbruik maken van hun religie die niets met het Jodendom te maken hebben (maar zich wel als dusdanig uitgeven en het Jodendom juist een slechte naam bezorgen!) Zie hoe er Joodse SS-officieren waren en hoe er boten vol met Joden onder de duitse vlag...

Tegenwicht voor Afghanistan-lespakket

din 4 sep 2007 23:34
Het comité 'Troepen Terug uit Afghanistan' is vandaag begonnen met de verspreiding van een speciale actiekrant (pdf), bedoeld als tegenwicht voor het Uruzgan-lespakket van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit lespakket zorgde de afgelopen maand voor veel ophef, en leidde zelfs tot Kamervragen van Alexander Pechtold (D66). Het comité, bestaande uit SP, Groen Links, Stop de Oorlog en het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, is van plan om de 250.000 kranten te verspreiden op scholen, in...